KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

PUCHARU DOLNEGO ŚLĄSKA W GRACH POJEDYNCZYCH W BADMINTONIE – V EDYCJA – 2022

 

Piechowice - 24 WRZESIEŃ 2022 (sobota)

 1. Organizator:

Organizatorem zawodów jest KS CHOJNIK Jelenia Góra.

Osoba odpowiedzialna: Adam Cimosz tel. 509 496 914, Adam Słomka tel. 608 368 136

 1. Miejsce:

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach
ul. Szkolna 6; 58-573 Piechowice

Link do miejsca zawodów:

https://goo.gl/maps/SN9EjGU2e518aF5DA

 1. Harmonogram i kategorie wiekowe:

Rozpoczęcie zawodów: 24.09.2022 /sobota/ godz. 9:00 wg harmonogramu na stronie www.bo5.pl/dzbad

 • U11 turniej dziewcząt i chłopców do 11 lat
 • U11 turniej dziewcząt i chłopców do 11 lat
 • U15 turniej dziewcząt i chłopców do 15 lat
 • U15 turniej dziewcząt i chłopców do 15 lat
 1. System rozgrywek:

System grupowo-pucharowy trójkowy, w rundzie pucharowej rozgrywane są mecze o każde miejsce w turnieju.Gry zwykłe, trzysetowe (do dwóch wygranych setów), punktowane do 15 pkt. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZBad.

 1. Zgłoszenia

Należy przesłać na adres sędziego głównego: kschojnikjg@gmail.com z kopią do dolzw.bad@gmail.com, w terminie do 22.09.2022 r. (czwartek) do godz. 20:00.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia (rok), kategorię gry, klub lub miasto oraz nr telefonu kontaktowego

Zgłoszenia można również dokonać samodzielnie poprzez aplikację mobilną Bo5.

 1. Nagrody: według możliwości
 2. Wpisowe:

25 zł od zawodnika płatne u organizatora przed rozpoczęciem gier w dniu turnieju - gotówką.

W przypadku nie pojawienia się na turnieju lub wycofania po losowaniu, opłatę startową uiszcza osoba zgłaszająca danego zawodnika.

 1. Sędzia: Adam Cimosz
 2. Wyżywienie: we własnym

Najbliższe punkty gastronomiczne:

Pizzeria „Colosseum”, tel. 75 755 48 48

Restauracja „Odnova” Domowe obiady. Kuchnia na dowóz, ul. Kryształowa 55, Piechowice, tel. 501 336 348

„U Jolki” - ul. Żymierskiego 51, Piechowice, tel. 691 952 208

Pizzeria „Bolo”, tel. 669 891 333

 • Lotki: plastikowe zapewnia Organizator. Lotki piórowe zawodnik zabezpiecza samodzielnie zgodnie z rankingiem
 • Uwagi końcowe
 • Nagrody można odebrać wyłącznie osobiście w czasie oficjalnej dekoracji zwycięzców. Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy.
 • Obowiązują przepisy gry oraz Regulamin Sportowy PZBAD.
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie powinny przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
 • Uczestnik turnieju powinien posiadać strój sportowy/zmienny na hali.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.
 • Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez siebie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 • Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.
 • W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
 • Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • KS CHOJNIK Jelenia Góra oraz Dolnośląski Związek Badmintona przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do turnieju  „Puchar Dolnego Śląska w badmintonie w grach pojedynczych” wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji
 • Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
 • Dane są chronione zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i
 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione.
 • Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym

 

 

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!