Bydgoski Squash Amatorski ranking +450 - Listopad - OPEN 17-18