Termin: 20 maja 2023 r. (sobota)

Miejsce: Squash Zone Szczecin

Organizator: PUM w Szczecinie SWFiS/ AZS Szczecin, mail: paulina.wojcik@pum.edu.pl lub tel. 503120036

Kontakt:

Kwestie organizacyjne i/lub sportowe – Grzegorz 607-777-706 / Paulina 503-120-026

Warunki uczestnictwa: w zawodach może wziąć udział maksymalnie 32 uczestników. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Prawo startu w zawodach mają niżej wymienieni zawodnicy wszystkich uczelni w województwie Zachodniopomorskim:

  • Studenci (dzienni, zaoczni)
  • Uczestnicy studiów doktoranckich,
  • Etatowi pracownicy uczelni
  • Absolwenci szkół wyższych z rocznika 2023

W przypadku zgłoszeń mailowo lub sms należy podać:

Imię i nazwisko / Uczelnia/ kierunek/ rok studiów/nr indexu lub legitymacji szkolnej

System rozgrywek: system rozgrywek będzie uzależniony od liczby uczestników zgłoszonych do zawodów – losowanie grup / drabinki turniejowej odbędzie się po weryfikacji zgłoszeń, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zawodów.

Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach kobiet i mężczyzn.

System rozgrywania meczów będzie uzależniony od liczby zgłoszeń:

  • do trzech wygranych setów (Bo 5) lub
  • do dwóch wygranych setów (Bo3) lub
  • systemem mieszanym. Mecze „do przodu” – bo5, mecze „ do tyłu” – bo3. Mecze o miejsca 1-3 (finały) systemem bo5.

Harmonogram turnieju – zostanie opublikowany po terminie zgłoszeń w systemie bo5

 

Zgłoszenia: Zgłoszenia do turnieju następują poprzez system BO5, mailowo lub sms do organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17.05.2023 r, do godz. 15:00.

Płatność: Koszt udziału w turnieju jest bezpłatny.

 

REGULAMIN

System rozgrywek będzie uzależniony od liczby uczestników zgłoszonych do zawodów. Losowanie grup / drabinki turniejowej odbędzie się po zakończeniu i weryfikacji zgłoszeń.

Rozgrywki będą obsługiwane przez system Bo5 (Best of Five) i zostaną rozegrane zgodnie z zasadami gry pojedynczej w Squasha Światowej Federacji Squasha.

 

Sposób przeprowadzenia zawodów

Turniej rozegrany zostanie w ciągu jednego dnia.

W przypadku systemu pucharowego dwóch zawodników rywalizuje bezpośrednio ze sobą. Wygrany awansuje do kolejnej rundy, aż do finału. Zawodnicy przegrani rywalizują dalej, „do tyłu” z walką o każde miejsce.

W przypadku grup zawodnicy z pierwszych miejsc tworzą następną grupę i rywalizują „każdy z każdym”. Ta sama reguła tyczy się drugiego i następnego miejsca w grupie. W przypadku większej liczby grup po pierwszej fazie turniej przechodzi w system pucharowy. Zawodnik z 1m. w grupie gra z zawodnikiem z 4m. z innej grupy. Zawodnik z drugiego miejsca gra z zawodnikiem z 3m. z innej grupy. Zawodnicy wygrywający przechodzą dalej, aż do finału. Zawodnicy przegrani grają dalej z walką o każde miejsce.

W przypadku 14 zawodników i więcej zawody będą rozgrywane systemem pucharowym z walką o każde miejsce (każdy zawodnik rozegra 4 mecze)

Rozstawienia zawodników zostaną dokonane według aktualnego rankingu PZSQ lub rankingu lokalnego. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstawienia zawodnika w przypadku braku rankingu, jednak udokumentowanego wysokiego poziomu sportowego.

Organizator poinformuje graczy o systemie rozgrywek po weryfikacji zgłoszeń i zamknięciu listy startowej.

Mecze rozgrywane są piłką Dunlop pro – dwie żółte kropki

Mecz sędziuje zawodnik, który na danym korcie przegrał swój poprzedni pojedynek.

W przypadku, gdy zawodnik nie zna przepisów lub nie wyraża zgody na sędziowanie, jest zobowiązany to zgłosić organizatorowi – zostanie zapewniona osoba do pomocy w sędziowaniu.

W przypadku zgłoszenia walkowera przez zawodnika, mecz przewidziany w danej rundzie nie odbywa się, a drugi zawodnik z pary automatycznie uzyskuje awans do kolejnej rundy.

 

Punktacja

Klasyfikacja zostanie sporządzona w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn i drużynowej.

Za I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnik/zawodniczka otrzymuje 50pkt., za II miejsce 40 pkt., za III miejsce 30 pkt. Pozostałe miejsca n-1, gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w najliczniejszej kategorii.

Każda uczelnia może zgłosić dowolną liczbę zawodników, jednak do klasyfikacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepszych zawodników, w tym jedna kobieta. W przypadku braku reprezentantki liczone będą tylko dwa najlepsze wyniki.

Zwycięzcą zostaje ta uczelnia, która zgromadzi największą liczbę punktów.

W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd.