Hertz Systems Ltd. - OPEN

Polski Związek Squasha, turniej kategorii B+ (B0)