Regulamin Mistrzostw Polski Masters 21 - 22.11.2015 w Squash'u


1. Mistrzostwa Polski Masters w Squashu zostaną zorganizowane w Centrum Rekreacji i Sportu „SCOUT” w dniach 21-22.11.2015 . Mistrzostwa zostaną zorganizowane zgodnie z regulaminem rozgrywek PFS.

2. Kategorie Wiekowe:
Kategoria Kobiet
W35+

Kategorie Mężczyzn
M35+,M40+,M45+,M50+,M55+,M60+

Każdy zawodnik może wziąć udział tylko w 1 kategorii wiekowej
Aby kategoria się odbyła musi startować minimum 8 zawodników/czek danej kategorii

3. Wstępny Harmonogram

16.11.2015 godz. 23.59 – Zakończenie przyjmowania Zgłoszeń

17.11.2015 - weryfikacja zgłoszeń i opłat startowych

18.11.2015 godz. 14:00 – publiczne losowanie drabinek turniejowych w siedzibie PFS

19.11.2015 godz 12:00 – szczegółowy harmonogram rozgrywek

Wstępny Harmonogram startów poszczególnych kategorii może ulec modyfikacji w zależności od ilości zgłoszonych zawodników
21.11.2015 Sobota
start kategorii 35+,40+,45+

22.11.2015 Niedziela
start kategorii 50+,55+,60+,W35+

w przypadku akceptacji przez PFS półfinały i finały kat. 35+ i 40 + niedziela

w przypadku zgłoszenia więcej niż 32 graczy do kategorii turniej zostanie rozegrany w 2 dni

4.Pakiety Startowe

pakiet 1- Start w turnieju –
100 zł

pakiet 2 – Start w turnieju + 1 posiłek
120 zł

pakiet 3 – Start w turnieju + 1 posiłek + Koszulka techniczna z okolicznościowym nadrukiem
180 zł

5. Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy turnieje@squash.czest.pl
termin zgłoszeń upływa 16.11.2015 o godzinie 23:59

w zgłoszeniu proszę o napisanie

- imię i nazwisko
- numer licencji

- data urodzenia
- kategoria wiekowa do której się zgłaszamy
- telefon kontaktowy
- pakiet startowy
Każdy zawodnik zgłaszający się na turniej startuje na własną odpowiedzialność i deklaruje że stan jego zdrowia zezwala na udział w zawodach sportowy.
Zawodnik który chce wziąć udział w Mistrzostwach musi posiadać do weryfikacji Polski Dowód Osobisty lub Paszport .

Zgłoszenie jest ważne po opłaceniu jednak każda osoba rezygnująca z udziału musi również napisać maila z rezygnacją.

Dane do przelewu:

Numer konta: 04 1930 1129 2110 0120 1046 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Hotel Scout S.p. z o.o. ul.Drogowców 12 42-200 Częstochowa
w tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska oraz dopisanie IMP MASTERS SQUASH6.Zakwaterowanie

Hotel „Scout” ul.Drogowców 12 42-200 Częstochowa
rezerwacje tel. +48 34 361 56 62 ,+48 605 544 363


lub mail. info@scout.pl

hotel mieści się w tym samym obiekcie co klub Squash'a

7. Nagrody

W każdej kategorii nagrody do 6 msc
Medale Mistrzostw Polski za pierwsze 3 msc.

nagrody otrzymują tylko ci zawodnicy którzy stawią się na ceremonii dekoracji

ceremonia dekoracji odbędzie się po zakończeniu wszystkich kategorii startujących danego dnia


8.Inne

Dyrektor Turnieju : Marcin Bartolewski 691 712 452, turnieje@squash.czest.pl

Zasady rozgrywania IMP załącznik PFS :
http://pfs.com.pl/pub/uploaddocs/zalacznik-02-zasady-rozgrywania-mimp2015.1434697185.pdf