wieczorny C+ PFS 300+

Harmonogram turnieju

piątek, 18.03   sobota, 19.03   niedziela, 20.03