1. INFORMACJE OGÓLNE
11PUNKT OPEN rozegrany zostanie w następujących kategoriach:
- turniej OPEN

2. ZGŁOSZENIA
- Opłatę wpisową należy uiścić w recepcji klubu przed turniejem,
- W przypadku nie pojawienia się na rozgrywkach zapisany zawodnik również musi uiścić opłatę wpisową 

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: 
d.filipowski@11punkt.pl 

W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko
- numer tefefonu
- adres email

Potwierdzimy zwrotnie przyjęcie zgłoszenia.

*Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach, po uzupełnieniu zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych, prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również udostępniania tych zdjęć oraz nagrań.
w internecie.

3. OPŁATY
- OPEN - 65zł

4. HARMONOGRAM

Piątek (02.11.2018)

-Godz. 13.00 Zamknięcie list startowych i losowanie turnieju
-Godz. 19.00 Start 11punkt OPEN kat. C