Bydgoski Squash Amatorski ranking + 400 - OPEN 17-18