Bydgoski Squash Amatorski ranking +450 - Listopad - OPEN 5-8