IV OFICJALNE MISTRZOSTWA GŁOGOWA W SQUASHA

TERMINY:
Rozpoczęcie turnieju: 02.06.19 (niedziela) - 12:00 
Zapisy na turniej:  Do 01.06.2019r.  do godziny 18:00. 
Losowanie: 02.06.2019 r. - 10:00 w klubie 

ZAPISY:
W postaci wiadomości e-mail na adres: maciej.sanojca@gmail.com lub poprzez BO5.pl
W zgłoszeniu należy zamieścić:
1. Imię Nazwisko zawodnika
2. Miasto
3. Telefon kontaktowy


REGULAMIN ROZGRYWEK: 

1. Organizatorem turnieju jest SQUASH ADDICT - MACIEJ SANOJCA ORAZ FITNESS & SQUASH COMPLEX GŁOGÓW. 
2. Koordynatorem turnieju jest Maciej Sanojca, maciej.sanojca@gmail.com tel: 794 374 751 
3. Turniej skierowany jest do osób zamieszkujących teren Głogowa lub/oraz graczy GŁOGOWSKIEJ LIGI SQUASHA. 
4. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
5. Wszelkie informacje dotyczące turnieju są dostępne na stronie internetowej www.fscomplex.pl
6. Turniej rozpocznie się 02.06.2019r. O godzinie 12:00 w Fitness & Squash Complex w Głogowie przy ulicy Rzemieślniczej 12.
7. Liczba graczy ograniczona jest do 16 zawodników i w przypadku większej ilości graczy odbędzie się faza kwalifikacyjna. 
8. Zgłoszenia przyjmowane są  do 01.06.2019r. do godziny 18:00.. 
9. Opłata wpisowa wynosi 45zł – możliwość skorzystania z karty MULTISPORT oraz OKSYSTEM
10. Organizator zapewnia pakiet startowy dla uczestników, na który składają się:
- woda
- rakiety dla osób nie posiadających własnego sprzętu
- ciepły posiłek
- nagroda gwarantowana - medal 
11. Losowanie drabinki turniejowej jest jawne oraz odbędzie się 02.06.2019r. o godzinie 10:00 w Fitness & Squash Complex
12. Rozstawienie 1-8 w turnieju będzie ustalone przed losowaniem
13. Zawodnik jest dopuszczony do rozgrywek po uiszczeniu opłaty oraz podpisaniu deklaracji uczestnictwa w turnieju.
14. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko.
15. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów. Wygrany mecz oznacza przejście zawodni do następnej rundy.
16. Mecz finałowy oraz mecz o 3 miejsce odbywa się do 5 wygranych setów.
16. Nie można odmówić rozegrania meczu ( w takim przypadku jest to walkower ). Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 10 min. Zawodnik, który nie stawi się na czas przegrywa swój mecz walkowerem.
17. Mecze rozgrywane będą rozgrywane będą wg zasad Polskiej Federacji Squasha (PFS) dostępnych na stronie www.pfs.com.pl oraz zgodnie z poszanowaniem zasad 'Fair Play'
18. Piłką turniejową jest piłka z dwiema żółtymi kropkami którą zapewnia organizator.
19. Nagrody przygowane będą przez organizotora oraz urząd miasta Głogów i obejmą każdego uczestnika turnieju.
20. Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w regulaminie rozgrywek.
21. Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do koordynatora rozgrywek.