SCOM LIGA SQUASHA OPEN to wrocławska amatorska liga squasha pod patronatem Sudeckiego Centrum Obróbki Metalu, w której udział może wziąć każdy po uprzednim zapoznaniu się z poniższym regulaminem oraz zapisaniu się.

1. MIEJSCE I TERMIN

1.1. SCOM Liga Squasha Open rozgrywana jest w Wrocław Squash Club przy ul. Jana Długosza 71 we Wrocławiu.

1.2. Sezon rozgrywek 2022/2023 rozpoczyna się 04.09.2022 r. i kończy 25.06.2023 r.

1.3. Składa się z 40 kolejek ligowych, które rozgrywane są co tydzień w niedzielę.

1.4. Ceremonia Zakończenia Sezonu z rozdaniem nagród oraz pucharów odbędzie się dnia 30.06.2023 r. po zakończeniu Turnieju.

2. TERMINARZ SEZONU 2022/2023

- 1 runda z Pasibus: 4 września 2022
- 2 runda z Pasibus: 11 września 2022
- 3 runda z Pasibus: 18 września 2022
- 4 runda z PayEye: 25 września 2022
- 5 runda z PayEye: 2 października 2022
- 6 runda z Osiem Misek: 9 października 2022
- 7 runda z Osiem Misek: 16 października 2022
- 8 runda z Life Chamber: 23 października 2022
- 9 runda z Life Chamber: 30 października 2022
- 10 runda z Solleim: 6 listopada 2022
- 11 runda z Solleim: 13 listopada 2022
- 12 runda z Geox Wrocław: 20 listopada 2022
- 13 runda z Geox Wrocław: 27 listopada 2022
- 14 runda z Clinica Optika: 4 grudnia 2022
- 15 runda z Clinica Optika: 11 grudnia 2022
- 16 runda: 18 grudnia 2022
- 17 runda z Runmageddon: 8 stycznia 2023
- 18 runda z Runmageddon: 15 stycznia 2023
- 19 runda: 22 stycznia 2023
- 20 runda: 29 stycznia 2023
- 21 runda: 5 lutego 2023
- 22 runda: 12 lutego 2023
- 23 runda: 19 lutego 2023
- 24 runda: 26 lutego 2023
- 25 runda z Runmageddon: 5 marca 2023
- 26 runda z Runmageddon: 12 marca 2023
- 27 runda z Dental Med Clinic: 19 marca 2023
- 28 runda z Dental Med Clinic: 26 marca 2023
- 29 runda: 2 kwietnia 2023
- 30 runda: 16 kwietnia 2023
- 31 runda: 23 kwietnia 2023
- 32 runda: 30 kwietnia 2023
- 33 runda: 7 maja 2023
- 34 runda: 14 maja 2023
- 35 runda: 21 maja 2023
- 36 runda: 28 maja 2023
- 37 runda: 4 czerwca 2023
- 38 runda: 11 czerwca 2023
- 39 runda: 18 czerwca 2023
- 40 runda: 25 czerwca 2023
- Ceremonia Zakończenia Sezonu Ligowego z Turniejem: 30.06.2023

3. GODZINY ROZGRYWEK

- 19:30 – 22:00 (1,2,3 grupa)
- 17:00 – 19:30 (4,5,6 grupa)
- 15:00 – 17:00 (7,8,9 grupa)

4. WPISOWE

4.1. Opłata za jedną rundę ligową wynosi:
- 50 zł, na którą składają się: kwota 35 zł tytułem wynajmu kortu do squasha oraz kwota 15 zł tytułem kosztów obsługi ligi.
- 35 zł + odbicie karty partnerskiej dla osób posiadających karty partnerskie MultiSport lub FitProfit, na którą składają się: kwota 35 zł tytułem wynajmu kortu do squasha oraz kwota 15 zł tytułem kosztów obsługi ligi.

4.2. Wpisowe za daną rundę ligową należy uiścić w recepcji przed rozpoczęciem rozgrywek.

5. ZGŁOSZENIA

5.1. Lista zgłoszeń na daną rundę ligową jest otwarta do godziny 23:59 w czwartek poprzedzający kolejkę ligową w niedzielę.

5.2. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową można dokonywać:
- w systemie rozgrywek on-line na stronie: bo5.pl/wsc
- w wiadomości sms do organizatora na numer: 506 176 835

5.3. W zgłoszeniu drogą telefoniczną prosimy podać imię i nazwisko oraz szacowany stopień zaawansowania.

5.4. Każdy zawodnik może dokonać zgłoszenia z zastrzeżeniem co do godziny rozgrywek, tzw. zgłoszenie warunkowe. Jeśli dany uczestnik jest w sytuacji, że może zagrać tylko i wyłącznie w określonych godzinach, proszony jest o przekazanie tej informacji Organizatorowi ligi. W przypadku przydziału zawodnika do grupy, której rozgrywki zaplanowane są na godziny, w których zawodnik nie może grać, zostanie automatycznie wypisany z rozgrywek, bez konsekwencji i bez obowiązku uiszczenia opłaty za daną rundę ligową.

5.5 Po zgłoszeniu udziału do rundy ligowej i zamknięciu listy zgłoszeń każdy zawodnik zostaje przydzielony do grupy pod względem poziomu gry.

5.6 W momencie gdy zawodnik rezygnuje ze swojego zgłoszenia po terminie (po zamknięciu listy zgłoszeń, czwartek 23:59) jest zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną rundę.

5.7 W przypadku rezygnacji z udziału po zamknięciu listy zgłoszeń, zawodnik może znaleźć zastępcę na swoje miejsce (zawodnik na tym samym poziomie zaawansowania lub niższym, jeśli organizator będzie miał możliwość dokonania przesunięć zawodników w grupach w górę) i zostaje wtedy zwolniony z uiszczenia opłaty.

5.8. Maksymalna ilość zawodników w każdej kolejce wynosi 110 zawodników, chyba że Organizator ligi postanowi inaczej i dopuści do udziału większą ilość zawodników. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

6. PRZYDZIAŁ DO GRUP

O przydziale do grup decyduje:

6.1. Występ w poprzedniej rundzie ligowej - pierwsze miejsce w danej grupie ma zagwarantowany awans, ostatnie miejsce spadek, pozostałe miejsca pozostaja odpowiednio w swoich grupach (wyjątek stanowi zmiana grupy na wyższą lub niższą w przypadku jeśli w danej grupie ligowej jest za duża liczba zawodników, do grupy wyższej lub niższej trafia zawodnik, który odpowiednio zajął najwyższe lub najniższe miejsce w grupie w poprzedniej rundzie).

6.2. W przypadku 1. rundy nowego sezonu i każdej pierwszej rundzie w danym sezonie określonego zawdonika, brany jest pod uwagę poprzedni sezon ligowy.

6.3. Dzika karta organizatora - w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nowego zawodnika poziom gracza i jego przydział do grupy odbywa się na podstawie wyników i analizie innych rozgrywek squashowych.

6.4. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

7.1. Każda grupa rozgrywa mecze systemem „każdy z każdym”.

7.2. Każdą grupę tworzy 6 zawodników (w wyjątkowych sytuacjach grupa może liczyć 5 lub 7 zawodników).

7.3. Wyniki poszczególnych meczów oraz liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się on-line, od razu po wprowadzeniu na stronie rozgrywek Best of Five:
bo5.pl/wsc

8. PUNKTACJA

8.1 Zasady punktacji zostaną podane wkrótce.

8.2 Walkowery przyznawane są na wszystkie mecze danego zawodnika w dwóch przypadkach:
- nie stawienie się zawodnika w dniu rozgrywek o godzinie wyznaczonej wcześniej w harmonogramie danej kolejki,
- rezygnacja w czasie rozgrywek z powodu innego niż kontuzja.

9. RANKING

9.1. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 25 najlepszych występów zawodnika.

10. NAGRODY I PUCHARY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU LIGOWEGO

Sponsor tytularny SCOM - Sudeckie Centrum Obróbki Metalu - gwarantuje na zakończenie sezonu:

10.1 Puchary dla 3 najlepszych zawodników sezonu.

10.2 Nagrody dla 3 najlepszych zawodników sezonu.

1 MIEJSCE
- Nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł od Sudeckie Centrum Obróbki Metalu
2 MIEJSCE
- Nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł od Sudeckie Centrum Obróbki Metalu
3 MIEJSCE
- Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł od Sudeckie Centrum Obróbki Metalu

10.3 Nagroda dla każdego zawodnika, który rozegra co najmniej 50% rund ligowych:

- Personalizowana koszulka sportowa.

11. NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW W TRAKCIE TRWANIA SEZONU ZA ZAJĘCIE 1 MIEJSCA W KAŻDEJ GRUPIE LIGOWEJ:

- 1 runda: voucher do restauracji Pasibus
- 2 runda: voucher do restauracji Pasibus
- 3 runda: voucher do restauracji Pasibus
- 4 runda: upominek od PayEye
- 5 runda: upominek od PayEye
- 6 runda: voucher do restauracji Osiem Misek
- 7 runda: voucher do restauracji Osiem Misek
- 8 runda: voucher do komory normobarycznej Life Chamber
- 9 runda: voucher do komory normobarycznej Life Chamber
- 10 runda: voucher do restauracji Solleim
- 11 runda: voucher do restauracji Solleim
- 12 runda: voucher do Geox Wrocław
- 13 runda: voucher do Geox Wrocław
- 14 runda: voucher do sklepów optycznych Clinica Optika
- 15 runda: voucher do sklepów optycznych Clinica Optika
- 16 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 17 runda: voucher na 50% ceny na start w dowolnej formule w Runmageddon we Wrocławiu w sezonie 2023
- 18 runda: voucher na 50% ceny na start w dowolnej formule w Runmageddon we Wrocławiu w sezonie 2023
- 19 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 20 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 21 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 22 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 23 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 24 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 25 runda: voucher na 50% ceny na start w dowolnej formule w Runmageddon we Wrocławiu w sezonie 2023
- 26 runda: voucher na 50% ceny na start w dowolnej formule w Runmageddon we Wrocławiu w sezonie 2023
- 27 runda: voucher do kliniki stomatologicznej Dental Med Clinic
- 28 runda: voucher do kliniki stomatologicznej Dental Med Clinic
- 29 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 30 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 31 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 32 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 33 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 34 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 35 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 36 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 37 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 38 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 39 runda: informacja zostanie podana wkrótce
- 40 runda: informacja zostanie podana wkrótce

12. SPECJALNE PROMOCJE DLA ZAWODNIKÓW LIGI

Obowiązuje specjalna cena przy płatność koszystając z usługi PayEye - szczegóły wkrótce.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Zapisanie się na którąkolwiek rundę ligową jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13.2 Każdy zawodnik uczestniczący w lidze, po dokonaniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek ligowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

13.3 Zgłoszenie się na daną kolejkę wiąże się jednocześnie z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Zawodnik bierze również pełną odpowiedzialność za start w danej rundzie ligowej.

13.4 Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

13.5 Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

13.6 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie do dnia 01.09.2022 r.

14. ORGANIZATOR

14.1 Rozgrywki SCOM Ligi Squasha Open w sezonie 2022/2023 prowadzi Ewelina Bryś-Suchecka.

14.2 Kontakt tel.: 506 176 835.

 

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

 

Pasibus                         

 Runmageddon

             

 

PARTNERZY