PAYEYE LIGA OPEN WSC to wrocławska amatorska liga squasha, w której udział może wziąć każdy po uprzednim zapoznaniu się z poniższym regulaminem oraz zapisaniu się.

1. MIEJSCE I TERMIN

1.1. PayEye Liga Open WSC rozgrywana jest w Wrocław Squash Club przy ul. Jana Długosza 71 we Wrocławiu.

1.2. Sezon rozgrywek 2020/2021 rozpoczyna się 13.09.2020 r. i kończy 20.06.2021 r.

1.3. Składa się z 34 kolejek ligowych, które rozgrywane są co tydzień w niedzielę.

1.4. Ceremonia Zakończenia Sezonu z rozdaniem nagród oraz pucharów odbędzie się dnia - informacja zostanie podana wkrótce - po zakończeniu Turnieju.

2. TERMINARZ SEZONU 2020/2021

- 1 kolejka: 13 września 2020
- 2 kolejka: 20 września 2020
- 3 kolejka: 27 września 2020
- 4 kolejka: 4 października 2020
- 5 kolejka: 11 października 2020
- 6 kolejka: 18 października 2020
- 7 kolejka: 25 października 2020
- 8 kolejka: 1 listopada 2020
- 9 kolejka: 8 listopada 2020
- 10 kolejka: 15 listopada 2020
- 11 kolejka: 22 listopada 2020
- 12 kolejka: 29 listopada 2020
- 13 kolejka: 6 grudnia 2020
- 14 kolejka: 13 grudnia 2020
- 15 kolejka: 20 grudnia 2020
- 16 kolejka: 10 stycznia 2021
- 17 kolejka: 17 stycznia 2021
- 18 kolejka: 7 lutego 2021
- 19 kolejka: 14 lutego 2021
- 20 kolejka: 21 lutego 2021
- 21 kolejka: 28 lutego 2021
- 22 kolejka: 7 marca 2021
- 23 kolejka: 14 marca 2021
- 24 kolejka: 21 marca 2021
- 25 kolejka: 28 marca 2021
- 26 kolejka: 11 kwietnia 2021
- 27 kolejka: 18 kwietnia 2021
- 28 kolejka: 25 kwietnia 2021
- 29 kolejka: 9 maja 2021
- 30 kolejka: 16 maja 2021
- 31 kolejka: 23 maja 2021
- 32 kolejka: 30 maja 2021
- 33 kolejka: 13 czerwca 2021
- 34 kolejka: 20 czerwca 2021
- Ceremonia Zakończenia Sezonu Ligowego z Turniejem: informacja zostanie podana wkrótce

3. GODZINY ROZGRYWEK

- 19:30 – 22:00 (1,2,3 grupa)
- 17:00 – 19:30 (4,5,6 grupa)
- 15:00 – 17:00 (7,8,9 grupa)
- 13:00 – 15:00 (10,11,12 grupa)

4. WPISOWE

4.1. Opłata za jedną kolejkę ligową wynosi:
- 50 zł, na którą składają się: kwota 30 zł tytułem wynajmu kortu do squasha oraz kwota 15 zł tytułem kosztów obsługi ligi.
- 35 zł + odbicie karty partnerskiej dla osób posiadających karty partnerskie MultiSport lub FitProfit, na którą składają się: kwota 30 zł tytułem wynajmu kortu do squasha oraz kwota 15 zł tytułem kosztów obsługi ligi.

4.2. Wpisowe za daną kolejkę ligową należy uiścić w recepcji przed jej rozpoczęciem rozgrywek.

5. ZGŁOSZENIA

5.1. Lista zgłoszeń na daną kolejkę ligową jest otwarta do godziny 23:59 w czwartek poprzedzający kolejkę ligową w niedzielę.

5.2. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową można dokonywać:
- w systemie rozgrywek on-line na stronie: bo5.pl/wsc
- w wiadomości sms do organizatora na numer: 514 714 891

5.3. W zgłoszeniu drogą telefoniczną prosimy podać imię i nazwisko oraz szacowany stopień zaawansowania.

5.4. Każdy zawodnik może dokonać zgłoszenia z zastrzeżeniem co do godziny rozgrywek, tzw. zgłoszenie warunkowe. Jeśli dany uczestnik jest w sytuacji, że może zagrać tylko i wyłącznie w określonych godzinach, proszony jest o przekazanie tej informacji Organizatorowi ligi. W przypadku przydziału zawodnika do grupy, której rozgrywki zaplanowane są na godziny, w których zawodnik nie może grać, zostanie automatycznie wypisany z rozgrywek, bez konsekwencji i bez obowiązku uiszczenia opłaty za daną kolejkę ligową.

5.5 Po zgłoszeniu udziału do kolejki i zamknięciu listy zgłoszeń każdy zawodnik zostaje przydzielony do grupy pod względem poziomu gry.

5.6 W momencie gdy zawodnik rezygnuje ze swojego zgłoszenia po terminie (po zamknięciu listy zgłoszeń, czwartek 23:59) jest zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę.

5.7 W przypadku rezygnacji z udziału po zamknięciu listy zgłoszeń, zawodnik może znaleźć zastępcę na swoje miejsce (zawodnik na tym samym poziomie zaawansowania lub niższym, jeśli organizator będzie miał możliwość dokonania przesunięć zawodników w grupach w górę) i zostaje wtedy zwolniony z uiszczenia opłaty.

5.8. Maksymalna ilość zawodników w każdej kolejce wynosi 110 zawodników, chyba że Organizator ligi postanowi inaczej i dopuści do udziału większą ilość zawodników. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

6. PRZYDZIAŁ DO GRUP

O przydziale do grup decyduje kolejno:

6.1. Średnia sumy punktów z dwóch ostatnich kolejek, w których dany zawodnik brał udział. W przypadku 1. kolejki nowego sezonu i każdej pierwszej kolejki w danym sezonie określonego zawodnika, brane są pod uwagę punkty rankingowego z poprzedniego sezonu ligowego.

6.2. Występ w poprzedniej kolejce (pierwsze dwa miejsca w danej grupie mają zagwarantowany awans, dwa ostatnie miejsca spadek).

6.3. Dzika karta organizatora (w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nowego zawodnika poziom gracza i jego przydział do grupy odbywa się na podstawie wyników i analizie innych rozgrywek squashowych).

6.4. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator.

7. SYSTEM ROZGRYWEK

7.1. Każda grupa rozgrywa mecze systemem „każdy z każdym”.

7.2. Każdą grupę tworzy 6 zawodników (w wyjątkowych sytuacjach grupa może liczyć 5 lub 7 zawodników).

7.3. Wyniki poszczególnych meczów oraz liczba uzyskanych punktów rankingowych będą pojawiać się on-line, od razu po wprowadzeniu na stronie rozgrywek Best of Five:
bo5.pl/wsc

8. PUNKTACJA

8.1 Ilość punktów naliczanych w danej kolejce ligowej zależna jest od rangi danej kolejki. 
Rangę ligi ustala się analogicznie do rangi turniejów PFS kat. B+ (na podstawie miejsc rankingowych PFS 8 najlepszych zawodników zgłoszonych do danej kolejki ligowej). 
Szczegóły w regulaminie rozgrywek PFS

8.2 Kalkulator rangi poniżej:

zostanie podany wkrótce.

8.3 Zasady punktacji w każdej rundzie:

- dla pozycji 1 w grupie 1: MP * (1 / sqrt( AP ) + pow(1.05, 1 - AP) ) / 2;
- dla pozycji 1 w pozostałych  grupach: średnia arytmetyczna pozycji -2 i -1 z poprzedniej grupy (czyli dla grup 6 osobowych: 4 i 5, dla grup 7 osobowych: 5 i 6, dla grup 5 osobowych: 3 i 4)
- dla pozycji 2: średnia arytmetyczna pozycji przedostatniej i ostatniej
- inne pozycje: MP * (1 / sqrt( P ) + pow(1.05, 1 - P) ) / 2;

Legenda skrótów:
- MP - maksymalna liczba punktów
- AP - wszystkie pozycje/liczba graczy
- P - pozycja w grupie
- sqrt - pierwiastek kwadratowy
- pow - potęga

W przypadku wszystkich grup liczących 6 osób, punktacja wygląda następująco:

Zostanie podana wkrótce.

8.4 Walkowery przyznawane są na wszystkie mecze danego zawodnika w dwóch przypadkach:
- nie stawienie się zawodnika w dniu rozgrywek o godzinie wyznaczonej wcześniej w harmonogramie danej kolejki,
- rezygnacja w czasie rozgrywek z powodu innego niż kontuzja.

9. RANKING

9.1. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 20 najlepszych występów zawodnika.

10. NAGRODY I PUCHARY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU LIGOWEGO

Organizator i sponsor tytularny PayEye gwarantują na zakończenie sezonu:

10.1 Puchary dla 3 najlepszych zawodników sezonu.

10.2 Nagrody dla 3 najlepszych zawodników sezonu.

1 MIEJSCE
- Nagroda pieniężna w wysokości 600 zł od PayEey
- Autorski dodatek do wnętrza od MAiA Architekci
2 MIEJSCE
- Nagroda pieniężna w wysokości 400 zł od PayEye
- Autorski dodatek do wnętrza od MAiA Architekci
3 MIEJSCE
- Nagroda pieniężna w wysokości 200 zł od PayEye
- Autorski dodatek do wnętrza od MAiA Architekci

10.3 Nagroda dla każdego zawodnika, który rozegra co najmniej 25 kolejek ligowych:

- Personalizowana koszulka sportowa.

11. NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW W TRAKCIE TRWANIA SEZONU LIGOWEGO ZA ZAJĘCIE 1 MIEJSCA W GRUPIE:
  
- 1 kolejka: Voucher na 1 godzinę wynajmu kortu do squasha.
- 2 kolejka: Voucher na 1 godzinę wynajmu kortu do squasha.
- 3 kolejka: Voucher na 1 godzinę wynajmu kortu do squasha.
- 4 kolejka: Voucher na 1 godzinę wynajmu kortu do squasha.
- 5 kolejka: Voucher na 1 godzinę wynajmu kortu do squasha.
- 6 kolejka: Voucher na dowolną średnią pizzę do Pizza Hut
- 7 kolejka: Voucher na dowolną średnią pizzę do Pizza Hut
- 8 kolejka: Koszulka sportowa, czapka z daszkiem lub buff od PayEye
                  Voucher na darmowy projekt koncepcyjny jednego pokoju od MAiA Architekci
- 9 kolejka: Plecak, czapka z daszkiem lub koszulka sportowa od PayEye
- 10 kolejka: Plecak, czapka z daszkiem lub koszulka sportowa od PayEye
                    Voucher na darmową konsultacje od MAiA Architekci
- 11 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 12 kolejka: Voucher na darmowy projekt koncepcyjny jednego pokoju od MAiA Architekci
- 13 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 14 kolejka: Voucher na darmową konsultacje od MAiA Architekci
- 15 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 16 kolejka: Voucher na darmowy projekt koncepcyjny jednego pokoju od MAiA Architekci
- 17 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 18 kolejka: Voucher na darmową konsultacje od MAiA Architekci
- 19 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 20 kolejka: Voucher na darmowy projekt koncepcyjny jednego pokoju od MAiA Architekci
- 21 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 22 kolejka: Voucher na darmową konsultacje od MAiA Architekci
- 23 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 24 kolejka: Voucher na darmowy projekt koncepcyjny jednego pokoju od MAiA Architekci
- 25 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 26 kolejka: Voucher na darmową konsultacje od MAiA Architekci
- 27 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 28 kolejka: Voucher na darmowy projekt koncepcyjny jednego pokoju od MAiA Architekci
- 29 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 30 kolejka: Voucher na darmową konsultacje od MAiA Architekci
- 31 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 32 kolejka: Voucher na darmowy projekt koncepcyjny jednego pokoju od MAiA Architekci
- 33 kolejka: informacja zostanie podana wkrótce
- 34 kolejka: Voucher na darmową konsultacje od MAiA Architekci

12. SPECJALNE PROMOCJE DLA ZAWODNIKÓW LIGI

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

13.2 Każdy zawodnik uczestniczący w lidze, po dokonaniu zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek ligowych oraz zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępnianie tych zdjęć oraz nagrań w internecie.

13.3 Zgłoszenie się na daną kolejkę wiąże się jednocześnie z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Zawodnik bierze również pełną odpowiedzialność za start w danej kolejce ligowej.

13.4 Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

13.5 Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie organizator.

13.6 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

14. ORGANIZATOR

14.1 Organizatorem rozgrywek  PayEye Ligi Open WSC w sezonie 2020/2021 jest Ewelina Bryś-Suchecka.

14.2 Kontakt do organizatora: tel.: 514 714 891.

 

SPONSOR GŁÓWNY

PayEye

 

PARTNERZY

MAiA Architekci   Advatech