SCOM Liga Squasha Open (niedziela)

Pozycja Miejsce GraczKolejka 1Kolejka 2Kolejka 3Kolejka 4Kolejka 5Kolejka 6Kolejka 7Kolejka 8Kolejka 9Kolejka 10Kolejka 11Kolejka 12Kolejka 13Kolejka 14Kolejka 15Kolejka 16Kolejka 17Kolejka 18Kolejka 19Kolejka 20Kolejka 21Kolejka 22Kolejka 23Kolejka 24Kolejka 25Kolejka 26Kolejka 27Kolejka 28Kolejka 29Kolejka 30Kolejka 31Kolejka 32Suma 25 najlepszych
1Chodorowski Krzysztof153.5185117.47113.85137.31185153.5137.31137.31153.5137.31185153.5137.31137.31153.5126.15153.5153.5185137.31153.5185126.15126.15185153.5137.31153.5126.153869.63
2Szczęsny Szymon117.47110.24126.15137.31117.47113.85117.47121.81153.5137.31185137.31137.31137.31110.24121.81153.5185153.5153.51851851853282.06
3Szubert Jacek121.81126.15126.15126.15153.5110.24126.15110.24113.85185126.15185137.31185126.15110.24121.81153.5110.24103.99121.81137.31126.153043.9
4Lontkowski Marcin110.2493.4491.1698.4495.94121.81117.47110.24107.1188.8884.6895.94113.85117.4798.44103.9998.4484.6895.94131.73126.15126.15110.24110.24113.85121.81117.47121.812749.37
5Lubryka Dawid117.47103.9984.6888.8884.6888.8891.16121.81110.2493.4480.79103.99103.99103.99103.99121.81117.4798.4493.4491.1698.4488.8895.94113.85110.24126.15131.73126.152645.53
6Stępień Przemysław88.8895.9493.44103.9998.44117.4793.4498.44121.81110.2498.4498.44113.85153.5110.24121.81117.47137.31126.15113.85185110.242508.39
7Bobra Jacek117.47103.99137.31121.81117.47103.99121.81153.5126.15110.24121.81110.2488.88113.85137.31153.5137.311852261.64
8Burak Michał121.8198.4498.44113.8588.8884.6898.4495.94103.9993.4488.8893.4484.6895.9495.9498.4488.88103.99117.47110.2498.442074.25
9Sikora Grzegorz110.24121.81153.5185126.15153.5185185153.5117.47137.31153.5137.31137.312056.6
10Mróz Jacek121.81113.85126.15131.73153.5137.31110.2493.44113.85137.31185117.47113.85117.47121.81137.312032.1
11Lewacki Marcin98.4480.7984.68101.21131.73117.4793.4486.7893.4493.44113.8588.8895.9498.4493.4495.9498.44121.81126.15103.992018.3
12Homa Piotr93.4480.7967.6269.1186.7873.7873.7878.9786.7880.7970.675.4778.9782.7370.670.684.6878.9778.9773.7870.677.1682.7386.7875.471949.95
13Młyński Oskar126.15126.15110.24103.9998.4495.94131.73117.47103.9998.44131.73126.15126.15117.47113.85117.47103.991949.35
14Droździk Janusz103.9973.7880.7970.659.6659.6660.9166.2175.4791.1667.6263.4875.4793.4480.7995.9480.7980.7984.68131.73117.4788.88107.111910.42
15Hanaj Damian107.1177.1670.669.1177.1670.684.6877.1673.7880.7977.1678.9764.8173.7864.8163.4867.6270.678.97101.2193.4493.441716.44
16Rewiuk Wojciech88.8884.6878.9767.6266.2170.663.4878.9773.7886.7882.7378.9767.6295.9484.6875.4784.6891.1684.6893.44103.991703.33
17Porębski Michał110.2493.44101.21113.85126.15137.31126.15117.47103.99113.85121.81185117.47103.991671.93
18Wac Łukasz73.7867.6266.2162.1682.7377.1667.6291.1688.8877.1695.94110.2493.4480.7980.7980.79101.21103.9998.441600.11
19Skuza Rafał63.4867.6264.814972.1957.2950.9159.6672.1959.6657.2955.0555.0556.1750.9162.1644.6464.8157.2956.1755.0562.1669.1162.1691.161515.99
20Kuśnierczyk Sylwester62.1646.3262.1647.184953.9945.4645.464953.9958.4755.0545.4656.1770.667.6257.2955.0550.9166.2164.8195.9498.4470.677.161504.5
21Kowalik Karol60.9162.1656.1763.4864.8157.2966.2170.678.9777.1675.4773.7862.1662.1675.4767.6259.6678.9784.6893.4495.941487.11
22Brzozowski Bartłomiej72.1962.1666.2159.6673.7855.0549.9557.2947.1856.1755.0557.2966.2162.1651.9259.6677.1669.1170.662.1657.2959.6670.659.661478.17
23Tomaszewska Sylwia75.4775.4777.1662.1672.1962.1666.2167.6269.1198.4473.7873.7878.9777.1691.1688.8898.4488.881397.04
24Frankowski Dariusz77.1663.4870.672.1984.6863.4855.0567.6264.8166.2166.2167.6266.2175.4791.1693.4480.7988.881315.06
25Kabath Michał84.6878.9764.8178.9773.7864.8152.9272.1984.6864.8167.6259.6670.667.6270.677.1667.6272.191273.69
26Bryś-Suchecka Ewelina52.9259.6645.4656.1744.6459.6639.3638.0245.4649.9540.7743.8234.9342.2643.8237.3842.2649.9552.9250.9145.4643.824947.1852.9259.6655.0578.971252.05
27Graboń Marcin82.7370.653.9958.4767.6263.4862.1670.655.0564.8167.6282.7377.1675.4773.7862.1678.9780.791248.19
28Tłuszcz Jacek93.4493.4491.1698.44103.9977.1684.6891.1688.8895.9491.1698.44131.731239.62
29Hałubek Adam59.6663.4848.0955.0542.2658.4743.8247.184938.0233.2439.3640.0748.094938.69494942.2644.6443.8256.1757.2957.2970.61223.55
30Braciszewicz Michał64.8178.9770.675.4784.68107.1193.4491.1691.1688.8880.7980.7982.7391.161181.75
31Misiewicz Mariusz64.8158.4747.1857.2944.6459.6645.4646.3243.8243.8266.2159.6656.1743.8263.4866.2162.1657.2953.9995.941136.4
32Nabzdyk Tomasz153.5153.5153.5185153.5185126.151110.15
33Bzdęga Piotr131.73137.31113.85126.15113.85137.31110.2498.44117.471086.35
34Kokoszka Marcin98.4484.6880.7991.1698.44121.81113.85117.47121.81121.811050.26
35Kurczewski Adam86.7855.0569.1157.2967.6251.924958.4769.1162.1652.9253.9952.9247.1863.4859.6652.921009.58
36Olech Bartosz56.1750.914959.6659.6660.9178.9764.8163.4867.6273.7873.7870.6101.21930.56
37Mendyka Bartosz60.9157.2962.1655.0569.1152.9243.8260.9164.8157.2955.0551.9257.2964.8155.0562.16930.55
38Stramski Krzysztof67.6266.2159.6663.4880.7964.8163.4870.664.8175.4788.8884.6873.78924.27
39Wallner Jakub121.81110.24103.99103.9993.44117.47113.85153.5918.29
40Konior Agnieszka41.5152.9250.9139.3648.0938.0239.3644.6452.9250.9147.1851.9247.1847.1843.0445.4645.464955.05890.11
41Żak Marcin103.99121.81185126.15137.31185859.26
42Brzozowska Ewa67.6257.2940.7760.9142.2645.4638.6940.7746.3243.8243.8245.4635.5152.9246.3247.1850.9150.91856.94
43Maksymowicz Grzegorz52.9264.8157.2943.8236.7448.0950.9155.0558.474959.6656.1755.054949.9559.66846.59
44Chabowski Rafał91.1677.1682.7370.6101.2188.8891.1688.8884.6867.62844.08
45Ryszczyk Adam51.9258.4750.9147.1846.324957.294947.1851.9255.0558.4766.2180.79769.71
46Kapelski Michał43.0440.7753.9952.9244.6450.9139.3647.1869.1162.1655.0552.9257.2960.91730.25
47Szlązak Marcin64.8175.4773.7875.4773.7864.8173.7857.2988.8862.16710.23
48Szczypkowski Paweł75.4795.9488.8870.678.9773.7880.7977.16641.59
49Cytryna Paweł48.0951.9257.2953.9970.666.2162.1669.1177.1684.68641.21
50Stokłosa Rafał78.9780.7982.7391.16110.2493.4484.68622.01
51Kruciński Adam42.2652.9243.8239.364947.1836.7441.5134.3555.0548.0936.7443.8242.26613.1
52Paździor Magdalena52.9257.2952.9243.0450.9160.9159.6659.6652.9252.9255.05598.2
53Urbański Łukasz36.1240.7738.0246.3250.9149.9540.7748.094953.9959.6682.73596.33
54Boroch Tomasz60.9155.0566.2167.6262.1663.4856.1750.9152.9257.29592.72
55Musik Piotr73.7862.1656.1751.9267.6264.8164.8158.4784.68584.42
56Połomski Maksymilian55.0566.2149.9557.2955.0538.0240.0742.2659.6649.9547.18560.69
57Pankiewicz Krystian53.9963.4862.1657.2957.2952.9269.1173.7867.62557.64
58Gierłachowski Jakub113.8593.4488.8877.1673.78110.24557.35
59Teuchner Dan185185185555
60Szajda Marcin95.9477.1682.7380.7995.94117.47550.03
61Maziak Katarzyna70.650.9145.4642.2642.2635.5140.7750.9149.9547.1862.16537.97
62Sawicka Agnieszka52.9277.1650.9169.1180.7962.1652.9273.78519.75
63Biegański Marcin80.7991.1693.4491.1684.6877.16518.39
64Olkuski Sławomir73.7877.1693.4484.68107.1177.16513.33
65Czech Paweł91.1677.1673.7888.8880.7998.44510.21
66Dac Paweł95.94110.24110.2498.4488.88503.74
67Sopoliński Piotr88.8888.88107.1188.88117.47491.22
68Suchecki Paweł50.9140.7739.3650.9143.8235.5140.0732.1938.0239.3640.7732.19483.88
69Gargol Bartosz48.0956.1758.4755.0563.4866.2173.7857.29478.54
70Tomkowicz Rafał103.9984.68101.2180.7975.47446.14
71Pławecki Kamil121.81113.85103.99103.99443.64
72Kondel Tomasz75.4780.7978.97103.9977.16416.38
73Kleczyński Marcin137.31153.5117.47408.28
74Wyszyński Kamil40.0753.9966.2188.8864.8191.16405.12
75Purzycki Piotr41.5145.4638.0249.9557.2958.4756.1750.91397.78
76Czajkowski Piotr47.1842.2633.2439.3643.8243.8242.2643.8250.91386.67
77Więcław Bartłomiej121.81137.31126.15385.27
78Jeziak Jarosław101.2164.8170.670.664.81372.03
79Szkudlarek Michał185185370
80Tymczak Jakub77.1678.97107.11103.99367.23
81Mizielski Krzysztof77.1664.8158.4775.4780.79356.7
82Janik Daniel113.85117.47121.81353.13
83Pelka Artur49.9551.924953.9966.2173.78344.85
84Szynal Bartek35.5143.8235.5130.2233.2434.3538.0252.9239.36342.95
85Kostevich Aleksandr185153.5338.5
86Trociński Grzegorz494938.0236.7442.2634.3536.7436.74322.85
87Korpalski Filip80.7959.6657.2959.6659.66317.06
88Sędziejowska Małgorzata40.7745.4639.3645.464967.62287.67
89Suchecki Piotr52.9240.7743.0450.9151.9245.46285.02
90Stojanowicz Piotr69.1155.0555.0545.4652.92277.59
91Majkut Daniel64.8152.9255.0542.2662.16277.2
92Grzelewski Rafał35.5140.7740.7734.3540.7739.3640.77272.3
93Pieprzak Krzysztof84.6891.1693.44269.28
94Kędrzyński Jerzy73.7866.2167.6258.47266.08
95Mazurek Konrad78.9795.9488.88263.79
96Zawierucha Przemysław62.1652.924942.2653.99260.33
97Antonik Adam98.4480.7980.79260.02
98Olczak Aleksandra45.4655.0550.9153.9943.82249.23
99Menżyk Krzysztof121.81113.85235.66
100Gabuza Anatolii107.11121.81228.92
101Kiełkowski Dawid39.3641.5145.4639.3658.47224.16
102Traciński Rafał77.1664.8177.16219.13
103Lenk Krzysztof110.24103.99214.23
104Juszkowski Michał67.6264.8173.78206.21
105Kudla Marcin95.94103.99199.93
106Inforowicz Tomasz113.8584.68198.53
107Kotwicki Roger52.9278.9759.66191.55
108Sobczak Daniel4953.9945.4638.69187.14
109Maciejewski Adam185185
110Wallner Michał88.8893.44182.32
111Janik Konrad82.7395.94178.67
112Roksela Paweł43.0467.6260.91171.57
113Karliński Grzegorz77.1693.44170.6
114Szczepański Krzysztof91.1678.97170.13
115Czajka Kamil44.6450.9163.48159.03
116Wasilewski Jan153.5153.5
117Horodeński Piotr70.680.79151.39
118Pajdzik Joanna36.7431.1834.3542.26144.53
119Kuźbiel Patryk67.6273.78141.4
120Sikora Grzegorz137.31137.31
121Startek Kamila47.1840.7743.82131.77
122Ossowski Arkadiusz126.15126.15
123Zalewski Jakub117.47117.47
124Drwal Jakub67.6249116.62
125Mierzejewski Michał110.24110.24
125Malozemov Mikhail110.24110.24
127Andrelczyk Grzegorz57.2943.82101.11
128Pozlewicz Anna98.4498.44
129Woźniak Bartosz95.9495.94
130Raczyński Marcin4945.4694.46
131Skupiński Adrian44.6448.0992.73
132Gospodarczuk Daniel42.264991.26
133Madejczyk Natalia42.2647.1889.44
134Węgrzyn Joanna45.4640.7786.23
135Popiołek Piotr84.6884.68
136Just Tomasz45.4638.0283.48
137Widuch Anna40.0742.2682.33
138Inforowicz Tomasz78.9778.97
139Czorna Maria38.0235.5173.53
140Rohleder Paweł70.670.6
140Grec Rafał70.670.6
142Musielak Krzysztof64.8164.81
143Wasilewska Kinga62.1662.16
144Kasiniak Aleksander59.6659.66
145Kalinowski Adrian55.0555.05
146Pyziołek Michał52.9252.92
147Kowalik Andrzej51.9251.92
148Otulski Mariusz50.9150.91
148Koreń Mikołaj50.9150.91
148Kukuła Marcin50.9150.91
151Woziński Robert48.0948.09
152Supolik Józef47.1847.18
152Bysiak Daniel47.1847.18
152Lisowski Jacek47.1847.18
152Kiełkowski 2 Dawid47.1847.18
156Bryś Artur46.3246.32