1. Liga Squasha w ART FITNESS to 18 kolejek ligowych, odbywających się co dwa tygodnie w sobotę.

Sezon 2018/2019 trwa od 6 października 2018 r. do 8 czerwca 2019 r.

2. Terminarz sezonu 2018/2019:

1 Kolejka - 6.10

2 Kolejka - 20.10

3 Kolejka - 3.11

4 Kolejka - 17.11

5 Kolejka - 1.12

6 Kolejka - 15.12

7 Kolejka - 28.12

8 Kolejka - 12.01

9 Kolejka - 26.01

10 Kolejka - 9.02

11 Kolejka - 23.02

12 Kolejka - 9.03

13 Kolejka - 23.03

14 Kolejka - 6.04

15 Kolejka - 20.04

16 Kolejka - 11.05

17 Kolejka - 25.05

18 Kolejka - 8.06

3. Godziny rozgrywek

Liga Squasha Open: 9:00 lub 12:00 (sobota)

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są pod adresem mailowym recepcja@artfitness.pl, osobiście w recepcji Art Fitness, a także za pomocą formularza zapisów online w systemie bo5.

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy piątek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 20:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: lukasik.patryk@gmail.com i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania, ewentualnie ranking PFS

5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 30 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo. W Lidze Squasha w Art Fitness może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 40 PLN.

Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (piątek godz. 20:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie:

średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,
awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego),
dzikiej karty. (dotyczy nowych zawodników. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).

10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
bezpośredni wynik meczu między zawodnikami

11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym branych jest pod uwagę 14 najlepszych występów zawodnika.

12. Oficjalną piłką turniejową jest EYE DOUBLE YELLOW DOT.

13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników.

14. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu.

Nagrody sponsoruje firma EYE RACKETS POLSKA oraz ART FITNESS.

Akcesoria firmy EYE do rozlosowania podczas każdej kolejki.

Dodatkowymi upominkami za wysoką frekwencję są koszulki sportowe z nazwiskiem zawodnika. Otrzymują je osoby, które rozegrają minimum 12 kolejek w trakcie sezonu.

15. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Squasha w Art Fitness wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych,
umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.artfitness.pl oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

16. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Art Fitness nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

17. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

18. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.