1. Liga JUNIOR Squashwil Asy Rakiet  to 12 kolejek ligowych.

Sezon jesień/zima 2019/ 2020 trwa od 28.09 do 11.04. 2020

2. Terminarz sezonu dostępny w zakładce Terminarz.

3. Godziny rozgrywek

Grupa 1 - sobota 11:00 -13:00 

Grupa 2- sobota  13:00- 15:00 

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są: https://bo5.pl/asyrakiet

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta 2 dni poprzedzające daną kolejkę ligową o godzinie 12:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: dawid.wilas17@gmail.com i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania ewentualnie ranking PFS

5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 15 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo. W Lidze Squasha  JUNIOR może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7.Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu bądź u Organizatora.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (czwartek godz. 12:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie:

rankinu ligowego z ostatniej zimowej ligi 
awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce  w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego),
Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczas swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).

10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 4 lub 6osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
bezpośredni wynik meczu między zawodnikami

11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym branych jest pod uwagę 8 najlepszych występów zawodnika.

12. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników sezonu oraz imprezą integracyjną.

13. Puchary i nagrody.

 

14. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej  wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych,
umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej FB oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.
15. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. SQuashwil&aSYRAKIET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

16. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

17. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje w :

dawid.wilas17@gmail.com

asyrakiet@gmail.com 

kom: 792920806