DAMSKA LIGA SQUASHA RADOMSKO 2020/2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zapisanie się i udział w rozgrywkach jest jednoznaczne z akceptcją poniżeszego regulaminu.

2. Liga DAMSKA – tylko dla kobiet, mężczyzn zapraszamy do ligi OPEN.

3. Liga bez podziału na grupy, wszystkie zawodniczki grają razem.

4. W przypadku małej aktywności w lidze (mała liczba meczów) organizator będzie organizował grupowe granie ligowe.

5. Juniorki do 19 roku życia mogą brać udział w lidze za pisemna zgodą opiekuna, oraz rozgrywać mecze w obecności opiekuna. Nagrody wygrane przez juniora odbiera opiekun.

6. Do ligi można przystąpić w każdej chwili (zawodniczki dopisywane do grupy).

7.  W celu zapisania się do ligi należy wybrać jedną z możliwości:
- wysłać zgłoszenie w aplikacji bo5;
- wysłac sms na numer 600588385 w treści wpisując : Liga imie i nazwisko

Organizator poprosi o wypełnienie krótkiego formularza z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych kontaktowych (nr tel. oraz e-mail) innym uczestnikom ligi w celu umawiania się na mecze. Formularz dostępny na recepcji hali, a także drogą mailową, wypełniony i podpisany druczek można zostawić na recepcji lub przesłać skan/zdjęcie na adres: squashradomsko@gmail.com.

8. Każda zawodniczka uczestnicząca w lidze, po uzupełnieniu zgłoszenia, akceptuje regulamin SquashLDZ i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek turniejowych oraz rankingu i w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na robienie zdjęć/nagrywania materiałów video do celów promocyjnych oraz pamiątkowych. Zezwala również na udostępniania tych zdjęć oraz nagrań w internecie, wszystko zgodnie z regulaminem SquashLDZ

9. Każda zawodniczka bierze udział w lidze na własną odpowiedzialność. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mieniu osób uczestniczących w rozgrywkach. Zaleca się wszystkim zawodniczkom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko.

10. Zarządzanie wynikami i tabelami obsługiwane jest za pośrednictwem bo5 w aplikacji mobilnej a także przez stronę https://bo5.pl/elevenpoints.

11. Regulamin będzie rozwijany na bieżąco w zależności od potrzeb ligi.

12. Organizatorem ligi jest Eleven Points, a jej koordynatorem Tomasz Kowalski, wszystkie uwagi, błędy, zapytania i
propozycje ulepszeń proszę przesyłać na adres: squashradomsko@gmail.com

OKRES TRWANIA LIGI

Sezon ligowy trwa od 01.10.2020r. do 30.06.2021r. i podzielony jest na 3 edycje:
Edycja I (jesień) od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.
Edycja II (zima) od 01.01.2021r. do 31.03.2021r.
Edycja III (wiosna) od 01.04.2021r. do 30.06.2021r.

WPISOWE DO LIGI

1. Aktualnie liga jest bezpłatna

UMAWIANIE I ROZGRYWANIE MECZÓW

1. Rozgrywać mecze można z zawodniczkamii w obrębie całej grupy.

2. Nie ma konkretnych terminów rozgrywania meczów, każda zawodniczka umawia się na termin indywidualnie z przeczką. Mecze sędziowane są przez same zawodniczki (nie ma konieczności sędziowania przez osobę trzecią). Zawodniczki zobowiązane są do wprowadzania wyników meczów bezpośrednio po jego zakończeniu przez aplikację mobilną bo5.

3. Każda zawodniczka rozgrywa tyle meczów ile chce (nie więcej niż jeden mecz w miesiącu z jedną zawodniczką), ale do punktacji zliczone zostaną jedynie 3 najlepsze wyniki zawodniczki w danym miesiącu. Pierwszy wynik wpisany do ligi uznaje sie za obowiązujący, kolejne w tym samym miesiącu się nie liczą.

4. W przypadku gdy Zawodniczka A wyzywa na pojedynek Zawodniczkę B i proponuje termin, ale termin ten nie pasuje Zawodniczce B, Zawodniczka B zobowiązana jest do zaproponowaia nowego terminu i tak aż do momentu gdy termin będzie dogodny dla obie zawodniczki. 
    Jeśli Zawodniczka B odmówi rozegrania meczu w proponowanym przez Zawodniczkę A terminie oraz nie zaproponuje innego terminu, fakt taki powinien zostać zgłoszony organizatorowi, wtedy zostanie wpisany wynik 3:0 na korzyść Zawodniczki A, a zawodniczka B otrzyma WO

PUNKTACJA MECZU

1. Każda zawodniczka w zależności od zajmowanego miejsca posiada wartość punktową (WP) im wyższe miejsce tym wyższe WP (tabela poniżej).

2. Mecze rozgrywane systemem bo5 (do 3 setów wygranych)

3. Zwyciężczyni meczu otrzymuje: 5 x WP przeciwniczki

4. Przegrana otrzymuje WP przeciwniczki x ilość setów wygranych przez przegraną

RANKINGI I KLASYFIKACJE

1. Ranking kolejki - aktualizacja miesięczna – suma uzyskanych punktów z 4 najlepszych meczów zawodniczki w danym miesiącu (aktualizacja pozycji i WP na podstawie rankingu danej edycji). Ranking kolejki w danym miesiącu zostaje zaliczony do rankingu LDZ (DAMSKI)

2. Ranking edycji - aktualizacja kwartalna – suma z 3 miesięcy danego kwartału

3. Klasyfikacja roczna – suma punktów uzyskanych w 3 kwartałach wśród wszystkich zawodniczek.

NIEOBECNOŚCI I KONTUZJE

1. NIEOBECNOŚĆ / NIESTAWIENIE SIĘ NA ZAPLANOWANY MECZ
W przypadku gdy zawodniczka A nie stawi się na wcześniej umówiony mecz z zawodniczką B bez wcześniejszego (co najmniej 6h przed planowanym meczem) poinformownia o odwołaniu meczu, zawodniczce B przysługuje prawo do wpisania wyniku 3:0 na korzyść zawodniczki B, a taki fakt powinien zostać zgłoszony u organizatora, chyba że obie zawodniczki dogadają się i znajdą czas oraz możliwość rozegrania meczu w tym samym miesiącu.

2. NIEOBECNOŚĆ W LIDZE / KONTUZJA
Każda nieobecność/kontuzja wykluczająca zawodniczkę z udziału w lidze w co najmniej 1 pełnym miesiącu, powinna być zgłoszona organizatorowi.

3. POWRÓT PO NIEOBECNOŚCI / KONTUZJI
Zawodniczka wracająca po kontuzji powinna ten fakt zgłosić u organizatora.

NAGRODY

W TRAKCIE USTALEŃ

 

Tabela Wartości punktowych (WP)

 
Miejsce w lidze WP
1 100
2 95
3 90
4 85
5 80
6 75
7 75
8 70
9 70
10 70