REGULAMIN: VOLVO SQUASH LEAGUE (VSL) SEZON 2023

 

Zmiany w regulaminie od 2022 roku

 1. Kolejki ligowe:
 1. 04.01.2023 - 27.02.2023
 2. 27.02.2023 - 23.04.2023
 3. 23.04.2023 - 11.06.2023 
 4. 11.06.2023 - 30.07.2023
 5. 30.07.2023 - 17.09.2023
 6. 17.09.2023 - 05.11.2023
 7. 05.11.2022 - 31.12.2022 (kolejka przedłużona o jeden tydzień ze względu na okres świąteczny)

 

Kolejki ligowe NIE BĘDĄ przedłużane. Zawodnicy muszą rozegrać mecze do końca dnia w którym kończy się kolejka.

 

 1. Po zakończeniu pierwszej kolejki liga zostanie podzielona na dywizje. W każdej dywizji będą trzy grupy ligowe.
 2. System rozgrywek został przeniesiony do programu Best of Five. Zawodnicy samodzielnie wprowadzają wyniki poprzez aplikację. Jeżeli żaden z zawodników nie ma aktywnej aplikacji obowiązkiem jest wysłanie wyniku do organizatora na adres mailowy: liga@enjoysquash.com
 3. Instrukcja Best of Five https://blog.bo5.pl/blog/liga-umawiana/
 4. Wyjątkowo po pierwszej rozegranej kolejce w sezonie 2023 będzie możliwy jednorazowy awans zawodników do Extraligi. 

 

Informacje wstępne

 

1. Organizatorem VSL jest klub squasha Enjoy w Bielsku-Białej, który posiada również wyłączne prawa do niniejszego regulaminu.

2. Aby przystąpić do Volvo Squash League (VSL) należy wypełnić formularz dołączenia do ligi (dostępny w recepcji klubu lub na stronie internetowej ligi: 

www.enjoysquash.com/volvosquashleague/ i przesłać go na adres liga@enjoysquash.com lub pozostawić w recepcji klubu.

3. W sezonie ligi rozgrywane są kolejki ligowe.

4. W ramach VSL istnieją rozgrywki:

 

 • OPEN – rozgrywki dostępne dla każdego (bez ograniczeń) w ramach których tworzone są grupy: Extraliga (grupa najlepszych zawodników) oraz kolejno Grupy: 1, 2, 3…

5. W ramach VSL tworzone są 8-osobowe grupy zawodników. Niektóre grupy mogą posiadać inna ilość zawodników – wynika to np. z dołączenia do grupy osoby z zamrożonym rankingiem lub ostatniej grupy ligi, która może nie być pełna lub przekraczać standardową liczbę graczy.

6. Nowe osoby, które zgłosiły się do ligi, dołączą do niej w momencie zakończenia jednej kolejki i rozpoczęcia kolejnej. W wyjątkowych sytuacjach (wolne miejsce w grupie, początek kolejki) organizator może dołączyć nową osobę do odbywającej się już kolejki.

7. W trakcie trwania kolejki ligi dołączenie dodatkowych osób będzie rozpatrywane indywidualnie przez organizatora w zależności od ilości tychże osób oraz liczebności ostatniej grupy ligi.

8. Zawodnik przystępujący do ligi VSL zobowiązuje się do poczynienia wszelkich starań, aby rozegrać możliwie jak najwiecej pojedynków w danej kolejce ligi.

9. Organizator posiada na każdą kolejkę ligi dzikie karty w ilości odpowiadającej ilości grup ligowych – na każde cztery grupy ligowe przypada jedna dzika karta liczą od grupy 1-wszej (1-4, 5-8, 9-12, itd., z wyjątkiem Extraligi). Organizator dodatkowo posiada jedną dziką kartę na start sezonu. Dzika karta organizatora umożliwia dodanie do ligi zawodnika, który nie brał udziału w lidze przez co najmniej 6 miesięcy. Dodanie nowego zawodnika dzięki dzikiej karcie może spowodować utworzenie grupy maksymalnie 9-osobowej. W szczególnych przypadkach organizator może wykorzystać dodatkowe dzikie karty.

Kolejka ligowa

 

10. Kolejka ligi VSL trwa zazwyczaj 7 tygodni. Organizator może wprowadzić wyjątek od tej reguły w przypadku konkretnej kolejki w sezonie (okres świąt, wakacji, itp.). Harmonogram aktualnej kolejki ligi jest dostępny na stronie internetowej ligi.

11. W obrębie każdej kolejki ligi zawodnicy samodzielnie umawiają się ze sobą na rozegranie pojedynków. Rozgrywają je w formule każdy z każdym.

12. Organizator ligi będzie starał się pozyskać partnera ligi, dzięki któremu uda się zorganizować koszulki dla ligowiczów. W tej sytuacji zawodnicy zostana poproszeni o przymierzenie koszulek testowych i wskazanie swojego rozmiaru.

13. Mecz indywidualny kolejki ligi składa się z 5-ciu gemów. Wynik meczu może zakończyć się wynikiem 5:0, 4:1, 3:2 lub walkowerem (uwzględniany jest wynik zdobyty do momentu zgłoszenia walkowera). Wyniki meczów wprowadzane są do tabeli rozgrywek kolejki.

14. O pozycji zawodnika w rankingu kolejki ligi decydują wyniki ze spotkań rozegranych z pozostałymi zawodniczkami grupy, do której razem przynależą. Gracz X znajdzie się w tabeli rankingu nad graczem Y jeśli:

 

 • ma więcej wygranych meczów, a jeśli te ilości są równe to 
 • ma więcej wygranych gemów, a jeśli te ilości są równe to 
 • gracz X wygrał z graczem Y w ich meczu indywidualnym, a jeśli mecz nie został rozegrany to, 
 • korzystniejszy wynik z najlepszym zawodnikiem tej grupy lub w razie nierozegrania – z kolejnymi osobami z najlepszymi wynikami w danej grupie (mecz przegrany wynikiem 0:5 ma wyższa rangę niż mecz nierozegrany). 
 • przy czym przy finalnej ilości meczów i gemów należy uwzględnić mecze/gemy ujemne wynikające z punktu regulaminu związanego nierozegranymi meczami.

 

Awanse i spadki. Extraawans

 

15. Po rozegraniu kolejki ligi VSL, bazując na rankingu kolejki ligi, przed kolejną kolejką następują zmiany w grupach ligi VSL:

 

 • dwóch zawodników, którzy zajmą najwyższe 2 miejsca w grupie (z wyjątkiem Extraligi) zostają przesunięci do grupy wyższej (awans), 
 • zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 7-ego do ostatniego zostają przesunięci do grupy niższej (spadek) – dla grupy 8-osobowej są to ostatnie dwa miejsca, dla grupy o większej liczebności jest to odpowiednio większa ilość miejsc spadkowych; dla grup o liczebności 7 lub mniejszej, miejscami spadkowymi są ostatnie 2 miejsca;
 • zawodnicy, którzy zajmą miejsca 5 i 6 znajdują się na pozycjach zagrożonych spadkiem w sytuacji kiedy:
 • co najmniej jedna grupa powyżej grupy w której grał zawodnik ma liczebność 9 lub więcej graczy – zagrożenie spadkiem dla zawodnika, który zajął pozycje 6; 
 • co najmniej dwie grupy powyżej grupy w której grał zawodnik ma liczebność 9 lub więcej graczy lub (2) co najmniej jedna grupa powyżej grupy w której grał zawodnik ma liczebność 10 lub więcej graczy – zagrożenie spadkiem dla zawodnika, który zajął pozycje 5, 
 • wynika to z dążenia do uzyskiwania grup 8-osobowych. 
 • zawodnicy, którzy zajmą miejsca 3 i 4 pozostają w swojej grupie i nie są zagrożeni spadkiem.
 • zawodnik awansujący do wyższej grupy ma prawo jednorazowo na odmówienie awansu i zamianę z zawodnikiem, którego wskaże z grupy niższej (muszą rozegrać mecz o miejsce w grupie) 

 

16. W przypadku grup ostatnich może zajść sytuacja, ze wsród w przypadku dużej ilości nowych graczy zostały utworzone dwie grupy o tej samej liczbie, np. 11A i 11B. Z tych grup awansuje łącznie 8 osób, które utworzą w nowej kolejce grupę 11, pozostali gracze znajda się w grupie 12.

17. Po zakończeniu kolejki zawodnik, który przynajmniej n-1 (gdzie n to ilość przeciwników w jego obecnej grupie) meczów zwyciężył w stosunku 5:0 otrzymuje możliwość extraawansu. Warunkiem są wszystkie rozegrane mecze.

 

18. Extraawans polega na przejściu o 2 grupy wyżej od grupy, w której zawodnik brał udział. Zawodnik, który dodatkowo nie przegrał żadnego meczu w grupie może ubiegać się o wyższy awans – taka prośba musi zostać przekazana do organizatora przed zakończeniem kolejki. Organizator rozpatruje tego typu prośby indywidualnie. Extraawans nie dotyczy awansu do Extraligi.

 

19. Gracz, który odwołał pojedynek jest wtedy odpowiedzialny za ustalenie dogodnego dla swojego przeciwnika innego terminu spotkania, przy czym mecz ten musi odbyć się w terminie trwania danej kolejki ligi. Jeśli mecz pomiędzy zawodnikami nie odbędzie się, to:

 • w sytuacji kiedy żaden z zawodników nie wykazał chęci zorganizowania pomiędzy nimi spotkania, zostanie wpisany wynik v/o (obustronny walkower), 
 • w sytuacji kiedy jeden z zawodników wykazywał chęci rozegrania pojedynku a ze strony drugiego zawodnika nie pojawiły się odpowiedzi (brak odpowiedzi na przynajmniej 2 smsy) lub wymagane terminy mu nie odpowiadały, sam nie wskazując innych propozycji terminów, zostaje przyznany walkower dla zawodnika pierwszego. Aby jednak wynik został wprowadzony zawodnik ten powinien przesłać na adres liga@enjoysquash.com (z kopią do drugiego zawodnika) wiadomość zawierająca krótki opis próby zorganizowania tego pojedynku – wiadomość ta powinna zostać przesłana w ostatnim tygodniu trwania danej kolejki.
 • dopuszczane jest oddanie jednego walkowera przez zawodnika w trakcie trwania jednej kolejki. Następne walkowery beda uznawane jako mecze nierozegrane dla obu zawodników (Pkt. 21).

    

20. Do ostatniego dnia kolejki ligi należy przekazać organizatorowi (liga@enjoysquash.com) informacje o wszystkich walkowerach (dotyczy tych walkowerów, które nie zostały zaznaczone na formularzach ligowych w trakcie trwania kolejki).

21. Nierozegrane mecze bedą wiązały się z konsekwencjami ujemnych gemów i ujemnych meczów w klasyfikacji końcowej kolejki ligi. W zależności od ilości nierozegranych meczów:

jeden nierozegrany mecz – odjecie 1-ego gema w klasyfikacji końcowej, 

dwa nierozegrane mecze – odjecie 3-ch gemów w klasyfikacji końcowej, 

trzy nierozegrane mecze – odjecie 1-ego meczu w klasyfikacji końcowej, 

cztery nierozegrane mecze – odjecie 3-ch meczów w klasyfikacji końcowej, 

pięć nierozegranych meczów – spadek o dwie grupy, przy powtarzaniu się tej sytuacji możliwe jest dyscyplinarne usuniecie z ligi. Wyjątkiem jest problem zdrowotny, trwający więcej niż 50% czasu trwania kolejki – wtedy następuje spadek o jedną grupę, wymagane jest potwierdzenie takiego stanu. Dodatkowo wszystkie wyniki tego zawodnika zostają zamienione na wynik: „0:5 v/o”.

22. Mecz oddany walkowerem traktowany jest jako nierozegrany jedynie dla osoby, która ten mecz oddaje. (warunek: max. jeden walkower na kolejkę pkt. 19)

23. Nierozegrane mecze beda traktowane jako wynik punktowy 0:0 oraz obustronny walkower.

 

24. Wszystkie mecze podlegają weryfikacji przez organizatora VSL.

 

25. Mecze beda uwzględniane tylko z uzupełnioną datą.

Klasyfikacja końcowa zawodników

 

26. Klasyfikacja końcowa zawodników jest tworzona po zakończeniu ostatniej kolejki ligi w sezonie. W klasyfikacji końcowej ligi uwzględniani są tylko zawodnicy, którzy przynajmniej jeden raz znaleźli się w Extralidze. Zmiana w regulaminie zostanie wprowadzona po opublikowaniu dywizji.

27. Średnia z uzyskanych miejsc w poszczególnych kolejkach determinuje uzyskane w lidze miejsce. Do średniej są brane uzyskane miejsca z wyjątkiem jednej najsłabszej kolejki dla zawodnika.

28. Im ta średnia dla zawodnika jest niższa tym finalna jego pozycja w rankingu jest wyższa (w przypadku tych samych wartości uzyskanych przez dwóch lub więcej zawodników, o kolejności finalnej decyduje kolejność uzyskana przez tych zawodników w ostatniej kolejce).

29. Zawodnik, który zagrał w Extralidze nie we wszystkich kolejkach sezonu, otrzyma w klasyfikacji końcowej wartości ‘9’ w tych kolejkach w których nie grał w Extralidze.

 

Informacje dodatkowe

 

30. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu w trakcie sezonu. Ewentualne zmiany bedą jednak wprowadzane w miarę możliwości z początkiem trwania kolejki.

31. Zawodnicy opłacają kort zgodnie z cennikiem klubu.

33. W szczególnych przypadkach związanych z chorobą, długoterminowym wyjazdem itp. istnieje możliwość zamrożenia rankingu. Może to być wykonane na okres maksymalnie 12-stu miesięcy. Po powrocie zawodnik trafia do grupy o jeden niższej niż ta, z której rezygnował – pod warunkiem, ze powrót do ligi nastąpił w ciagu 6-ciu miesięcy od rezygnacji. W przeciwnym wypadku zawodnik trafi do grupy o 2 numery niższej.

34. Nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów ligi oraz sposób ich wręczania zostana określone w załączniku do tego regulaminu, który ukaże się w trakcie trwania sezonu ligi.

Prawa autorskie

35. Wszelkie prawa związane z kopiowaniem (w całości lub części) i upublicznianiem niniejszego regulaminu są zastrzeżone. Kopiowanie regulaminu w całości lub jego części i upublicznianie jest możliwe wyłącznie za zgodą klubu Enjoy.