Regulamin

  1. Turnieje singlowe „Droga do Babolat Cup” w sezonie jesień/zima 2022/23 w Fabryce Energii odbywać się będą co 2 tydzień w sobotę i ułatwią przygotowanie do startu w partnerskim turnieju "Babolat Cup” – największym badmintonowym wydarzeniu w Polsce
  2. Godziny rozgrywek : od 10:00-14:00 (godziny mogą ulec zmianie na podstawie liczby zgłoszonych osób)
  3. Zgłoszenia na daną kolejkę turnieju przyjmowane są: https://bo5.pl/fabrykaenergii
  4. Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy piątek poprzedzający daną kolejkę turniejową o godzinie 18:00.
  5. Opłaty za daną kolejkę turniejową należy dokonać online lub przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu (w recepcji opłata jest wyższa o 10 zł)
  6. Do cyklu rozgrywek można dołączyć w każdym momencie w trakcie sezonu. Każda para przystępująca do turnieju pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej grupy. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przypisać daną osobę do wyższej grupy.
  7. Zasady rozgrywek. Deblowy turniej „Droga do Babolat Cup” rozgrywany jest systemem „każdy z każdym” w grupach podzielonych według poziomu zaawansowania*. Uczestnikami turnieju mogą być osoby na KAŻDYM POZIOMIE ZAAWANSOWANIA. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda ustawowych opiekunów.

Zasady: Zawodnicy grają do 2 wygranych setów. Sety rozgrywane są do 15 punktów lub do 21 punktów (w zależności od liczby zgłoszonych osób*).

NAGRODY:

Każda zapisana na pierwszą kolejkę osoba (08.10.2022) dostanie KOSZULKĘ! od firmy BABOLAT, wyróżniającą graczy Fabryki Energii na kortach w całej Polsce.

Podczas każdej kolejki losowane będą upominki dla uczestników turnieju, a zwycięzca dostanie DARMOWE wejście na następną kolejkę.

Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon turniejowy zakończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, najczęściej grających zawodników i uroczystym wręczeniem wartościowych nagród firmy Babolat (rakiety! torby! itp) 

Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach „Droga do Babolat Cup” w Fabryce Energii wyraża zgodę na:
przetwarzanie swoich danych osobowych,umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej klubu oraz publikację zdjęć.

  1. Rezygnacje z udziału w kolejce turnieju  muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek.  Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.
  2. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie nie rysujące nawierzchni.
  3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje w :

recepcji klubu lub pod adresem e-mail: biuro@fabryka-energii.com.pl

Miejsce: 

Fabryka Energii, ul. Łukasińskiego 110 Szczecin

 

*organizator zastrzega sobie prawo do podziału grup według historii gry zawodników w lokalnych rozgrywkach i grupach treningowych

**organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły i godzin rozgrywek na podstawie liczby zgłoszeń