GŁOGOWSKA LIGA SQUASHA - Sezon 2023/2024

 1. Cel Rozgrywek:

Rozgrywki mają na celu promowanie squasha jako formy aktywności fizycznej oraz integracji społeczności lokalnej.

 1. Organizator:

SQUASH ADDICT, Maciej Sanojca Kontakt: Telefon: 794 374 751, Email: maciej.sanojca@gmail.com

 1. Miejsce Rozgrywek:

Fitness & Squash Complex Głogów

 1. Uczestnictwo:

a) Zawodnicy deklarują uczestnictwo poprzez kontakt z organizatorem lub za pośrednictwem aplikacji BO5.

b) Opłata za udział w pojedynczej kolejce wynosi 50 zł.
(w cenie - koszt wynajęcie kortów/stołu oraz usługa udziału w rozgrywkach)

Jeśli posiadasz kartę multisport lub medicover możesz ją użyć w celu wynajęcie kortu/stołów na czas rozgrywek. 
Koszt udziału w rozgrywkach w  przypadku wykorzystania karty multisport/medicover do wynajęcia kortu wynosi 35 zł. 

c) Do rozgrywek można dołączyć w każdym momencie ich trwania.

d) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

 1. Format Rozgrywek:

a) Sezon składa się z 20 kolejek, w tym specjalnych "Turbo Kolejek" i finału.

b) Turbo Kolejki oferują 1,5-krotnie więcej punktów rankingowych.

c) W finale punkty są licznone podwójnie.

d) Do rankingu końcowego liczy się 12 najlepszych wyników z kolejek.

e) Harmonogram rozgrywek jest ogłaszany na stronie internetowej oraz przez inne środki komunikacji.

 1. Zasady Gry:

a) Rozgrywki odbywają się zgodnie z międzynarodowymi zasadami gry w squasha.

b) Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w duchu fair play.

 1. Punkty i Rankingi:

a) Punkty przyznawane są za zwycięstwa i uczestnictwo w kolejce, z dodatkowymi punktami przyznanymi podczas Turbo Kolejek i finału.

b) System rankingowy będzie transparentny i aktualizowany po każdej kolejce, dostępny dla wszystkich uczestników.

 1. Nagrody:

a) Nagrody (puchary, medale, itp.) będą przyznawane dla najlepszych graczy w rankingu ogólnym.

b) Specjalne nagrody czekają na graczy, którzy uczestniczyli w co najmniej 12 kolejkach sezonu.

 1. Zdjęcia i Materiały Promocyjne:

Podczas rozgrywek będą wykonywane zdjęcia i nagrania wideo, które mogą być używane przez organizatora do celów promocyjnych.

 1. Fair Play:

Oczekuje się, że wszyscy uczestnicy będą przestrzegać zasad fair play i szanować zarówno przeciwników, jak i sędziów czy organizatorów.

 1. Ostateczne Postanowienia:

Organizator zastrzega sobie prawo do finalnej interpretacji niniejszego regulaminu i rozstrzygania wszelkich kwestii nieuwzględnionych w dokumencie.


Terminarz Rozgrywek Squasha - Sezon 2023/2024

 • 23.10.2023 - 1 Kolejka
 • 06.11.2023 - TURBO ⚡1,5x⚡
 • 13.11.2023 - 3 Kolejka
 • 20.11.2023 - 4 Kolejka
 • 27.11.2023 - 5 Kolejka
 • 04.12.2023 - TURBO ⚡1,5x⚡
 • 11.12.2024 - 7 Kolejka
 • 08.01.2024 - 8 Kolejka
 • 15.01.2024 - 9 Kolejka
 • 22.01.2024 - TURBO ⚡1,5x⚡
 • 29.01.2024 - 11 Kolejka
 • 19.02.2024 - 12 Kolejka
 • 26.02.2024 - 13 Kolejka
 • 04.03.2024 - TURBO ⚡1,5x⚡
 • 11.03.2024 - 15 Kolejka
 • 18.03.2024 - 16 Kolejka
 • 25.03.2024 - 17 Kolejka
 • 08.04.2024 - TURBO ⚡1,5x⚡
 • 15.04.2024 - 19 Kolejka
 • 22.04.2024 - FINAŁ ⚡ 2x⚡