I. Warunki uczestnictwa i terminy rozgrywek.

1. Organizatorem Amatorskiej Ligi Squash jest JUPITER SPORT zlokalizowany przy ulicy Żegiestowskiej 11 we Wrocławiu.

2. Koordynatorem rozgrywek ligowych jest Michał Szkudlarek( michal.szkudlarek@jupitersport.pl, tel. 509 zero 2 zero 191)

3. W rozgrywkach Amatorskiej Ligi Squash może uczestniczyć każdy, kto zgłosi się do rozgrywek i opłaci wpisowe najpóźniej w dniu rozgrywek. W sytuacji, gdy liczba uczestników przekracza 72 osoby o uczestnictwie w lidze decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Zgłoszeń można dokonać mailowo ( liga@jupitersport.pl ) lub osobiście w JUPITER SPORT najpóźniej na 2 dni przed wyznaczoną datą (czwartek do godziny 20.00). Przystąpić do sezonu rozgrywek ligowych można w dowolnym czasie.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:  imię  i nazwisko, numer telefonu, e-mail, poziom umiejętności (początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany).

6. Każdorazowo uczestnik ligi zobowiązany jest do zapłaty 45 złotych. Powyższa opłata to koszt wynajęcia kortu i może być pomniejszona o 15 zł z tytułu posiadania kart partnerskich.

7. Jeżeli zawodnik w trakcie rozgrywek zrezygnuje z udziału w Lidze, koszty wpisowego przepadają na rzecz Organizatora. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji w rozgrywkach na 3 dni przed ich rozpoczęciem zawodnik zobowiązany jest do zapłaty wpisowego.

8. Terminarz rozgrywek publikowany jest na stronie internetowej przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywek. Godziny rozpoczęcia rozgrywek:

 • najsłabsze dwie grupy zawsze rozpoczynają rozgrywki o godzinie 10.00.
 • kolejne dwie grupy grają o godzinie 12tej, itd.
 • najlepsza grupa B i A grają jako ostatnie (w zależności od ilości zgłoszonych osób)

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki tych wypadków przed, po i w czasie gry. Zawodnik uczestniczy w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób trzecich, odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby. Organizator zaleca grę w okularach ochronnych.

10. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie video z ich udziałem oraz zamieszczanie zdjęć i nagrań stronie organizatora oraz publikowanie ich nazwisk w oficjalnych rankingach. Udostępnianie i rozpowszechnianie zdjęć ligowych, jest dozwolone bez ograniczeń - jedynym warunkiem jest pozostawienie loga Jupitersport w rogu zdjęcia.

 

II. System rozgrywek i ranking.

1. Sezon ligowy 2015/2016 obejmuje 9 kolejek i jest publikowany przed rozpoczęciem na stronie internetowej JUPITER SPORT. Zawodnicy grają systemem „każdy z każdym”. 

2. Mecze rozgrywane są do 11 punktów (bez strat). W przypadku remisu (10-10), zwycięża zawodnik, który pierwszy zdobędzie 11-sty punkt.

3. Uczestnicy zostaną podzieleni na 6-cio osobowe grupy oznaczone od ‘A’ do ‘L’. Dopuszcza się możliwość stworzenia grup liczących inną ilość osób.

4. Skład każdej grupy publikowany będzie na 1 dzień przed rozgrywkami (piątek w godzinach 10.00-13.00) na stronie www.jupitersport.pl>liga squasha>terminarz rozgrywek>data_rozgrywki.

5. Zasady przydziału do grup, spadki i awanse (reguły obowiązują w poniższej kolejnośći)

 1. Do wyższej grupy awansuje dwóch najlepszych zawodników (awans dotyczy tylko następnej kolejki).*
 2. Do niższej grupy spada dwóch najsłabszych zadowdników (lub w przypadku grupy 7mio osobowej - 3ech), (spadek dotyczy tylko następnej kolejki).
 3. Zawodnik zajmujący 3cie miejsce w grupie ma zagwarantowanie nie spadnięcie do grupy niższej (gwarancja dotyczy tylko następnej kolejki). **
 4. Zadownik, który opuści dwie kolejki pod rząd, ma zagwarantowany spadek do niżej grupy.
 5. O przydziale do grupy decyduje aktualny ranking zawodników obliczany w następujący sposób:
  1. Po pierwszej kolejce - do rankingu liczony jest tylko jeden wynik.
  2. Po 2-óch kolejkach - do rankingu liczony jest najlepszy z dwóch wyników.
  3. Po 3-ech kolejkach - do rankingu liczony suma dwóch najlepszych wyników.
  4. Po 4-ech kolejkach - do rankingu liczony suma trzech najlepszych wyników.
  5. Po kolejnych kolejkach liczonna jest suma  N-2 najlepszych wyników z N kolejkek. Tzn. że np. w po piątej kolejce, do rankingu liczymy 3 najlepsze występy. Po 6tej kolejce - 4 najlepsze, itd.
  6. Organizator ma prawo przyznania dzikich kart.
 6. W przypadku identycznych punktów rankingowych, wyższą pozycję ma osoba, która rozegrała więcej kolejek.

* w przypadku, kiedy wg rankingu zawodnik znajduje się wyżej, niż jego awans (Np. Zawodnik awasował z grupy E do D, ale jest wolne miejsce rankingowe (pkt. 5) w grupie C) to zawodnik zostanie przypisany do grupy C.

**4te miejsce nie gwarantuje pozostania w grupie, przydział następuje wg rankingu.

6. O przydziale na pierszwą kolejkę decyduje organizator na podstawie poziomu umiejętności (celem jest stworzenie grup o równych/podobnych umiejętnościach).  

7. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi po zsumowaniu punktów wynikających z tabeli 1 i tabeli 2:

TABELA 1

MIEJSCE GRUPA
A B C D E F G H I J K L
1 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125
2 395 370 345 320 295 270 245 220 195 170 145 120
3 390 365 340 315 290 265 240 215 190 165 140 115
4 385 360 335 310 285 260 235 210 185 160 135 110
5 380 355 330 305 280 255 230 205 180 155 130 105
6 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100
7 370 345 320 295 270 245 220 195 170 145 120 95

TABELA 2

WYGRANE MECZE GRUPA
A B C D E F G H I J K L
6 620 470 370 290 230 170 140 130 125 120 115 110
5 600 450 350 270 210 150 120 110 105 100 95 90
4 580 430 330 250 190 130 100 90 85 80 75 70
3 550 400 300 220 160 100 70 60 55 50 45 40
2 500 360 260 180 120 60 40 30 25 20 15 10
1 430 330 230 150 90 50 30 25 20 15 10 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


9. Każdorazowo po rozegraniu każdej kolejki zawodnicy są klasyfikowani w ramach grup a w razie gdy grający mają taką samą ilość wygranych meczy o miejscu w grupie decyduje bilans setów a w dalszej kolejności bilans punktów. 

10. Ranking ligowy aktualizowany jest najpóźniej w najbliższy poniedziałek po rozegraniu każdej kolejki ligi na stronie www.jupitersport.pl>liga squasha>terminarz rozgrywek>data_rozgrywki.

11. Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 7 najlepszych występów zawodnika

 

III. Organizator w swoim zakresie zapewnia:

1. Pomoc w rozwiązywaniu sporów na korcie.

2. Piłki do meczy.

3. Darmowe porady instruktora podczas rozgrywek.

4. Porady z przepisów i sędziowania meczy. 

5. Owoce na czas rozgrywek.

6. Fotorelacje z ligi.

 IV. Nagrody oraz upusty w sezonie 2015/2016*

1 miejsce - puchar, bon do sklepu sportowego na 200zł 
2 miejsce - puchar, bon do sklepu sportowego na 150zł 
3 miejsce - puchar, bon do klepu sportowego na 100zł 
4 miejsce - puchar, bon do sklepu sportowego na 50zł
5 miejsce - puchar, bon do sklepu sportowego na 50zł

 • Dla wszystkich osób które rozegrają minimum 8 rankingowych kolejek ligowych  - gwarantowana nagroda w postaci koszulki technicznej.
 • Dla kobiety, która będzie najwyżej w klasyfikacji i zagra przynajmniej w 4-ech kolejkach, koszulka techniczna.
 • Aktywni uczestnicy ligi ((min. 4 występy w aktualnym lub poprzednim sezonie) otrzymują zniżkę na wynajem kortów - w tygodniu do godzinyny 16:59 oraz całe weekendy cena za 1h kortu wynosi 30zł.

 *Jako organizator, Michał Szkudlarek nie bierze udziału w klasyfikacji końcowej.

V. Zapisanie się zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

VI. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator.

VII. Organizator Ligi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rozgrywek ligi.