1. W Lidze Squasha mogą brać udział wszyscy Zawodnicy bez ograniczeń wiekowych.

2. Liczba graczy w każdej grupie to ok. 5 osób.

3. W każdej kolejce gracze rozgrywają mecz z każdym rywalem w swojej grupie.

4. Wpisowe za cały sezon wynosi 50zł, bezzwrotnie.

5. Organizatorem Ekstraklasy jest klub Kahuna Squash&Badminton

6. Warunkiem uczestnictwa jest:

  • Opłacenie wpisowego.
  • Posiadanie sprzętu do gry oraz stroju sportowego.

7. Terminy meczów Zawodnicy ustalają między sobą.

8. Zawodnicy przed każdym meczem otrzymują w Recepcji Klubu protokół, który po rozegranym meczu oddają wypełniony również do Recepcji Klubu.

9. Ceny kortów w ramach rozgrywek ligowych wg cennika Kahuna Squash&Badminton.

Dodatkowo wprowadzona została promocyjna cena 30zł/godz. wynajęcia kortu na

poniedziałek – piątek w godz. 7-16

piątek w godz. 21-23

sobota – niedziela 13-16

10. W każdym meczu musi zostać rozegranych 5 setów (każdy do 11 pkt.). Możliwe wyniki meczu to 5:0, 4:1 lub 3:2. Punktacja za mecze:

1 pkt. - za rozegranie meczu

1 pkt. - za wygranie meczu

1 pkt. - za każdy wygrany set

Maksymalnie do zdobycia 7 pkt. Punkty przy poszczególnych wynikach meczu:

5:0 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio: 7:1 punktów

4:1 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio: 6:2 punktów

3:2 -> zawodnicy otrzymują odpowiednio: 5:3 punktów

W przypadku walkowera, zawodnik, który poddał mecz otrzymuje 0 punktów, a przeciwnik dostaje 7 punktów.

11. Po zakończonej kolejce dwóch najlepszych Zawodników z każdej grupy (oprócz grupy pierwszej) awansuje do wyższej grupy, a dwóch ostatnich spadnie do niższej (z wyjątkiem grupy najniższej). Wyjątkiem są sytuacje, kiedy liczba zawodników w grupach się zmienia. Wtedy liczba osób awansujących, bądź też spadających może ulec zmianie.

12. W przypadku posiadania równej liczbie punktów przez dwóch graczy, liczy się liczba wygranych meczy, następnie liczba wygranych setów, a następnie różnica małych punktów.

13. W sezonie zostanie rozegranych 12 kolejek:

1. kolejka: 1.01 – 31.01

2. kolejka: 1.02 – 29.02

3. kolejka: 1.03 – 31.03

4. kolejka: 1.04 – 30.04

5. kolejka: 1.05 – 31.05

6. kolejka: 1.06 – 30.06

7. kolejka: 1.07 – 31.07

8. kolejka: 1.08 – 31.08

9. kolejka: 1.09 – 30.09

10. kolejka: 1.10 – 31.10

11. kolejka: 1.11 – 30.11

12. kolejka: 1.12 – 31.12

Nie rozegranie meczów w dwóch kolejnych rundach skutkuje skreśleniem z rozgrywek, chyba że absencja zostanie zgłoszona wcześniej organizatorowi.

14. Zwycięzcą Ligi zostaje osoba, która po ostatniej kolejce będzie liderem rankingu.

15. Na zakończenie rozgrywek najlepsi Zawodnicy Ligi otrzymają trofea i nagrody ufundowane przez partnerów Ligi oraz pamiątkowe koszulki z nazwiskami.

16. Osoby, które w trakcie sezonu chcą zapisać się do Ekstraklasy lub powracają do rozgrywek po przerwie (np. kontuzja, wyjazd), są dopisywane w ramach możliwości do Grupy, która odpowiada ich poziomowi lub słabszej.

17. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

18. Przystąpienie do Ekstraklasy jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu oraz Regulaminu Kahuna Squash&Badminton.

19. Punktacja do rankingu jest liczona w następujący sposób: Po rozegraniu kolejki za 1. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 500 pkt., 2. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 495 pkt. 3. miejsce w grupie A zawodnik otrzymuje 490 pkt. itd., gdzie każde następne miejsce jest punktowane o 5 pkt. mniej, a grupy są ustawione alfabetycznie od A do ostatniej grupy (przykładowo: 1 miejsce w grupie B równoznaczne jest z 6 miejscem w grupie A w przypadku gdy w grupie A brało udział 5 zawodników).

20. Walkowery, spory, itp.:

a) W przypadku gdy dwóch zawodników umówi się na rozegranie meczu ligowego na konkretny dzień i jeden z nich odwoła, zrezygnuje tego samego dnia, którego miał się odbyć pojedynek lub po prostu nie dojedzie, wtedy drugi zawodnik może zażądać walkowera i go otrzyma lub może też dać kolejną szansę pierwszemu zawodnikowi. W przypadku problemów między stronami najlepszym dowodem będzie mail lub sms potwierdzający zaistniałą sytuację.

b) Inny przypadek, to sytuacja w której dwóch zawodników nie może znaleźć wspólnego terminu na rozegranie meczu przez cały miesiąc. Niestety w takim przypadku potrzebna jest wasza dobra wola, ponieważ nawet mediacje organizatora mogą się okazać nieefektywne. Gdy nic nie pomaga wtedy rozwiązaniem jest ostateczny termin dla takich zawodników tzn. 7 rano w ostatni dzień roboczy miesiąca. Zawodnik który się nie stawi na korcie lub nawet nie wyrazi chęci stawienia się poddaje mecz walkowerem. Takie problemy muszą być wcześniej zgłoszone organizatorowi ligi na mail ekstraklasa@kahuna.com.pl

c) Zdarza się, że zawodnicy złapią kontuzję... i co wtedy? Jeżeli zawodnik łapiący kontuzję rozegrał mniej niż połowę meczy wtedy wszystkie mecze oddaje walkowerem łącznie z tymi które udało mu się rozegrać i zostaje zawieszony w danej lidze do wyleczenia kontuzji. Jeżeli zaś rozegrał minimum połowę meczy wtedy tylko pozostałe mecze są poddawane walkowerem i jego wynik jest liczony normalnie.

d) W przypadku, gdy zawodnik zgłasza swoją absencję na lidze w danym miesiącu/miesiącach to po powrocie wraca do ligi w której był lub do ligi do której spadł/awansował, jeżeli taka sytuacja zaistniała.

e) Wszelkie pozostałe spory i kwestie nie ujęte w regulaminie Ekstraklasy rozstrzyga klub Kahuna. Osoba koordynująco - decyzyjna to trener klubu Kahuna Wojciech Nowisz.

 

Kontakt: ekstraklasa@kahuna.com.pl