Krakowska Liga Squasha

Uproszczony regulamin – sezon 2019/2020

Gracze przydzielani są do grup wg stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

1. Krakowska Liga Squasha w sezonie 2019/2020 liczy 16 kolejek rozgrywanych w niedzielę 2 razy w miesiącu.

2. Po zgłoszeniu udziału do kolejki każdy zawodnik zostaje przydzielony do jednej z grup wg stopnia zaawansowania. Zasady zgłoszeń i rezygnacji znajdują się w załączniku nr 1.

3. O przydziale do grupy decyduje:

  • wynik osiągnięty przez gracza w ostatniej rozegranej przez niego kolejce
  • dzika karta organizatora
  • ranking PZSQ/SM jeśli istnieje dla gracza

2. Awans do grupy wyższej uzyskuje dwóch najlepszych zawodników z grupy po każdej kolejce rozgrywek.

3. Spadek. Liczba graczy spadających do niższej grupy może być różna za względu na:

  • „powroty” graczy z wyższych grup po planowej absencji w poprzedzających kolejkach.
  • dziką kartę organizatora przyznaną do grupy wyższej

4. System rozgrywek. Każda grupa oprócz G1 (najwyższej) powinna liczyć 8-11 zawodników i rozegrać mecze „każdy z każdym” do 15 punktów.

    Jeśli grupa będzie liczyć ponad 11 osób, mecze rozgrywamy do 11 punktów.

    Jeśli grupa liczyć będzie mniej niż 7 graczy, mecze rozgrywamy do 2 wygranych setów do 11 pkt.

    Grupa 1 może liczyć od 6 do 10 zawodników w zależności od decyzji organizatora.

5. Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ligowego oraz do rankingu SM zgodnie z rangą rozgrywek.

6. Po rozegraniu 16 kolejek do końcowego rankingu branych jest pod uwagę 10 najlepszych występów.

7. Po rozegraniu ostatniej kolejki zawodnicy zostają uhonorowani nagrodami. Zawodnicy, którzy rozegrają minimum 12 kolejek otrzymają nagrody specjalne o wartości katalogowej min. 190 zł.

8. W kwestiach nieujętych przez niniejszy regulamin oraz w kwestiach spornych decyduje organizator rozgrywek.

9. Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje regulamin obiektu w którym rozgrywana jest kolejka ligowa.

10. Osoba zgłaszająca się do udziału w turnieju/lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych KRK (Krakowska Liga Squasha) i SM (Squash Małopolska), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.

 

Załącznik 1.

Zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty.

Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy. Płatności za kolejkę można dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe. Zgłoszenie uznawane jest za terminowe, jeśli uczestnik zgłosi i opłaci swój udział do czwartku (włącznie) poprzedzającego kolejkę ligową. Opłata przy terminowym zgłoszeniu wynosi 50 zł.

Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek w piątek przed kolejką ligową, jego zgłoszenie traktowanie jest jako nieterminowe. Opłata przy nieterminowym zgłoszeniu wynosi 60 zł.

Podział na grupy dokonywany jest w piątek około godziny 20.00.

Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek po tym terminie trafia na listę rezerwową i jego udział będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwolni się miejsce w przewidzianej dla niego grupie, lub gdy organizator uzna, że zmiany nie będą skutkowały większymi utrudnieniami dla innych uczestników.

Opłata dla zawodników rezerwowych wynosi 60 zł.

 

 

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Patrik Rohun  email: squashmalopolska@gmail.com) .

Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce KRK nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.

 

Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.

UWAGA!

Pamiętaj, że informując nas o swojej absencji nawet tuż przed rozpoczęciem gier swojej grupy dajesz nam szansę na korektę grup i umożliwiasz zawodnikom z listy rezerwowej udział w kolejce ligowej.

 

NIE BLOKUJESZ innych zawodników, którzy dzięki temu zostaliby przeniesieni do wyższych grup. Np. przy rezygnacji zawodnika z G2 – pierwsze osoby z G3, G4, G5, G6 i G7 mogę zostać przeniesione wyżej. Czyli aż 5 osób!

NIE OGRANICZASZ swoim kolegom przyjemności z gry zmniejszając liczbę meczów do rozegrania w grupie.

NIE DEZORGANIZUJESZ harmonogramu gier. Przy 10-cio osobowej grupie do rozegrania jest 45 spotkań a przy 8-mio osobowej już tylko 28.

 

 

Załącznik 2.

Punktacja za poszczególne miejsca:

PUNKTACJA:

miejsce GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA GRUPA
  1 2 3 4 5 6 7 8
1 miejsce 600 500 450 400 350 300 250 220
2 miejsce 570 490 440 390 340 290 245 215
3 miejsce 550 480 430 380 330 280 240 210
4 miejsce 540 475 425 375 325 275 235 205
5 miejsce 530 470 420 370 320 270 230 200
6 miejsce 520 465 415 365 315 265 225 195
7 miejsce 510 460 410 360 310 260 220 190
8 miejsce 500 455 405 355 305 255 215 185
9 miejsce 490 450 400 350 300 250 210 180
10 miejsce 480 445 395 345 295 245 205 175
11 miejsce 470 440 390 340 290 240 200 170
12 miejsce       340 280 230 190 160

 

 Osoba zgłaszająca się do udziału w turnieju/lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych KRK (Krakowska Liga Squasha) i SM (Squash Małopolska), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.