REGULAMIN LIGI


1. Liga Klubowa 2019/2020 to cykl 16 kolejek ligowych odbywających się 
średnio co 2 tygodnie. Sezon trwa od 14 września 2019r do 24 maja 2020r.

2. Terminarz sezonu dostępny na http://bo5.pl/klubarena/
Godz. rozgrywek: 9:00 – 19:00 w zależności od ilości grup i zapisanych osób na daną kolejkę.
godzina 9.00-11.30 I Liga 
godzina 11.30.00-14.00 II Liga 
godzina 15.00-17.30 III Liga 

3. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są na: http://bo5.pl/klubarena/ lub osobiście 
i telefonicznie w recepcji klubu.
Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do piątku poprzedzającego daną kolejkę 
do godz. 23:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku 
nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania.

4. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po terminie zgłoszeń 
jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, 
jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego 
zawodnika.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
- 45 zł
- 30 zł dla posiadaczy kart Multisport Plus, Ok System, Fitprofit, Fitflex
Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

6. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi.
Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; 
najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie. 
Różnica punktów między zawodnikami w danej kolejce ligowej (współczynnik W) liczona jest w następujący sposób: W = 90 / [liczba_graczy - 1 - 2,5 (liczba_grup-1)] 
Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego branych jest pod uwagę 10 najlepszych wystąpień zawodnika. 

7. O przydziale do ligi decyduje kolejno: 

A. Miejsce w poprzednim sezonie ligi, ranking PZSQ (w pierwszej kolejce)
B. Dwóch ostatnich zawodników ligi jest degradowanych do niższej ligi, dwóch najlepszych awansuje do ligi wyższej (lub pozostaje w I lidze), zasada ta obowiązuje w następnej kolejce
C. Dzika karta organizatora.
D. Dla pozostałych zawodników sporządzany jest ranking ze średniej liczby punktów z ostatnich dwóch rozegranych kolejek

8. Zasady rozgrywek. Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym” 

w przeciągu ok. 2,5 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8 
zawodników. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkimi przeciwnikami w swojej 
grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów 
z zachowaniem przewagi 2 punktów.

9. Po rozegraniu ostatniej piętnastej kolejki, 5 najlepszych zawodników zostanie uhonorowanych
nagrodami.

1 miejsce: nagroda o wartości 450zł
2 miejsce: nagroda o wartości 300zł
3 miejsce: nagroda o wartości 200zł
4 miejsce: nagroda o wartości 200zł
5 miejsce: nagroda o wartości 150zł

Dodatkowo, podczas każdej kolejki, wśród wszystkich uczestników, będą losowane upominki ufundowane przez firmę Saller ;)

10. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej Squasha wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych,
- umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.klubarena.pl 
oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
- wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie ich
w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

11. Klub Arena nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki 
na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze 
na własną odpowiedzialność.

12. Klub Arena zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Info o lidze również na Klub Arena Fitness Legnica