REGULAMIN

1. Liga Klubowa Squasha wiosna 2016 to cykl 5 kolejek ligowych odbywających się
co 2 tygodnie. Sezon wiosenny trwa od 20 kwietnia do 22 maja 2016r.

2. Terminarz sezonu wiosennego 2015 dostępny w zakładce TERMINARZ.
Godziny rozgrywek: 11:00 – 16:00, w zależności od ilości grup i zapisanych osób na daną
kolejkę.

3. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są: TUTAJ.
Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do czwartku poprzedzającego daną kolejkę
do godz. 20:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku
nowych zawodników szacowany stopień zaawansowania.

4. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po terminie zgłoszeń
jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie,
jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego
zawodnika.

5. Wpisowe na daną kolejkę ligową wynosi:
- 45 zł
- 30 zł dla posiadaczy kart Multisport Plus, Ok System, Fitprofit, Fitflex
Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

6. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi.
Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie;
najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Różnica punktów między zawodnikami w danej kolejce ligowej (współczynnik W) liczona jest w następujący sposób: W = 90 / [liczba_graczy - 1 - 2,5 (liczba_grup-1)]

Punkty z każdej kolejki sumują się. Do rankingu końcowego w sezonie wiosennym 2016 brane
są pod uwagę 3 najlepsze wystąpienia zawodnika. Zawodnik wygrywający grupę ma
zagwarantowany awans do grupy wyższej, przegrywający spadek do niższej.

7. Zasady rozgrywek. Każda grupa (6 zawodników) rozgrywa mecze „każdy z każdym”
w przeciągu ok. 2 godzin. W szczególnych przypadkach grupy mogą liczyć 4,5,7 lub 8
zawodników. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej
grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów
z zachowaniem przewagi 2 punktów.

8. Po rozegraniu ostatniej piątej kolejki, najlepszy zawodnik zostanie uhonorowany nagrodą.

9. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ligi Klubowej Squasha wyraża zgodę na:
- przetwarzanie swoich danych osobowych,
- umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.klubarena.pl
oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
- wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie ich
w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

10. Klub Arena nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki
na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy biorą udział w lidze
na własną odpowiedzialność.

11. Klub Arena zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.