1.  Badminton Kawasaki Liga męska Open to 18 kolejek ligowych, odbywających się co dwa tygodnie w środę.

Sezon regularny 2021/2022 trwa od 06 października 2021 do 1 czerwca 2022r.

UWAGA! Na zakończenie każdej kolejki organizator wylosuje 1 osobę spośród zawodników biorących udział w danej rundzie, która otrzyma nagrodę w postaci zwolnienia z opłaty za następną kolejkę. Zwolnienie jest imienne i dotyczy tylko i wyłącznie następnej kolejki.

2. Terminarz sezonu regularnego 2021/2022:

1 Kolejka - 06.10

2 Kolejka - 20.10

3 Kolejka - 03.11

4 Kolejka - 17.11

5 Kolejka - 01.12

6 Kolejka - 15.12

7 Kolejka - 29.12

8 Kolejka - 12.01

9 Kolejka - 26.01

10 Kolejka - 09.02

11 Kolejka - 23.02

12 Kolejka - 09.03

13 Kolejka - 23.03

14 Kolejka - 06.04

15 Kolejka - 20.04

16 Kolejka - 04.05

17 Kolejka - 18.05

18. Kolejka - 01.06

3. Godziny rozgrywek. 

Badminton Kawasaki Liga męska Open: 20:00

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są pod adresem mailowym maciej.broniecki@wp.pl , lub osobiście w recepcji Badminton Klub Leszno, a także za pomocą formularza zapisów online w systemie bo5. lub u opiekuna ligi Macieja Bronieckiego telefonicznie  

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdą środę w dniu rozgrywek do godz. 10;00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: maciej.broniecki@wp.pl i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania.

5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 20 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo.

W Badminton Kawasaki Lidze męskiej Open w Badminton Klub Leszno może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 50 PLN. (obejmuje 5 złoty jest z każdego wpisowego jest przeznaczone na nagrody na koniec ligi oraz każdy zawodnik w ramach opłaty otrzymuje jedną lotkę do gry) Każdy zawodnik powinien zapewnić lotki do gry w własnym zakresie.

Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (środy godz. 10:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. 

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstawie:

  • średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,
  • awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego),
  • dzikiej karty. (dotyczy nowych zawodników. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).

10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 15 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

  • zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
  • większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
  • większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
  • bezpośredni wynik meczu między zawodnikami

11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym będzie branych są pod uwagę 14 najlepszych występów zawodnika.

12. Każdy gracz musi w swoim zakresie zadbać o lotki do gry.

13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników.

14. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu + 1 nagroda do rozlosowania wśród wszystkich uczestników + jedna nagroda dla zawodnika fair play (wyłoniona na podstawie głosowania uczestników ligi)

Nagrody sponsoruje firma Kawasaki oraz Badminton KLUB LESZNO.

15. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Badminton Kawasaki Lidze meskiej Open w Badminton Klub Leszno wyraża zgodę na:

  • przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • umieszczenie jego imienia i nazwiska w profilu Korty Tenisowe Leszno oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
  • wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

16. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Badminton Klub Leszno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

17. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

18. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.