1. CFB Squash Liga Open 2023/2024 to 24 kolejki ligowe odbywające się co tydzień we WTOREK.
Sezon regularny 2023/2024 trwa od 10 października 2023 do 11 czerwca 2024r.
 
2. Terminarz sezonu regularnego 2023/2024:
1 Kolejka - 10.10
2 Kolejka - 17.10
3 Kolejka - 24.10
4 Kolejka - 7.11
5 Kolejka - 14.11
1 Turniej Ligowy 21.11
6 Kolejka - 28.11
7 Kolejka - 5.12
8 Kolejka - 12.12
9 Kolejka - 2.01
10 Kolejka - 9.01
11 Kolejka - 16.01
12 Kolejka - 19.03
13 Kolejka - 26.03
14 Kolejka - 2.04
15 Kolejka - 9.04
16 Kolejka - 16.04
17 Kolejka - 23.04
18 Kolejka - 7.05
19 Kolejka - 14.05
20 Kolejka - 21.05
21 Kolejka - 28.05
22 Kolejka - 4.06
23 Kolejka - 11.06
24 Kolejka - 18.06
 
3. Godziny rozgrywek.
CFB Squash Liga Open 2023/2024: 20:00 (WTOREK)
 
4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są za pomocą
formularza zapisów online w systemie bo5. Zapisy wystartują w każdy poniedziałek poprzedzający kolejkę o godz. 10:00.
Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy poniedziałek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 22:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie telefonicznie (691-718-385) i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania, ewentualnie ranking PZSQ.
 
5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 
6. Uczestnictwo.
W CFB Squash Lidze Open 2023/2024 w Squash Klub Leszno może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 
7. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 65 PLN.
Opłaty wpisowego za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.
 
8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń i weryfikacji grup (wtorek godz. 10:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.
 
9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstawie:
awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze i drugie miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły przedostatnie i ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego), przy czym opuszczenie 2 rund nie gwarantuje awansu po powrocie
średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział
dzikiej karty. (dotyczy nowych zawodników. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).
 
10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów, bez tie-break'a, czyli 11 pkt. kończy set. Awansuje dwóch pierwszych zawodników, spada dwóch ostatnich w obrębie danej grupy. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:
ilość wygranych setów w obrębie rundy
bilans małych punktów uzyskanych w kolejce ligowej
 
11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)
Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.
Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym będzie branych pod uwagę 18 najlepszych występów zawodnika plus premie punktowe uzyskane w ligowych turniejach rankingowych (min. 12 uczestników), by się odbył. Gdy nie zgłosi się wymagana liczba graczy, rozegrana zostanie dodatkowa runda ligowa, której wyniki będą uwzględnione do rankingu.
 
12. Oficjalną piłką turniejową jest DUNLOP PRO.
 
13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników.
 
14. Puchary i nagrody.
Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu + nagrody do rozlosowania wśród wszystkich uczestników.
Nagrody sponsoruje CFB Brokers oraz SQUASH KLUB LESZNO.
 
15. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach CFB Squash Lidze Open 2023/2024 w Squash Klub Leszno wyraża zgodę na:
przetwarzanie swoich danych osobowych,
umieszczenie jego imienia i nazwiska w profilu Squash Klub Leszno oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.
 
16. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Squash Klub Leszno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.
 
17. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 
18. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.
 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania sezonu.