1. Head Damska Squash Liga to 18 kolejek ligowych, odbywających się co dwa tygodnie w środę.

Sezon 2018 trwa od 26 września 2018 do 22 maja 2019r.

2. Terminarz sezonu 2018/2019:

1 Kolejka - 26.09

2 Kolejka - 10.10

3 Kolejka - 24.10

4 Kolejka - 7.11

5 Kolejka - 21.11

6 Kolejka - 5.12

7 Kolejka - 19.12

8 Kolejka - 2.01

9 Kolejka - 16.01

10 Kolejka - 30.01

11 Kolejka - 13.02

12 Kolejka - 27.02

13 Kolejka - 13.03

14 Kolejka - 27.03

15 Kolejka - 10.04

16 Kolejka - 24.04

17 Kolejka - 8.05

18 Kolejka - 22.05

3. Godziny rozgrywek. 

Head Damska Liga Squasha: 17:00 lub 18:00 (środa) 

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są pod adresem mailowym squash@klubsporting.pl, osobiście w recepcji Korty Leszno, a także za pomocą formularza zapisów online w systemie bo5. 

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy wtorek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 20:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: lukasik.patryk@gmail.com i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodniczki, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania, ewentualnie ranking PFS

5. Liczba uczestniczek w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 20 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodniczek, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo.

W Head Damskiej Lidze Squasha w klubie Korty Leszno może wziąć udział każda zawodniczka, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 40 PLN.

Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danej zawodniczki w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (wtorek godz. 20:00), jest ona zobowiązana do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodniczka lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecną zawodniczkę.

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie:

  • średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,
  • awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego),
  • dzikiej karty. (dotyczy nowych zawodniczek. Każda uczestniczka przystępująca do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dana zawodniczka musi podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają jej przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).

10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każda uczestniczka gra kolejno ze wszystkim przeciwniczkami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

  • zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
  • większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
  • większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
  • bezpośredni wynik meczu między zawodniczkami

11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdej zawodniczce punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodniczce zajmującej 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodniczce, która zajęła ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym brane są pod uwagę 4 najlepsze występy zawodniczki.

12. Oficjalną piłką turniejową jest HEAD PRIME.

13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodniczek.

14. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodniczkom sezonu.

Nagrody sponsoruje firma HEAD.

15. Każda zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach Head Squash Ligi Open w klubie Korty Leszno wyraża zgodę na:

  • przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • umieszczenie jej imienia i nazwiska na stronie internetowej www.kortyleszno.pl, www.klubtenisowysporting.pl oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
  • wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jej uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

16. Zawodniczki biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Klub Korty Leszno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

17. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

18. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.