1. Head Squash Liga Open to 18 kolejek ligowych, odbywających się co dwa tygodnie we wtorek.

Sezon 2018 trwa od 18 września 2018 do 11 czerwca 2019r.

2. Terminarz sezonu 2018/2019:

1 Kolejka - 18.09

2 Kolejka - 2.10

3 Kolejka - 16.10

4 Kolejka - 30.10

5 Kolejka - 13.11

6 Kolejka - 27.11

7 Kolejka - 11.12

8 Kolejka - 8.01

9 Kolejka - 22.01

10 Kolejka - 5.02

11 Kolejka - 19.02

12 Kolejka - 5.03

13 Kolejka - 19.03

14 Kolejka - 2.04

15 Kolejka - 16.04

16 Kolejka - 14.05

17 Kolejka - 28.05

18 Kolejka - 11.06

3. Godziny rozgrywek. 

Head Squash Liga Open: 17:00 lub 18:00 (wtorek) 

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są pod adresem mailowym squash@klubsporting.pl, osobiście w recepcji Korty Leszno, a także za pomocą formularza zapisów online w systemie bo5. 

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy poniedziałek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 20:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie na e-maila: lukasik.patryk@gmail.com i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania, ewentualnie ranking PFS

5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . Maksymalna ilość to 20 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo.

W Head Squash Lidze Open w klubie Korty Leszno może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 40 PLN.

Opłaty za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń (wtorek godz. 20:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie:

  • średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,
  • awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego),
  • dzikiej karty. (dotyczy nowych zawodników. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).

10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

  • zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
  • większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
  • większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
  • bezpośredni wynik meczu między zawodnikami

11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym brane są pod uwagę 4 najlepsze występy zawodnika.

12. Oficjalną piłką turniejową jest HEAD PRIME.

13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników.

14. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu.

Nagrody sponsoruje firma HEAD.

15. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Head Squash Ligi Open w klubie Korty Leszno wyraża zgodę na:

  • przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • umieszczenie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.kortyleszno.pl, www.klubtenisowysporting.pl oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,
  • wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

16. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Klub Korty Leszno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

17. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

18. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem nowego sezonu.