1. Ladies Squash Liga 2022 to 11 kolejek ligowych, odbywających się co miesiąc w czwartek.

Sezon regularny 2022 trwa od 27 stycznia 2022 do grudnia 2022r.

 

 1. Terminarz sezonu regularnego 2022:

1 Kolejka – 27.01

2 Kolejka – 24.02

3 Kolejka – 31.03

4 Kolejka – 28.04

5 Kolejka – 26.05

6 Kolejka – 16.06

7 Kolejka – 28.07

8 Kolejka – 25.08

9 Kolejka – 29.09

10 Kolejka – 27.10

11 Kolejka - 24.11

GRUDZIEŃ - PODSUMOWANIE

 

 1. Godziny rozgrywek. 

Ladies Squash Liga 2022: 18:00 - 20:00 (czwartek) 

 

 1. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są za pomocą formularza zapisów online w systemie bo5. Zapisy wystartują w każdy poniedziałek poprzedzający kolejkę o godz. 10:00.

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdą środę poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 20:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie telefonicznie (601-755-313) i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania, ewentualnie ranking PZSQ.

 1. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczestnictwo.

W Ladies Squash Liga 2022 w Squash Klub Leszno może wziąć udział każda zawodniczka, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

 1. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 50 PLN

Opłaty wpisowego za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń i weryfikacji grup (czwartek godz. 10:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.
 2. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstawie:
 • średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,
 • awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do grupy wyższej, osoby które zajęły ostatnie miejsce spadają do grupy niższej niż to wynika z przydziału rankingowego),
 • dzikiej karty (dotyczy nowych zawodników) Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).
 1. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów (ewentualnie do 3 wygranych setów), każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. Awansuje jeden pierwszy zawodnik, spada jeden ostatni w obrębie danej grupy. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:
 • zdobycie jak największej ilości wygranych meczów
 • większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych
 • większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych
 • bezpośredni wynik meczu między zawodnikami
 1. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym będzie branych pod uwagę 8 najlepszych wystąpień zawodniczek.

 1. Oficjalną piłką turniejową jest HEAD PRIME.
 2. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników.
 3. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu + nagrody do rozlosowania wśród wszystkich uczestników.

Nagrody sponsoruje SQUASH KLUB LESZNO.

 1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Ladies Squash Liga 2022 w Squash Klub Leszno wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • umieszczenie jego imienia i nazwiska w profilu Squash Klub Leszno oraz www.bo5.pl, a także na tablicach informacyjnych w klubie,
 • wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.
 1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Squash Klub Leszno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.
 2. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 3. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania sezonu.