1. Leszczyńska Liga Badmintona  2022-2023 to 10 kolejek ligowych, odbywających się co 2 tygodnie w PIĄTEK.

Sezon regularny 2022-2023 trwa od 17 lutego 2022 do 23 czerwca 2023 r.

 1. Terminarz sezonu regularnego 2022-2023:

1 Kolejka - 17.02.2023

2 Kolejka - 03.03.2023

3 Kolejka - 17.03.2023

4 Kolejka - 31.03.2023

5 Kolejka - 14.04.2023

6 Kolejka - 28.04.2023

7 Kolejka - 12.05.2023

8 Kolejka - 26.05.2023

9 Kolejka - 09.06.2023

10 Kolejka - 23.06.2023

 1. Godziny rozgrywek. 

Leszczyńska Liga Badmintona 2022-2023: 18:00 lub 21:00 (PIĄTEK) 

 1. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są za pomocą formularza zapisów online
  w systemie bo5 oraz poprzez stronę internetową. Zapisy wystartują w każdy czwartek poprzedzający kolejkę o godz. 10:00.

Lista zgłoszeń zamknięta w każdy czwartek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 22:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie telefonicznie (515 - 047 - 250) i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie
w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię
i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania, ewentualnie ranking PZBad.

 1. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce ligowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Uczestnictwo.

Leszczyńska Liga Badmintona  2022-2023 w Badminton Klub Leszno może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

 1. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi:

50 PLN
– 35 zł dla posiadaczy kart Ok. System i Multisport

Opłaty wpisowego za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu. Z karty zniżkowej można skorzystać wyłącznie przed grą. Jeśli kolejka nie zostanie opłacona nie będzie możliwe wpisanie wyniku danego zawodnika do tabeli.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń i weryfikacji grup (czwartek godz. 10:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.
 2. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstawie:

średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział, awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze i drugie miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły przedostatnie i ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika
z przydziału rankingowego),dzikiej karty. (dotyczy nowych zawodników. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musi podczas swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami).
W przeciwnym wypadku nie zostaną mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).

 1. Zasady rozgrywek. 

Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 21 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia rozgrywek do 2 setów. W tym przypadku decydują małe punkty. Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut. Awansuje dwóch pierwszych zawodników, spada dwóch ostatnich w obrębie danej grupy. 

 1. Sędziowanie

Sędziowanie odbywa się za pomocą tabletów. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach sędziują swoje mecze we własnym zakresie. Wyniki automatycznie są przesyłane do aplikacji Bo5. 

O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

zdobycie jak największej ilości wygranych meczów

większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych

większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych

bezpośredni wynik meczu między zawodnikami

 1. Ranking. 

Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznane zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym będzie branych są pod uwagę 24 najlepsze występy zawodnika.

 1. Organizator nie zapewnia LOTEK. Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi.
  W przypadku zgłoszenia przez zawodnika chęci gry lotką piórową przeciwnikowi, zawodnik zgłaszający grę lotką piórową zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku. Przeciwnik zawsze wyraża zgodę na grę wyższą lotką wg przepisów PZBad.
 2. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników.
 3. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu + nagrody do rozlosowania wśród wszystkich uczestników.

Nagrody sponsoruje BADMINTON KLUB LESZNO.

 1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Leszczyńska Liga Badmintona 2022-2023 w Badminton Klub Leszno wyraża zgodę na:przetwarzanie swoich danych osobowych,zamieszczenie jego imienia i nazwiska w profilu Badmintona Klub Leszno oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.
 2. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Badminton§ Klub Leszno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.
 3. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
 4. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania sezonu.