Regulamin

I edycja Leszczyńskiej Ligi Tenisa Kobiet
sezon 2023/2024

I. Cel imprezy:

 1. Popularyzacja tenisa jako formy spędzania wolnego czasu.
 2. Integracja przez sport.
 3. Stworzenie możliwości rywalizacji tenisistom.

II. Organizator:

     Leszno Tenis Klub 

III. Najważniejsze informacje:

     Miejsce: Korty przy ul. Św. Józefa 5 w Lesznie /  ul. Strzelecka 7 / ul. Gen. Kustronia

     Spotkanie organizacyjne: 25.10.2023 - godz. 17:00 - ul. Świętego Józefa 5
     Termin rozgrywek: 01.11.2023 - 23.06.2024
     Zapisy: do 25.10.2023 

     I runda: 01.10.2023 - 31.12.2023

     II runda: 01.01.2024 - 29.02.2024

     III runda 01.03.2024 - 30.04.2024

     IV runda 01.05.2024 - 23.06.2024

     Wpisowe: 75 zł - kwota z wpisowego zostanie przeznaczona na nagrody. Organizator przewiduje przyznanie pucharów za miejsca I-III oraz nagrody rzeczowe.

IV. Regulamin i przepisy porządkowe:

 1. Liga rozgrywana jest w kategorii KOBIET bez ograniczeń wiekowych (niepełnoletni za pisemną zgodą opiekunów prawnych).

 2. Zawodniczki biorą udział w Rozgrywkach na własną odpowiedzialność́, Organizator nie ubezpiecza Uczestniczek.

 3. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku wyniku 1:1 w setach, Zawodniczki rozgrywają 3 seta – tie-break’a do 10 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktowej.
 4. Punktacja i rozgrywanie meczów:
  Rozgrywki prowadzone będą poprzez platformę Bo5, w której to, po każdej zakończonej rundzie system wygeneruje punktację według zajętych miejsc w grupie. Ilość zdobytych punktów uzależniona jest od ilości uczestniczek oraz od grupy w której dana zawodniczka aktualnie rywalizuje. Zwyciężczynią I edycji Leszczyńskiej Ligi Tenisa Kobiet zostanie Zawodniczka z najwyższą ilością punktów w klasyfikacji generalnej. Organizator w Rozgrywkach 2023/2024 wprowadza następującą punktację danego meczu:
  - zwycięstwo 2 - 0 = 3 pkt
  - zwycięstwo 2 - 1 = 2 pkt
  - porażka 1 - 2 = 1 pkt
  - porażka 0 - 2 = 0 pkt

  W przypadku walkowerów:
  Zawodniczka poddająca mecz walkowerem = -1 pkt.
  Zawodniczka otrzymująca walkower = 3 pkt
  UWAGA ! Mecz zakończony walkowerem, ma miejsce wówczas, kiedy jedna z Zawodniczek zabiega minimum 3 razy o mecz, a druga nie może znaleźć czasu i nie proponuje innego terminu. Wynik takiego meczu to /6:0;6:0/ dla Zawodniczki wychodzącej z propozycją rozegrania meczu.

  Nierozegrany mecz w terminie danej rundy = -1 pkt (każda Zawodniczka)
  UWAGA ! Za nierozegrane spotkanie w terminie uważa się mecz, w którym zainteresowane Zawodniczki:
  - mimo prób, nie uzgodniły wspólnie odpowiadającego im terminu,
  - nie poinformowały Organizatora o wyniku meczu do daty kończącej daną rundę,

  Organizator nie będzie dochodził powodów nie rozegranego spotkania. Zawodniczki mają wystarczająco dużo czasu, by znaleźć dogodny termin na rozegranie meczów.
  Zaleca się, aby Zawodniczki na grupie WhatsApp, na początku tygodnia podały swoją dyspozycyjność na dany tydzień, co spowoduje udokumentowanie chęci rozegrania meczu oraz szybsze dopasowanie pozostałych rywalek z grupy, do wolnych terminów danej Zawodniczki.

  Walkower oraz wynik meczu muszą zostać potwierdzone przez zainteresowane strony na grupie WhatsApp - Leszczyńska Liga Tenisa sezon 2023/2024.

  W przypadku, braku porozumienia pomiędzy Zawodniczkami w temacie wyboru kortu, na którym będą rozgrywać mecz, Organizator spór rozstrzyga poprzez rzut monetą.

  O wyższym miejscu w tabeli decyduje:
  1. liczba dużych punktów,
  2. bilans setów,
  3. bilans gemów,
  4. bezpośredni pojedynek,

  W przypadku równej ilości punktów więcej niż dwóch Zawodniczek, o kolejności
  zajętych miejsc decydować będzie tzw. “mała tabela” stworzona tylko i wyłącznie
  z wynikami zainteresowanych Zawodniczek.

 5. System rozgrywek:
  - grupy - system “każdy z każdym”,
  - w I rundzie grupy zostaną stworzone na podstawie turnieju kwalifikacyjnego,
  - po zakończonej rundzie Organizator stworzy nowe grupy z zachowaniem obowiązujących zasad:
        > awans do wyższej grupy uzyskają Zawodniczki z miejsc 1-2,
        > Zawodniczki z dwóch ostatnich miejsc spadną do niższej grupy,
        > Zawodniczki z pozostałych lokat zachowują dotychczasowe miejsce w grupie,
  - w przypadku wycofania się z rozgrywek, bądź dyskwalifikacji danej Zawodniczki, awans do wyższej grupy uzyskuje Zawodniczka z kolejnego miejsca niższej grupy,
  - obowiązują aktualne przepisy PZT na sezon 2023/2024,
  - Uczestniki we własnym zakresie zapewniają piłki do gry, zaleca się by były nowe,
  - mecze rozgrywane są bez sędziego,
  - w ocenie spornych sytuacji, w przypadku braku “osoby trzeciej” podczas meczu, zaleca się powtórzenie punktu,
  - Zawodniczki zobowiązane są do przestrzegania podanych terminów rozgrywania poszczególnych rund,
  - po rozegraniu meczu Zawodniczki mają obowiązek, poprzez grupę na WhatsApp’ie poinformować Organizatora oraz inne uczestniczki Rozgrywek o wyniku spotkania,

 6. Zawodniczki biorące udział w Rozgrywkach otrzymują -15zł/h rabatu na kort. Warunkiem otrzymania zniżki jest poinformowanie recepcji o rozgrywanym meczu ligowym. Dodatkowo Zawodniczki posiadające kartę multisport otrzymują zniżkę -15zł/h. Brak możliwości odpisywania godzin z karnetu.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestniczki zrzekają się prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu jakichkolwiek kosztów, które mogą powstać pośrednio lub bezpośrednio w wyniku ich uczestnictwa w I edycji Leszczyńskiej Lidze Tenisa Kobiet na sezon 2023/2024.
 2. W trakcie trwania Ligi istnieje możliwość dopisania zawodniczki. Warunkiem utworzenia nowej grupy jest przystąpienie do rozgrywek min. 4 osób. (Zawodniczka, która dopisała się podczas trwania Ligi, z automatu zostaje przypisana do najniższej grupy).
 3. Zawodniczki z aktywną licencją PZT nie mogą brać udziału w lidze.
 4. Wzięcie udziału w rozgrywkach Leszczyńskiej Ligi Tenisa Kobiet jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych / imię i nazwisko /, kontakt telefoniczny oraz publikowanie wizerunku w mediach.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do jego ostatecznej interpretacji.