Regulamin Leszczyńskiej Ligi Tenisa  

 1. Cel imprezy:
 2. a) popularyzacja tenisa jako formy spędzania wolnego czasu,
 3. b) integracja przez sport,
 4. c) stworzenie możliwości rywalizacji tenisistom,
 5. II. Organizator:

Leszno Tenis Klub 

III. Miejsce imprezy:

Korty przy stadionie w Lesznie, ul. Strzelecka 7 / Hala, Św. Józefa 5

 1. Ważne daty:

Zapisy: 13.09.2022 – 30.09.2022

Turniej klasyfikacyjny – 01.10.2022 

Termin rozgrywek 03.10.2023 – 30.06.2022 r.

I runda: 01.10.2022 - 15.11.2022

II runda 16.11-2022 - 31.12.2022

III runda 01.01.2023 - 15.02.2023

IV runda 16.02.2023 - 31.03.2023

V runda 01.04.2023 - 15.05.2023

VI runda 16.05.2023 - 30.06.2023

 1. Wpisowe wynosi 50 zł -kwota z wpisowego w pełni zostaje przeznaczona na nagrody. 
 2. VI. Organizator przewiduje przyznanie pucharów za miejsca I, II, III. Drobne nagrody rzeczowe (od sponsora technicznego). 

VII. Regulamin i przepisy porządkowe:

Zawodnicy uczestniczący w lidze, biorą̨ w niej udział na własną odpowiedzialność́, organizatorzy nie ubezpieczają̨ uczestników.

Turniej klasyfikacyjny rozgrywany będzie systemem pucharowym. Do 2 wygranych setów
w sytuacji remisu zawodnicy rozgrywają super tie-break’a. Rozgrywki rozpoczynamy od stanu 2:2 w secie.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w turnieju klasyfikacyjnym zawodnik zostanie rozlosawny do grupy.

 1. Mecze rozgrywane są do dwóch setów zwycięskich. Wszystkie sety w przypadku remisu 6-6 kończą się tie breakiem. 

 

 •       Za wygranie meczu 2-0 zwycięzca otrzymuje 3 punkty, a przegrany 0 pkt,

 

 •       Za wygranie meczu 2-1 zwycięzca otrzymuje 3 pkt a pokonany 1 pkt,

 

 •     W przypadku walkowera. Zwycięzca meczu dostaje 3 pkt, a osoba oddająca walkowerem mecz ma odjęty 1 pkt.


 •       Obustronny walkower to odjęty jeden punkt obydwu zawodnikom.


 •     Trzeci walkowerem w sezonie powoduje wykluczenie z Ligi.
  Proszę o poważne traktowanie rozgrywek.

 

 •     O wyższym miejscu w tabeli w przypadku równej ilości punktów decydują: liczba punktów, wynik meczu bezpośredniego, liczba wygranych meczów, liczba wygranych setów, bilans małych punktów.


- Zawodnik najwyższym wynikiem w danej rundzie otrzymuje awans do wyższej grupy. Osoba z najniższym wynikiem w grupie spada to grupy niższej. 

 1. Zawodnicy sami wybierają dogodny termin rozegrania meczu. Każda z rund trwa według tabeli przedstawionej poniżej. 

 2. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach otrzymują - 15 zł/h rabatu na kort
  w momencie rozegraniu meczu ligowego.  Dodatkowo zawodnik posiadający kartę multisport otrzymują zniżkę – 15zł/h. Warunkiem otrzymania rabatu jest zgłoszenie w recepcji chęć rozegrania meczu ligowego. Brak możliwości odpisania godziny z karnetu.

 Niezwłocznie po rozegraniu meczu zawodnicy mają obowiązek poinformować obsługę
o wyniku spotkania.  (wynik zostaje wpisany przez recepcję po potwierdzeniu wyniku przez obu graczy).

 1. Zaleca się, aby w kwestiach spornych podczas gry, jeżeli brak będzie „osoby trzeciej”
  i nie można bezspornie rozstrzygnąć sytuacji powtórzyć wymianę. Pamiętajmy, że Liga jest zabawą, grajmy fair play.

 2. W miejsce zawodnika, który wycofa się z rozgrywek, bądź zostanie zdyskwalifikowany, awansuje zawodnik z najwyższego miejsca z niższej ligi.

 3. W przypadku kontuzji, jeśli zawodnik nie jest w stanie dokończyć rozgrywek, a ilość meczów jakie rozegrał nie wynosi 50%, wszystkie wyniki zostają anulowane i uznane za nierozegrane (zawodnik zajmuje ostatnie miejsce w tabeli). W przypadku, kiedy zawodnik rozegrał min. połowę spotkań i doznał kontuzji, dorobek punktowy pozostaje bez zmian,
  a pozostałe spotkania jakie zostały do rozegrania weryfikowane są jako walkower dla przeciwnika, jednak bez punktów ujemnych dla zawodnika, który doznał kontuzji.

 4. W przypadku wycofania się zawodnika z ligi przed rozpoczęciem sezonu (z przyczyn zdrowotnych lub osobistych), ma on prawo wystartować ponownie w rozgrywkach za rok, rozpoczynając grę o jedną ligę niżej. 

 5. Wzięcie udziału w rozgrywkach Leszczyńskiej Ligi Tenisa Ziemnego wiąże się
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, / imię i nazwisko / kontakt telefoniczny oraz publikowanie wizerunku w mediach.

 6. W przypadku, jeżeli zawodnicy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wyboru kortu, na którym będą rozgrywać mecz, proponujemy losowanie (rzut monetą).

 7. Jeżeli rozgrywki sezonu 2022/2023 z powodu epidemii koronawirusa lub innych nie będą dokończone zgodnie z zaplanowanym terminem, wszystkie wyniki zostaną anulowane. W takim przypadku sezon 2023 rozpoczniemy ze stanem osobowym lig
  z początku sezonu 2022.

 8. Obowiązują̨ przepisy PZT. 

 9. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ligi w przypadku małej ilości zgłoszeń - mini. 10 osób.

 11. Regulamin dopuszcza utworzenie nowych grup podczas trwania ligi w sezonie 2022/2023. Warunkiem utworzenie nowej grupy jest przystąpienie do rozgrywek min. 4 osób.

 12. Uczestnicy we własnym zakresie zapewniają sobie piłki do gry.

 13. Zawodnicy z aktywną licencją PZT nie mogą brać udziału w lidze.
I liga open

 

- Każdy uczestnik zostanie przypisany do grupy na podstawie turnieju (01.10.20220,
- do każdej grupy będzie przypisanych 5 graczy
- w każdej rundzie rywalizujemy systemem „każdy z każdym”,
- po zakończeniu każdej rundy (patrz tabela rozgrywek) zostaną ogłoszone wyniki na podstawie, których osoba zdobywająca najwięcej punktów awansuje do grupy wyższej. Natomiast osoba z najniższym wynikiem spada ligę niżej. 

 

ILOŚĆ ZAWODNIKÓW JEST UZALEŻNIONA OD ILOŚCI ZGŁOSZEŃ