1. Wakacyjna Squash Liga Open 2022 to 14 kolejek ligowych, odbywające się co tydzień we wtorek.

Sezon wakacyjny 2022 trwa od 28 czerwca 2022 do 27 września 2022r.

2. Terminarz sezonu wakacyjnego 2022:

1 Kolejka - 28.06

2 Kolejka - 5.07

3 Kolejka - 12.07

4 Kolejka - 19.07

5 Kolejka - 26.07

6 Kolejka - 2.08

7 Kolejka - 9.08

8 Kolejka - 16.08

9 Kolejka - 23.08

10 Kolejka - 30.08

11 Kolejka - 6.09

12 Kolejka - 13.09

13 Kolejka - 20.09

14 Kolejka - 27.09

3. Godziny rozgrywek. 

Wakacyjnna Squash Liga Open 2022: 17:00/20:00 (wtorek) lub 17:00/18:30/20:00 (wtorek)

4. Zgłoszenia na daną kolejkę ligową przyjmowane są za pomocą formularza zapisów online w systemie bo5. Zapisy wystartują w każdy poniedziałek poprzedzający kolejkę o godz. 10:00.

Lista zgłoszeń zostaje zamknięta w każdy poniedziałek poprzedzający daną kolejkę ligową o godzinie 22:00. Po upłynięciu tego terminu istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej kierując zgłoszenie telefonicznie (691-718-385) i wystąpienie w danej kolejce tylko i wyłącznie w przypadku rezygnacji z udziału któregoś z zawodników. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, numer telefonu oraz szacowny stopień zaawansowania, ewentualnie ranking PZSQ.

5. Liczba uczestników w danej kolejce ligowej jest ograniczona . W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników, o wystąpieniu w danej kolejce logowej decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Uczestnictwo.

W Wakacyjnej Squash Lidze Open 2022 w Squash Klub Leszno może wziąć udział każdy zawodnik, bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

7. Wpisowe do każdej kolejki ligowej wynosi 50 PLN

Opłaty wpiswego za daną kolejkę ligową należy dokonać przed rozpoczęciem gry w recepcji klubu.

8. W przypadku rezygnacji z udziału danego zawodnika w kolejce ligowej po zamknięciu listy zgłoszeń i weryfikacji grup (wtorek godz. 10:00), jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego, bez możliwości użycia kart partnerskich. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli zawodnik lub klub znajdzie zastępstwo w określonej grupie ligowej za nieobecnego zawodnika.

9. Przydział do grup ligowych odbywa się kolejno na podstsawie:

średniej punktów rankingowych z dwóch ostatnich kolejek ligowych, w których dany zawodnik brał udział,

awansu i spadku z poprzedniej kolejki ligowej (osoby które zajęły pierwsze i drugie miejsce w grupie w poprzedniej kolejce ligowej mają zagwarantowany awans do ligi wyższej, osoby które zajęły przedostatnie i ostatnie miejsce spadają do ligi niższej niż to wynika z przydziału rankingowego),

dzikiej karty. (dotyczy nowych zawodników. Każdy uczestnik przystępujący do rozgrywek ligowych pierwszy raz w trwającym sezonie, rozpoczyna od ostatniej ligi. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo przyznania tzw. dzikiej karty i umiejscowienie danej osoby w wyższej lidze. W tym wypadku dany zawodnik musimy podczaj swojej pierwszej kolejki wygrać przynajmniej dwa mecze (nie walkowerami). W przeciwnym wypadku nie zostają mu przyznane punkty do rankingu ligi i w następnej kolejce zaczyna grę od ostatniej grupy).

10. Zasady rozgrywek. Mecze rozgrywane są w ustalonych wcześniej grupach (4 lub 5-osobowych, w szczególnych sytuacjach grupy mogą liczyć 3 lub 6 osób) w systemie „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy uczestnik gra kolejno ze wszystkim przeciwnikami w swojej grupie ligowej. Każdy mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów, każdy set do 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów. Awansuje dwóch pierwszych zawodników, spada dwóch ostatnich w obrębie danej grupy. O wygranej w każdej grupie decyduje kolejno:

zdobycie jak największej ilości wygranych meczów

większa różnica w stosunku wygranych setów do przegranych

większa różnica w stosunku wygranych małych punktów do małych punktów przegranych

bezpośredni wynik meczu między zawodnikami

11. Ranking. Po każdej kolejce ligowej przyznawane są każdemu zawodnikowi punkty do rankingu ligi wg wzoru: 100 – (90 / [liczba graczy])*([pozycja] – 1)

Maksymalna ilość punktów rankingowych to 100, przyznawana zawodnikowi zajmującego 1 miejsce w 1 grupie; najmniejsza ilość punktów to 10, przyznawana zawodnikowi, który zajął ostatnie miejsce w ostatniej grupie.

Punkty w rankingu sumują się. W rankingu końcowym będzie branych są pod uwagę 8 najlepszych występów zawodnika.

12. Oficjalną piłką turniejową jest HEAD PRIME.

13. Po rozegraniu ostatniej kolejki, sezon ligowy kończy się wyłonieniem zwycięzcy rankingu, uroczystym wręczeniem pucharów oraz nagród dla najlepszych zawodników.

14. Puchary i nagrody.

Puchary wręczane są 3 najlepszym zawodnikom sezonu + nagrody do rozlosowania wśród wszystkich uczestników.

Nagrody sponsoruje SQUASH KLUB LESZNO.

15. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Wakacyjnej Squash Lidze Open 2022 w Squash Klub Leszno wyraża zgodę na:

przetwarzanie swoich danych osobowych,

umieszczenie jego imienia i nazwiska w profilu Squash Klub Leszno oraz www.bo5.pl a także na tablicach informacyjnych w klubie,

wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z jego uczestnictwem oraz zamieszczanie wyżej wymienionych materiałów w internecie oraz wykorzystywanie ich do celów promocyjnych.

16. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Squash Klub Leszno nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie nabyte uszczerbki na zdrowiu, kontuzje itp. w trakcie trwania rozgrywek.

17. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

18. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu należy do organizatorów.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania sezonu.