Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Październik

 1-31.10.2019      22      2019/2020