Bydgoska Liga Squasha z Victor Polska - Wrzesień

 1-30.09.2019      20      2019/2020