POLITYKA PRYWATNOŚCI LINK LIGA

 

W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych przez Ciebie danych osobowych,

przedstawiamy informacje w jaki sposób wykorzystujemy je w naszym Serwisie.

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w czasie rejestracji oraz korzystania z

Serwisu https://bo5.pl/linkliga są przetwarzane przez jego właściciela bo5.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dokonując rejestracji tworzysz konto dostępowe do istniejącego profilu gracza, który

może być założony przez Ciebie w Serwisie, utworzony przez Klub/Organizatora (któremu

wcześniej podałeś dane osobowe), bądź zaimportowany z publicznie dostępnych źródeł,

takich jak np. ranking PFS, i połączony przez Ciebie z kontem dostępowym. Tworząc konto

dostępowe oświadczasz, że ukończyłeś 15 lat lub robisz to za wiedzą i wyraźną zgodą

rodzica/opiekuna.

 

Poprzez rejestrację udostępniasz nam dane osobowe, które są przetwarzane:

1. w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych w Serwisie, takich jak np.:

prowadzenie rozgrywek ligowych, turniejów, profilu gracza, obsługa rezerwacji kortów,

zajęć lub innych usług z wykorzystaniem systemu „Best of Five”;

 

2. w celu prowadzenia publicznych, internetowych i aktualizowanych na bieżąco rankingów i

porównań graczy, drużyn, klubów itd.;

 

3. w celu informowania Cię drogą elektroniczną, a więc poprzez adres e-mail, telefonicznie

poprzez wiadomości SMS lub poprzez powiadomienia o zaistniałych zmianach

dotyczących wydarzeń, w których bierzesz udział, takich jak ligi i turnieje, przekazywania

informacji związanych z rezerwacją kortów, a także przekazywania innych informacji od

Klubu/Organizatora lub administratora Serwisu.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak, uniemożliwi nam

niestety świadczenie Ci niektórych usług oraz korzystanie z niektórych możliwości jakie daje

Serwis.

Zbieramy i przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej:

 

1. monitorowanie Twojej aktywności w Serwisie (statystyki użytkowania);

 

2. dopasowywanie proponowanych wydarzeń/graczy/trenerów/usług zgodnie z Twoją

lokalizacją;

 

3. prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu

bezpośredniego;

 

4. prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności systemu, poprawy

działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb;

 

5. organizowanie programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których

bierzesz udział jako użytkownik Serwisu;

 

6. prowadzenie analiz statystycznych;

 

7. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

 

 

 

II. Prawa jakie Ci przysługują

 

Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo dostępu do danych, sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem biuro+policy@bo5.pl

z konta pocztowego zarejestrowanego w Serwisie. Przypominamy jednak, że usunięcie konta

w Serwisie, uniemożliwi Ci niestety korzystanie z części usług oferowanych w Serwisie, a

także spowoduje utratę danych archiwalnych.

 

III. Kto ma dostęp do Twoich danych

 

Do Twoich danych osobowych ma dostęp Klub/Organizator, w którym rozgrywasz

mecze, ligi i turnieje lub dokonujesz rezerwacji kortów oraz organizatorzy (tacy jak np.: Polska

Federacja Squasha czy Szczeciński Squash Amatorski), którzy to również mogą przekazywać

nam Twoje dane w celu prowadzenia rankingów oraz prowadzenia lig i turniejów z

wykorzystaniem systemu „Best of Five”.

 

Uzyskane od Ciebie dane osobowe nie są sprzedawane, udostępniane ani

przekazywane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem Klubu/Organizatora oraz innych

organizatorów (w szczególności takich jak PFS czy SSA), a także zaufanych podmiotów

wspierających nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takich, które zapewniają

usługi hostingowe, płatnicze czy komunikacji e-mail/powiadomienia/SMS, chyba że z jakiejś

przyczyny wymagać będą tego przepisy prawa.

 

Dane gracza: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto, kraj oraz numery licencji

mogą zostać wprowadzone przez organizatorów wydarzeń realizowanych w systemie „Best of

Five”. Dane te mają na celu umożliwienie identyfikacji gracza, zarówno przez organizatorów

(odpowiednia pozycja rankingowa niezbędna do rozstawienia) oraz przeciwników (historia

rozgrywek, bilans h2h itd.). Dane te (poza szczegółową datą urodzenia) są publiczne dla

każdego użytkownika systemu. Mogą być widoczne na stronach rankingowych takich jak

bo5.pl/ranking/pfs oraz w szczególności na portalu gracz.squasha.pl, gdzie znajdują się

również dane archiwalne wraz z historią rozgrywek. Możesz jednak w opcjach profilu

zarządzać widocznością niektórych danych, przykładowo ukrywając rok urodzenia.

Dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu, podane przez Ciebie podczas

rejestracji lub podczas późniejszego korzystania z Serwisu, nie są dostępne publicznie. Są

jednak udostępniane organizatorom wydarzeń, na które zapisałeś się sam (przez stronę

internetową, Facebook, SMS, aplikację mobilną) lub u których dokonałeś rezerwacji kortu - jest

to niezbędne w celu realizacji usług. Jedynym wyjątkiem są ligi umawiane, w których gracze

udostępniają swój numer telefonu - w takim wypadku ich numery telefonów są widoczne dla

innych graczy biorących udział w takiej lidze (użytkownicy spoza tego grona ich nie widzą).

 

IV. Bezpieczeństwo danych

 

Właściciel Serwisu korzysta z zewnętrznych usług hostingowych, aby zapewnić

należyte bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosowane są najnowsze technologie

mające na celu zapobieżenie bezprawnemu wykorzystaniu Twoich danych, ich przypadkowej

utracie, zniszczeniu czy uszkodzeniu. Dokładamy staranności, by Twoje dane były

przetwarzane jedynie zgodnie z celami w jakich zostały przez nas zebrane.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z

wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące

ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia

nadane przez administratora danych.

 

 

 

 

V. Pliki cookie

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. „ciasteczek”), które stanowią dane informatyczne,

w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika

Serwisu. Zawierają one informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. To

dzięki nim m. in. możliwe jest zapamiętanie danych logowania. Pliki te nie zawierają danych

identyfikujących tożsamość oraz nie są niebezpieczne dla Twojego urządzenia.

Używamy dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Te pierwsze

przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania z Serwisu, stałe natomiast

przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików

cookie w urządzeniach użytkownika. Możliwe jest dokonanie zmian w tym zakresie,

korzystając z ustawień przeglądarki. Ograniczenie wykorzystania plików cookie może jednak

uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające

na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim

urządzeniu.

 

VI. Informacje końcowe

Właścicielem Serwisu Bo5.pl jest firma 4PROWEB z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

Skałecznej 1, NIP 8942874424, REGON 020325092. Kontakt e-mail: biuro+policy@bo5.pl

 

Właścicelem strony https://bo5.pl/linkliga jest firma Karol Link – Liga Squasha w Szczecinie ul. Żupańskiego 9/9,

71-440 Szczecin, NIP 8512921167, REGON 320659671. kontakt link.karol@gamil.com