REGULAMIN ROZGRYWEK SQUASH POP GYM! Sezon jesienno-zimowy 12.09-19.12

Głównym założeniem rozgrywek squash'a jest popularyzacja tej dyscypliny w Radomiu, a jednoczesnie podnoszeniu umiejętności sportowych oraz propagowanie zdrowej, sportowej rywalizacji.
Rozgrywki dedykowane są dla KAŻDEGO, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn o różnych poziomach umiejętności.
Udział w lidze może wziąć dosłownie każdy, nawet zupełni amatorzy, którzy dopiero uczą się grać w squash'a.

Rozgrywki, które organizujemy podzielone sa na cztery lub pięć grup po kilku zawodników, w zależności od ilości zgłoszonych osób.
Turniej eliminacyjny wyłoni graczy, którzy rozpoczną rozgrywki w odpowiedniej grupie uwzględniając ich poziom gry. W turnieju nie biorą udziału 3 najlepsze osoby z poprzedniego sezonu. W każdym tygodniu dwóch najlepszych zawodników awansuje do wyższej grupy,  a dwóch na ostatnich miejsach spadnie do niższej grupy co czyni rozgrywki bardziej emocjonującymi. Każdy zawodnik otrzyma odpowiednią wartość punktową za zajęcie poszczególnego miejsca podczas rozgrywek i dodatkowy bonus w zależności czy dany gracz wygrał swoją grupę czy nie. Kilka raz w trakcie sezonu rozgrywane są tzw. kolejki POWER, podczas, których gracze będą mogli zdobyć podwójną wartość punktową. Warto również dodać, że w trakcie sezonu pod uwagę będzie brane 13/14 kolejek, więc każdy gracz może raz nie pojawić się na rozgrywkach bez żadnych konsekwencji.

Zapisy prowadzone poprzez aplikację mobilną Best of Five, którą można pobrać na stronie internetowej https://bo5.pl/popgym lub w sklepie Play czy Appstore.

Poniżej link do poboru aplikacji:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.BE5T

Czas i miejsce rozgrywek
Rozgrywki odbywają się w czwartki w godzinach 17:30-22:00. Grupa 3, 4 i 5 rozpoczynają rozgrywki od 17:30, natomiast pozostałe grupy rozpoczynają grę od godziny 20:00. Korty do squash'a są zarezerwowane dla uczestników ligi od 17:00.  Mecze rozgrywane będą na trzech kortach, systemem każdy z każdym. Czas trwania kolejki to min. 3h 

Spóźnienia
Przewidujemy możliwość spóźnienia się na rozgrywaną kolejkę ligi do 15 minut. Jeżeli spóźnienie będzie dłuższe niż czas wskazany przez organizatora ligi uczestnik ma prawo rozgrywać mecze, ale jego wyniki nie są brane pod uwagę w danej kolejce.

System rozgrywania meczy
W każdej z grupy udział bierze 6 zawodników. Rywalizacja toczona będzie do dwóch setów (możliwe wyniki to 2:1 lub 2:0) do 11 punktów.

Przy mniejszej ilości zawodników w grupie (do 6 osób) mecze rozgrywane będą w trzech setach do 11 punktów. Przy stanie 10:10 gra toczona będzie do uzyskania dwóch punktów przewagi przez jednego z zawodników.

Opłaty:

Koszt udziału w 1 kolejce wynosi 30 zł/os, jest możliwość również opłacenia całego sezonu rozgrywek jednorazowo, jest to kwota 330zł/14 kolejek.
Dzięki temu gracz otrzymuje 3 kolejki GRATIS!

Regulamin

Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność:

1. W klubie obowiązuje regulamin strefy squash klubu Pop Gym oraz regulamin ligi. Regulaminy umieszczone są na stronie klubu oraz dostępne w klubie.
2. Każdy zawodnik składając podpis pod regulaminem bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i akceptuje regulamin rozgrywek.
3. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia losowe wynikłe podczas rozgrywek.
4. Każdy zawodnik powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w grze. Przystąpienie do gry jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek.
5. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczy w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują oni na własne ryzyko.
6. Zaleca się zawodnikom indywidualne wykupienie ubezpieczenia obejmujące uprawianie sportu w miejscach do tego przeznaczonych. Zawodnicy powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.

Zasady opłat i organizacyjne:

1. W lidze biorą udział zgłoszeni zawodnicy po uiszczeniu opłaty. Jednorazowe wejście na rozgrywki wynosi 30 zł/os. Całość 330 zł/os.
2. Każdy, kto wpłacił opłatę za daną kolejkę ligi uznawany jest za współorganizatora tej kolejki. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami danej kolejki odpowiada za porządek, organizację i przebieg rozgrywek.

Zasady gry:

1. Mecze odbywają się w oparciu o reguły gry w squash opublikowane na stronie www.polskisquash.pl 
2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika grającego niebezpiecznie, lub agresywnego na korcie lub poza nim.
3. W ramach jednej kolejki ligi rozgrywany jest komplet meczy w każdej grupie  każdy z każdym bez rewanżu.
4. Mecze punktuje się systemem do 11 punktów, przy stanie po 10

– do dwóch punktów przewagi, lub na zasadach tzw. „nagłej śmierci”. Gramy do 2 lub 3 wygranych setów. W przypadku braku czasu na dokończenie meczu (meczy) w obliczeniach brany jest pod uwagę wynik aktualny do zakończenie czasu.