Aktualizacja vol.2
20.10.2020 r.
Jeżeli gracz nie weźmie udziału w trzech kolejkach z rzędu bez żadnego usprawiedliwienia automatycznie ląduje w ostatniej grupie i od niej ma prawo zacząć dalsze rozgrywki. Dodatkowo nie biorąc udziału w 3 kojejce zdobywa 0 pkt. Takie sytuacje są niedopuszczalne. Szanujmy przeciwników, którzy przychodzą na rozgrywki po to aby GRAĆ i rywalizować

Aktualizacja

W przypadku połączenia grup ze względu na zbyt niską ilość osób i chęć rozegrania większej ilości pojedynków w danej kolejce osoba, która została przeniesiona z niższej grupy do wyższej nie ma możliwości awansu nawet jeżeli zajmie premiowane miejsce. Wynika to z faktu rywalizacji sportowej i chęci wywalczenia jak najlepszego miejsca w rozgrywkach ligi Squash POP GYM!

INFORMACJE OGÓLNE:

Głównym założeniem rozgrywek ligowych jest popularyzacja tej dyscypliny w Radomiu, a jednoczesnie podnoszeniu umiejętności sportowych oraz propagowanie zdrowej, sportowej rywalizacji.  Udział w rozgrywkach może wziąc każdy, kto wyraża chęć gry w squasha, system rozgrywek dopasowuje uczestników grających o podobnym poziomie gry, co gwarantuje wyrównane pojedynkii wiele emocji.

Rozgrywki podzielone sa na grupy po 6 zawodników w każdej z nich. Turniej eliminacyjny wyłoni graczy, którzy rozpoczną rozgrywki w odpowiedniej grupie uwzględniając ich poziom gry. W turnieju nie biorą udziału 3 najlepsze osoby z poprzedniego sezonu, które automatycznie  W każdym tygodniu dwóch najlepszych zawodników awansuje do wyższej grupy,  a dwóch na ostatnich miejsach spadnie do niższej grupy co czyni rozgrywki bardziej emocjonującymi. Każdy zawodnik otrzyma odpowiednią wartość punktową za zajęcie poszczególnego miejsca podczas rozgrywek i dodatkowy bonus w zależności czy dany gracz wygrał swoją grupę czy nie. Kilka raz w trakcie sezonu rozgrywane są tzw. kolejki POWER, podczas, których gracze będą mogli zdobyć podwójną wartość punktową. Uwaga! W ostatniej grupie jeżeli ilość osób przekroczy 6 zawodników to mecze będą rozgrywane do 2 setów. Możliwe wyniki to 2:0, 1:1
W przypadku nieobecności na danej kolejce ligowej uczestnik automatycznie spada o grupę w dół, tym samym osoba z niższej grupy pomimo braku zajęcia miejsca premiowanego awansem, w kolejnym tygodniu gra w grupie wyższej. Czyli taka sama ilość osób awansuje co była nieobecna w danej grupie.

Zapisy prowadzone poprzez aplikację mobilną Best of Five, którą można pobrać na stronie internetowej https://bo5.pl/popgym lub w sklepie Play czy Appstore.

Czas i miejsce rozgrywek
Rozgrywki będą odbywały się w klubie Squash POP GYM we wtorki od 19:00 dla grup 4-6, natomiast w czwartki od 18:00 dla grup 1-3. Korty dla uczestników są zarezerwowane. Prosimy o punktualne przybycie!

Spóźnienia
Przewidujemy możliwość spóźnienia się na rozgrywaną kolejkę ligi do 15 minut. Jeżeli spóźnienie będzie dłuższe niż czas wskazany przez organizatora ligi uczestnik ma prawo rozgrywać mecze, ale jego wyniki nie są brane pod uwagę w danej kolejce!

System rozgrywania meczy
W każdej z grupy udział bierze 6 zawodników. Rywalizacja toczona będzie do dwóch wygranych setów (możliwe wyniki to 2:1 lub 2:0) do 11 punktów. Przy mniejszej ilości zawodników w grupie (do 6 osób) mecze rozgrywane będą w trzech setach do 11 punktów. Przy stanie 10:10 gra toczona będzie do uzyskania dwóch punktów przewagi przez jednego z zawodników.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI SQUASH POP GYM! Sezon wiosna-lato 27.02-26.06.2020 r.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. W klubie obowiązuje regulamin strefy squash klubu Pop Gym oraz regulamin ligi. Regulaminy umieszczone są w aplikacji Best of Five oraz u organizatora zawodów.
2. Każdy zawodnik, który bierze udział w rozgrywkach akceptuje regulamin i gra na własną odpowiedzialność.
3. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia losowe wynikłe podczas rozgrywek.
4. Każdy zawodnik powinien we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w grze.
5. Przystąpienie do gry jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek. 
6. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczy w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują oni na własne ryzyko. 
7. Zaleca się zawodnikom indywidualne wykupienie ubezpieczenia obejmujące uprawianie sportu w miejscach do tego przeznaczonych. Zawodnicy powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.

ZASADY ORGANIZACYJNE I OPŁATY:

1. W lidze biorą udział zgłoszeni zawodnicy po uiszczeniu opłaty.
2. Każdy, kto wpłacił opłatę za daną kolejkę ligi uznawany jest za współorganizatora tej kolejki. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami danej kolejki odpowiada za porządek, organizację i przebieg rozgrywek. 
3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku przez organizatorów dla potrzeb organizacji zawodów, publikacji wyników i zdjęć z zawodów, a także wykorzystywania ich w późniejszych celach marketingowych na potrzeby klubu.
4. Udział w rozgrywkach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Koszt udziału w 1 kolejce wynosi 30 zł/os, jest możliwość również opłacenia całego sezonu rozgrywek jednorazowo, jest to kwota 450zł/18 kolejek. Gracz oszczędza 90 zł.

ZASADY GRY:

1. Mecze odbywają się w oparciu o reguły gry w squasha opublikowane na stronie www.polskisquash.pl 
2. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika grającego niebezpiecznie lub zachowującego się agresywnego na korcie lub poza nim.
3. W ramach jednej kolejki ligi rozgrywany jest komplet meczy w każdej grupie  każdy z każdym bez rewanżu.
4. Mecze punktuje się systemem do 11 punktów.

Wszelkie informacje sporne, sugestie, problemy prosimy zgłaszać do organizatora rozgrywek Dawida Dudka Tel. 697-785-229

 

REGULAMIN KLUBU SQUASH POPGYM obowiązujący w trakcie trwania epidemii w kraju.

 1. Zanim dokonasz rezerwacji sprawdź specjalne warunki korzystania z Klubów zgodne z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów oraz PZSQ!
 2. W związku z mocno ograniczoną dozwoloną liczbą osób w Klubie Squash POP GYM mogą przebywać jedynie osoby grające o danej godzinie.
 3. Wejście do klubu będzie znajdować się wyłącznie poprzez klatkę schodową.
 4. Czas przebywania w Klubie nie powinien przekraczać 70 minut. Prosimy o przestrzeganie tego limitu, tak aby umożliwić kolejnym graczom rozpoczęcie swojej rezerwacji o czasie.
 5. Prosimy o przybycie maksymalnie 10 minut przez planowaną rezerwacją, aby zapoznać się z obowiązującym regulaminem. Zostaną wyznaczone specjalne miejsca, w których będzie można zaczekać na rezerwację kortu.
 6. Prosimy o sprawne opuszczanie Klubu po zakończonej grze, dopiero w momencie gdy osoby zejdą z kortów i udadzą się do wyjścia kolejne będą mogły wejść "w strefę" kortów.
 7. Zostaną wyznaczone specjalne strefy w których należy poczekać do pełnej godziny, po dezynfekcji klamek obsługa zezwoli na udanie się na kort
 8. Wszystkie klamki w Klubie będą dezynfekowane co godzinę
 9. Nie ma możliwości korzystania z siłowni POP GYM, szatni i węzła sanitarnego (poza WC). Drzwi od szatni zostają na stałe otwarte! W związku z tym sugerujemy przychodzenie w strojach sportowych i jedynie zmianę obuwia przed kortem
 10. Wchodząc i wychodząc z Klubu prosimy o skorzystanie z udostępnionego płynu do dezynfekcji rąk
 11. Rekomendujemy granie w godzinach mniej obleganych - wtedy istnieje możliwość wejścia na kort wcześniej (rozgrzania się) oraz pozostania dłużej (rozciągnięcia się)
 12. Prosimy o niewycieranie rąk o szybę lub ścianę w trakcie gry na kortach!
 13. Na jedną rezerwację squash mogą przyjść max 2 osoby (bez osób towarzyszących/kibiców) możliwe konfiguracje na korcie do squasha: 2 zawodników, 1 zawodnik + 1 trener, 2 zawodników + 1 trener
 14. Rekomendujemy płatność w recepcji kartą, wszystkie rozliczenia (również za gastronomię/sprzęt) powinny być dokonane przed grą.
 15. Jeśli planujesz płacić w recepcji, kupować napoje/batony, wypożyczać sprzęt przyjdź chwilę wcześniej. Podczas swojej rezerwacji zostań w obrębie swojego kortu.
 16. W przypadku kolejki do recepcji należy się w niej ustawić, zgodnie z wyznaczonymi liniami (1,5m) i zadbać o odpowiedni dystans również przemieszczając się po Klubie
 17. Sprzęt do wypożyczania będzie dezynfekowany po każdym użyciu

na terenie klubu obowiązuje zasłanianie twarzy, twarz może zostać odsłonięta na czas gry lub treningu

 1. W strefie recepcyjnej może znajdować się 2 osoby, tylko pod warunkiem, iż są na tę samą rezerwację.
 2. Nasi pracownicy będą wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej