MIEJSCE:

Rywalizacja w ramach SLS sezon 16 przebiegać będzie w Bene Sport Centrum przy ulicy Modrej 80 w Szczecinie.

ZASADY:

Niedzielna SLS sezon 16 to 18 spotkań, które obędą się pomiędzy 8 stycznia 2017, a 18 Czerwca 2017 (szczegółowy terminarz dostępny w osobnej zakładce). Warunkiem obecności w końcowej klasyfikacji jest uczestnictwo w co najmniej 12 kolejkach. Jeśli uczestnik weźmie udział w większej ilości spotkań, do klasyfikacji zostanie wzięte 12 najlepszych występów. Ta forma rywalizacji zwieńczona zostanie klasyfikacją końcową, nagrodzeni zostaną zwycięzcy, oraz osoby z najlepszą frekwencją. Nagrody rzeczowe i puchary zostaną wręczone podczas zakończenia rozgrywek w dniu 18.06.2017. 

SYSTEM ROZGRYWANIA SLS 16

W zależności od liczby zgłoszonych zawodników do danych zajęć, zostaną oni przyporządkowani do grup nazwanych odpowiednio: I Grupa, II Grupa, III Grupa, itd. Założeniem jest, aby w każdych brało udział 7-9 graczy.
Rozstawienie zawodników do poszczególnych kolejek odbywać się będzie wg następujących kryteriów (uszeregowanych wg hierarchii ważności):

  • dzika karta organizatora (przy jej przyznawaniu organizator kierował się będzie głównie rankingiem PFS lub wynikami w rozgrywkach lokalnych, tylko jedna dzika karta może zostać przyznana w ramach jednych zajęć) 
  • najlepszy uczestnik zajęć ma zagwarantowany awans do wyższej grupy, a najsłabszy zawodnik spadek (reguła ta działa tylko w następnych zajęciach) 
  • średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych kolejek ligowych 
  • ilość punktów zdobytych w ostatniej zajęciach 
  • suma punktów z dotychczas rozegranych kolejkach

Należy zaznaczyć, że początkowe rozstawienie dla zawodników zgłaszających się do SLS 16 odbędzie się na podstawie rankingu PFS oraz wyników osiągniętych przez zawodników w zawodach regionalnych oraz kolejność zgłoszeń.

W każdym spotkaniu zawodnicy rozgrywają mecze "każdy z każdym" systemem „Best of 3" (do dwóch wygranych setów) lub w przypadku gdy grupa będzie liczyła 9 i więcej osób będziemy grać jeden set do 15 z przewagami. Po rozegraniu zajęć gracze otrzymują punkty do rankingu ligowego.

  • Jeśli 2 zawodników po zakończeniu kolejki ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności zadecyduje ich pojedynek bezpośredni.
  • Jeśli 3 lub więcej zawodników po zakończeniu zajęć ma taką samą liczbę zwycięstw, to o kolejności końcowej zadecyduje bilans meczów bezpośrednich. W małej tabeli brane są pod uwagę kolejno: ilość wygranych meczów, bilans setów, bilans punktów.

OPŁATA:

Opłata za każde spotkanie wynosi 50zł:

  • 20 zł tytułem wynajmu kortu
  • 30 zł tytułem opłaty trenera  

Opłata uiszczana jest w recepcji przed rozpoczęciem gier.

ZGŁOSZENIA - trzeba dokonywać zawsze do soboty do godz. 18:00 każdego tygodnia odbywania się zajęć:

Lista zgłoszonych i podział na :www.bo5.pl/benesport

IV Grupa, Niedziela, 10:00
III Grupa, Niedziela, 16:00
II Grupa, Niedziela, 18:00
I Grupa, Niedziela 20:00

Gdy liczba zgłoszeń będzie odpowiednio duża, zostanie stworzona dodatkowa grupa o godzinie 12:00. 

Osoba zgłaszająca się do udziału w zajęciach wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych SSA (Szczeciński Squash Amatorski), w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników.

TERMINARZ

http://bo5.pl/benesport/SLS+-+sezon+16-SLS+1,2,3,4,5+SLS1,2021.html#players