IDEA:
Założeniem Squash Class jest rozgrywanie meczów pomiędzy zawodnikami o zbliżonym poziomie zaawansowania w grupach prowadzonych przez trenera squasha. Oprócz elementów rywalizacji kłądziemy nacisk na poprawę gry wszystkich uczestników oraz interpretacje przepisów.  Udział w danych zajęciach jest sprawdzianem aktualnej formy. 

 

MIEJSCE:
Wtorkowe spotkania Squash Class przebiegać będą w Bene Sport Centrum przy ulicy Modrej 80 w Szczecinie.

 

ZASADY:
Wtorkowy Squash Class to 40 kolejek podzielonych na 4 serie (każda seria 10 zajęć), które obędą się pomiędzy 06 września 2016, a 20 czerwca 2017 (szczegółowy terminarz dostępny w osobnej zakładce). Warunkiem obecności w końcowej klasyfikacji jest uczestnictwo w co najmniej 20 spotkaniach rocznego cyklu. Jeśli gracz weźmie udział w większej ilości spotkań, do klasyfikacji zostanie wzięte 20 najlepszych występów. Ta forma zabawy zwieńczona zostanie klasyfikacją końcową, która uważana jest za Klasyfikację Główną. Nagrodzeni zostaną zwycięzcy, oraz osoby z najlepszą frekwencją. Nagrody rzeczowe i puchary zostaną wręczone podczas Uroczystego Zakończenia Sezonu w dniu 20.06.2016. Na podobnych zasadach wyłonieni zostaną także najlepsi gracze poszczególnych serii. Do wyłonienia zwycięzców serii będzie brane 7 najlepszych wyników z 10.

 

SYSTEM ROZGRYWANIA SQUASH CLASS
W zależności od liczby zgłoszonych zawodników do danej kolejki, zostaną oni przyporządkowani do grup nazwanych odpowiednio: I Grupa, II Grupa, III Grupa, itd. Założeniem jest, aby w każdej brało udział 6 graczy.
Rozstawienie zawodników do poszczególnych spotkań odbywać się będzie wg następujących kryteriów (uszeregowanych wg hierarchii ważności):

  • dzika karta organizatora (przy jej przyznawaniu organizator kierował się będzie głównie rankingiem PFS lub wynikami w rozgrywkach lokalnych, tylko jedna dzika karta może zostać przyznana w ramach jednych zajęć) 
  • najlepszy uczestnik kolejki ma zagwarantowany awans do wyższej grupy, a najsłabszy zawodnik spadek (reguła ta działa tylko w następnych zajęciach) 
  • średnia ilość punktów z dwóch ostatnich rozegranych kolejek ligowych 
  • ilość punktów zdobytych w ostatniej zajęciach 
  • suma punktów z dotychczas rozegranych kolejek

 

Należy zaznaczyć, że początkowe rozstawienie dla zawodników zgłaszających się do zajęć odbędzie się na podstawie rankingu PFS oraz wyników osiągniętych przez zawodników w zawodach regionalnych oraz kolejność zgłoszeń do zajęć.

W każdym spotkaniu zawodnicy rozgrywają mecze "każdy z każdym" systemem „Best of 3" (do dwóch wygranych setów) lub w przypadku gdy grupa będzie liczyła 9 i więcej osób będziemy grać jednego seta do 15 z przewagami. Po rozegraniu zajęć gracze otrzymują punkty do rankingu ligowego.

 

  • Jeśli 2 zawodników po zakończeniu kolejki ma taką samą liczbę zwycięstw, o kolejności zadecyduje ich pojedynek bezpośredni.
  • Jeśli 3 lub więcej zawodników po zakończeniu ma taką samą liczbę zwycięstw, to o kolejności końcowej zadecyduje bilans meczów bezpośrednich. W małej tabeli brane są pod uwagę kolejno: ilość wygranych meczów, bilans setów, bilans punktów.

 

Opłaty:

Opłata wynosi 50 zł

  • 20 zł tytułem oplaty za kort
  • 30 zł tytułem opłaty za trenera 

 Opłata uiszczana jest w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do danej kolejki trzeba dokonywać zawsze do wtorku do godz. 18:00 każdego tygodnia odbywania się zajęć w recepcji klubu oraz telefonicznie 733 595 514 (Jakub Stachurski) lub +48 91 439 55 55 (recepcja klubu).

 

Lista zgłoszonych i podział na grupy [TUTAJ]

Podział Grup:

II Grupa – Wtorek, 19:00
I Grupa – Wtorek, 20:30/20:45

 

Punktacja:

MIEJSCE 1 - 30PKT
MIEJSCE 2 - 28PKT
MIEJSCE 3 - 27PKT
każde kolejne miejsce 1 pkt mniej.