Informacje ogólne w tym m.in. zasady punktacji, spadków, awansów, zgłaszanie nieobecności 

 

Zgłaszanie nieobecności

Bezwzględnie wymagane jest zgłaszanie swojej nieobecności na lidze do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym rozgrywki. O nieobecności należy poinformować koordynatora sekcji. Zgłoszenie nieobecności w terminie gwarantuje, że osoba nie będzie objęta spadkiem do niższej grupy.

Uwaga! Automatyczne powiadomienie o nieobecności ("Out Of Office") nie będzie traktowane jako zgłoszenie nieobecności.

 

Brak takiego zgłoszenia będzie skutkował automatycznym walkowerem i spadkiem do niższej grupy.

Osoby które co najmniej 2 razy nie zgłoszą swojej nieobecności będą wpisywane do grupy rezerwowej - osoby z tej grupy będą mogły wziąć udział w rozgrywkach "na zastępstwo" nieobecnej osoby w danej grupie.

 

 

Podział ligi na grupy i kolejki

Uczestnicy ligi zostali podzieleni na grupy 6-10 osobowe zgodnie ze stopniem zaawansowania.

Ze względu na dużą liczbę uczestników niezbędne było dokonanie podziału rozgrywek na 2-tygodniowe kolejki.

 

W ramach każdej kolejki każda z grup co 2 tygodnie rozgrywa mecze (2-5 setowe - w zależności od decyzji koordynatora) każdy z każdym do 9 punktów.

 

Punktacja rankingu

Maksymalna liczba punktów w poszczególnych grupach:

A: 800 pkt

B: 700 pkt

C: 600 pkt

...

H: 100 pkt

 

W zależności od zajętego miejsca każdy uczestnik może otrzymać:

miejsce 1 = max(Grupa) - (20 * (1-1))

...

miejsce i = max(Grupa) - (20 * (i-1))

 

np. miejsce 4 w grupie A = 800 - (20*(4-1)) = 740

 

Zgłoszona nieobecność to 0 pkt. do rankingu - osoba która zgłosi nieobecność utrzymuje się w grupie.

Niezgłoszona nieobecność to 0 pkt. do rankigu oraz gwarantowany spadek do niższej grupy.

Jeśli w grupie są osoby o identycznym stosunku wygranych i przegranych setów w ramach kolejki (lub meczy, gdy rozgrywki prowadzone są w systemie best of 3/best of 5), to do wyliczenia punktów rankingowych i kolejności w grupie brany jest pod uwagę wynik bezpośredniego starcia tych osób, a następnej kolejności bilans "małych punktów" zdobytych w trakcie meczy.

 

W przypadku wygrania wszystkich setów w ramach grupy - osoba otrzymuje bonus 100 pkt.

 

Awanse i spadki

Koordynator każdorazowo po zakończeniu kolejki decyduje o liczbie osób awansujących lub spadających w ramach danej grupy (zakłada się jednak, że standardowo liczba osób awansujących/spadających to 2). Liczba ta może być różna dla każdej grupy i każdej kolejki. Podyktowane jest to koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej liczby grających dla każdej z grup.

 

W przypadku gdy uczestnik ligi dozna kontuzji na korcie, wyniki wszystkich rozegranych przez niego meczy w danej kolejce będą anulowane. Osoba kontuzjowana będzie traktowana tak, jakby zgłosiła nieobecność  - otrzyma 0 punktów do rankingu, ale pozostanie w grupie.