REGULAMIN KRAKOWSKIEJ LIGI SQUASHA 2024 POWERED BY RACQUET SQUASH CLUB &  SQUASHTIME

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Krakowskiej Lidze Squasha 2024 powered by Racquet Squash Club & SquashTime, zwanej dalej Ligą. Organizatorem Ligi oraz miejscem przeprowadzania rozgrywek jest Racquet Squash Club S.C. U. Krzanik, J. Krzanik z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 20F w Krakowie, posługującego się numerem NIP 6792995609, numerem REGON 120840939, zwanego dalej Klubem. Dokonanie zapisu na kolejkę ligi jest jednoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu i zobowiązaniem do stosowania się do jego postanowień.

ZASADY OGÓLNE:

 1. Liga rozpoczyna się z dniem 09 marca 2024 i trwa do 15 czerwca 2024.
 2. Mecze rozgrywane od godz. 9:00
 3. W ramach Ligi rozegranych zostanie 8 kolejek. Przerwa między kolejkami wynosi 2 tygodnie.
 4. Rezygnację z udziału w kolejki można zgłosić najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem za pośrednictwem Best of Five lub u opiekuna Ligi. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w czasie krótszym niż 24 godziny poprzedzające kolejkę, należy uiścić pełną opłatę za tę kolejkę przelewem na konto bankowe Klubu lub w recepcji Klubu.
 5. Mecze rozgrywane są systemem ‘Best of 3’ (do 2 wygranych setów).

ZASADY ZAPISÓW:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest wniesienie opłaty wpisowej, którą należy uiścić przed rozpoczęciem sezonu i która wynosi 100 zł. Gracze, którzy brali udział w poprzedniej edycji Ligi otrzymują zniżkę na opłatę wpisową wysokości 10 zł.
 2. Od opłaty wpisowej nie można odliczyć zniżek za odbicia kartami partnerskimi.
 3. Opłata za każdą kolejkę wynosi 75 zł. Należy uiścić ją przelewem lub w dniu rozgrywek w recepcji Klubu. Jeżeli zawodnik jest posiadaczem karty partnerskiej (Benefit Multisport, FitProfit, Medicover Sport, PZU Sport) od opłaty odliczyć może 15 zł.
 4. Zapisy na kolejki przyjmowane są do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do końca dnia. Zapisu można dokonać poprzez stronę wydarzenia w Best of Five lub mailowo na adres opiekuna Ligi Joanny Sibińskiej - asia@racquet.pl.
 5. Podział na grupy dokonywany jest w piątek o godz. 12:00.
 6. Do Ligi można dołączyć w każdym momencie jej trwania.

ZASADY PRZYDZIAŁU DO GRUP I PUNKTACJI:

 1. Nazwy grup to kolejno: A, B, C, D itd. przy czym A jest grupą najwyższą.
 2. Organizator przewiduje “dziką kartę” dla Zawodników, którzy dołączą do ligi w trakcie jej trwania, a poziomem gry przewyższają znacząco Zawodników występujących w niższych grupach (wg. organizatora).
 3. Po każdej kolejce 2 najlepszych Zawodników z grup awansuje do wyższej grupy, a 2 najsłabszych spada do grupy niżej.
 4. Nieobecny Zawodnik przegrywa walkowerem i automatycznie spada do niższej grupy.
 5. System dąży do wyrównania liczby meczów rozgrywanych w trakcie kolejki przez każdego z zawodników. W tym celu jeśli liczba nieobecnych graczy z danej grupy jest wyższa niż 2, zawodnicy wyżej notowani w rankingu Ligi mogą (lecz nie muszą) utrzymać swoje miejsce w grupie podczas następnej kolejki.
 6. Punkty rankingowe przyznawane będą wg. następującej reguły: suma zdobytych punktów + wartość punktowa danej grupy. Wartość grupy jest tym wyższa, im trudniejsza jest grupa (grupa A - 100 pkt., grupa B - 80 pkt., grupa C - 60 pkt., grupa D - 40 pkt. itd.).
 7. O rozstawieniu w 1. kolejce decydują pozycje zajmowane przez zawodników w rankingu Polskiego Związku Squasha.
 8. Zasady przyznawania punktów: a) wynik 2:0 - zwycięzca otrzymuje 3 punkty; b) wynik 2:1 - zwycięzca otrzymuje 2 punkty a przegrany 1 punkt;
 9. Do rankingu końcowego liczy się 7 najlepszych kolejek każdego Zawodnika.

 

HARMONOGRAM:

Kolejka 1. 09.03.2024

Kolejka 2. 23.03.2024

Kolejka 3. 06.04.2024

Kolejka 4. 20.04.2024

Kolejka 5. 27.04.2024

Kolejka 6. 11.05.2024

Kolejka 7. 25.05.2024

Kolejka 8. 15.06.2024