1

 

REGULAMIN LIGI SQUASHA „HEAD S4S LEAGUE 2018/2019”

 1. Organizatorem rozgrywek ligowych S4S Squash Attack jest Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia.
 2. Rozgrywki ligowe odbywają się w klubie Silesia Club w Bytomiu
 3. Rozgrywki ligowe rozgrywane są od 24 września 2018 do 24 maja 2019
 4. Do rozgrywek dołączyć można w każdej chwili, zgłaszając udział poprzez aplikację www.bo5.pl/s4s lub pod numerem 668-254-244
 5. Uczestnikami ligi może być każdy zawodnik squasha bez względu na poziom zaawansowania gry
 6. Rozgrywki ligowe podzielone są na 8 kolejek
 7. Podsumowanie sezonu odbędzie się 25 maja 2019, podczas turnieju Master’s
 8. Gracze ligowi podzieleni zostaną na grupy, na podstawie wyników ligi HEAD S4S League 2017/2018 oraz rankingu PZSq z dnia 17.09.2018
 9. Organizator zastrzega sobie praw iż w trakcie sezonu, w przypadku nowych zawodników z wysokim rankingiem, ma prawo umieszczać nowych graczy w dowolnej grupie lecz nie wyższej niż grupa C
 10. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy 6 osobowe
 11. Po zakończeniu każdej kolejki: • 2 najlepszych zawodników z największą ilością pkt w danej grupie, awansuje do grupy wyższej (n/d grupy A) • 2 zawodników z najmniejszą ilością punktów w danej grupie, spada do grupy niższej (n/d/ ostatniej grupy)
 12. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą best of five, mecz i rewanż
 13. Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.
 14. Gracze sędziują sobie sami.
 15. Mecze ligowe odbywają się tylko i wyłącznie piłką marki HEAD (dwie żółte kropki)
 16. Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się osobiście lub za pośrednictwem recepcji Klubu.
 17. Wpisowe do ligi wynosi 50 zł i należy je uiścić w recepcji klub przez rozegraniem pierwszego ligowego meczu lub poprzez aplikację www.bo5.pl
 18. Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, maksymalnie 1h od momentu zakończenia meczu ligowe, na piśmie które zostaje pozostawione w recepcji klubu. Obowiązkiem Organizatora jest ustosunkowanie się pisemne w terminie nie przekraczającym 24h od momentu złożenia wniosku.
 19. Punktacja meczów ligowych przedstawia się następująco: • Udział w meczu – 10 punktów • Zwycięstwo w meczu – 10 punktów • Zwycięski set – 2 punkty • Walkower dla zwycięzcy – 26 punktów • Walkower dla przegranego – 0 punktów
 20. Punktacja dodatkowa, przyznawana na zakończenie każdej kolejki, na podstawie uczestnictwa w danej grupie :
 • Grupa A – 250 pkt
 • Grupa B – 125 pkt
 • Grupa C – 75 pkt
 • Grupa D – 25 pkt
 • Każda kolejna grupa 0 pkt
 1. Zwycięzcą rozgrywek zostaje osoba która na przestrzeni całych rozgrywek ligowych zdobędzie największą ilość punktów (suma punktów zdobytych w meczach bezpośrednich w danej kolejce + punkty dodatkowe za wywalczoną pozycję w danej kolejce)
 2. W odniesieniu do zawodników oddających mecze walkowerem przyjmuje się dodatkowe zasady: • Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery. Walkowery przyznawane są również w przypadku jeśli mecz w danej kolejce został już rozegrany • Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy w danej kolejce , lecz deklaruje dalszy udział w rozgrywkach
 3. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.
 4. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z ligą. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia oraz na portalach społecznościowych na kontach Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia . Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację
 5. Podczas turnieju Master’s, wręczone zostaną nagrody wg poniższej specyfikacji:

KLASYFIKACJA GENERLANA

• 1 miejsce w klasyfikacji generalnej – nagroda o wartości 1 500 brutto

• 2 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 1 200 brutto

• 3 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 1 000 brutto

• 4 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 800 brutto

• 5 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 550 brutto

 

NAGRODY DODATKOWE

• 5 nagród dodatkowych wylosowanych wśród wszystkich uczestników ligi o wartości 100 zł brutto

• Podczas każdej kolejki wśród osób które rozegrają minimum 4 spotkania, losowana będzie nagroda rzeczowa (torby, koszulki HEAD)

 

 

Regulamin przygotowany 18.08.2018