REGULAMIN LIGI SQUASHA „HEAD S4S Summer League 2023”
 
1. Organizatorem rozgrywek ligowych HEAD S4S Summer League 2023 jest Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia.
2. Rozgrywki ligowe odbywają się w klubie S4S Squash For Silesia w Orzechu.
3. Rozgrywki ligowe rozgrywane są od 01.06.2023 do 09.09.2023
4. Do rozgrywek dołączyć można w każdej chwili, zgłaszając udział poprzez:
·       stronę ligową www.bo5.pl/s4s
·       aplikacja Bo5.pl (BestOfFive)
·       pod numerem 668-254-244 (Piasek)
·       pod numerem 608-890-350 (recepcja klubu)
5. Uczestnikiem ligi może być każdy zawodnik squasha bez względu na poziom zaawansowania gry.
6. Rozgrywki ligowe podzielone są na 2 kolejki (play off) oraz turniej finałowy. 
7. Podsumowanie sezonu odbędzie się 16.09.2023, podczas turnieju kończącego sezon letni.
8. Gracze ligowi podzieleni zostaną na 2 dywizje (każda z dywizji składać się będzie z kilku grup, w zależności od ilości osób zgłoszonych). Zawodnicy sami decydują do której dywizji będą przypisani. Zawodnicy do grup w dywizji zostaną przydzieleni losowo.
9. Organizator zastrzega sobie prawo iż w trakcie sezonu, w przypadku nowych zawodników z wysokim rankingiem, ma prawo umieszczać nowych graczy w dowolnej grupie. 
10. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy 7 osobowe.
11. Po zakończeniu pierwszej kolejki na podstawie losowania ustalone zostaną nowe grupy.
12. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą best of five, mecz i rewanż.
13. Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.
14. Gracze sędziują sobie sami.
15. Mecze ligowe odbywają się tylko i wyłącznie piłką marki HEAD.
16. Na mecze ligowe zawodnicy umawiają się osobiście lub za pośrednictwem recepcji klubu.
17. Wpisowe do ligi wynosi 50 zł.
18. Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, maksymalnie 1h od momentu zakończenia meczu ligowego, na piśmie które zostaje pozostawione w recepcji klubu. Obowiązkiem Organizatora jest ustosunkowanie się pisemne w terminie nie przekraczającym 24h od momentu złożenia wniosku.
19. Punktacja meczów ligowych przedstawia się następująco: 
·       udział w meczu – 10 punktów
·       zwycięstwo w meczu – 10 punktów
·       zwycięski set – 2 punkty 
·       walkower dla zwycięzcy – 26 punktów 
·       walkower dla przegranego – 0 punktów
20. Punktacja dodatkowa, przyznawane za udział w turniejach z serii S4S Summer Cup 2023:
1 pozycja  - 55 pkt
2 pozycja – 50 pkt
3 pozycja  - 40 pkt
4 pozycja – 35 pkt
5 pozycja – 30 pkt
6 pozycja  - 25 pkt
7 pozycja – 20 pkt
8 pozycja – 15 pkt
Poniżej 8-ego miejsca – 10 pkt
21. Po zakończeniu rozgrywek, najlepszych ośmiu zawodników wyłonionych na podstawie klasyfikacji generalniej z każdej dywizji będzie rywalizować w turnieju podsumowującym HEAD S4S Summer League (drabinka 8-osobowa dla dywizji pierwszej oraz drabinka 8-osobowa dla dywizji drugiej).
22. W odniesieniu do zawodników oddających mecze walkowerem przyjmuje się dodatkowe zasady:
·       Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery. 
·       Walkowery przyznawane są również w przypadku jeśli mecz w danej kolejce został już rozegrany
23. Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy w danej kolejce , lecz deklaruje dalszy udział w rozgrywkach
24. W przypadku zawodników którzy celowo unikają rozgrywania meczy, można złożyć wniosek o przyznanie walkowera do Komisji Technicznej (skład Łukasz Piasecki / Michał  Koźlik, Amelia Izydorczyk, Iga Łaba) maksymalnie do 21 dnia każdego miesiąca. Wniosek na adres mailowy należy złożyć z opisem sytuacji i potwierdzeniem kontaktu z zawodnikiem w celu umówieniu spotkania.
25. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.
26. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z ligą. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia oraz na portalach społecznościowych na kontach Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia . Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację
 
PULA NAGRÓD
Pula nagród dla zwycięzców turnieju podsumowującego HEAD S4S Summer League wynosi 3000 zł. 
 
Regulamin przygotowany 18.05.2023