REGULAMIN LIGI SQUASHA „HEAD S4S LEAGUE 2017/2018”

 1. Organizatorem rozgrywek ligowych S4S Squash Attack jest Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia.
 2. Rozgrywki ligowe odbywają się w klubie Silesia Club w Bytomiu
 3. Rozgrywki ligowe rozgrywane są od  18 września  2017 do 24 czerwca 2018 2017
 4. Do rozgrywek dołączyć można w każdej chwili, zgłaszając udział w recepcji klubu Silesia Club
 5. Uczestnikami ligi mogą być zawodnicy niesklasyfikowaniu w rankingu PFS lub zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach powyżej  miejsca 100-ego.
 6. Rozgrywki ligowe podzielone są  na 8 kolejek .
 7. Rozgrywki odbywają się wg poniższego harmonogramu
 • 1 kolejka  18.09 - 22.10.2017
 • 2 kolejka  23.10 – 26.11.2017
 • 3 kolejka  27.11 – 31.12.2017
 • 4 kolejka  01.01 – 04.02.2018
 • 5 kolejka  05.02 – 11.03.2018
 • 6 kolejka  12.03 – 15.04.2018
 • 7 kolejka  16.04 – 20.05.2018
 • 8 kolejka  21.05 – 21.06.2018
 1. Podsumowanie sezonu odbędzie się 23 czerwca  2018, podczas turnieju Master’s
 2. Gracze ligowi podzieleni zostaną na grupy, na podstawie wyników turnieju kwalifikacyjnego (Head S4S Silesia Cup vol 13), który odbędzie się 16 września 2017
 3. Zawodnicy którzy nie będą brali udziału w turnieju, rozstawieni zostaną na podstawie rankingu PFS (ranking z dnia 11.09.2017)
 4. Organizator zastrzega sobie praw iż w trakcie sezonu, w przypadku nowych zawodników z wysokim rankingiem, ma prawo umieszczać nowych graczy w dowolnej grupie lecz nie wyższej niż grupa C
 5. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy 9 osobowe
 6. Po zakończeniu każdej kolejki:
 • 3 najlepszych zawodników z największą ilością pkt w danej grupie, awansuje do grupy wyższej (n/d grupy A)
 • 3 zawodników z najmniejszą ilością punktów w danej grupie, spada do grupy niższej (n/d/ ostatniej grupy)
 1. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą best of five, mecz i rewanż
 2. Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.
 3. Gracze sędziują sobie sami.
 4. Mecze ligowe odbywają się tylko i wyłącznie piłką marki HEAD (dwie żółte kropki)
 5. Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się osobiście lub za pośrednictwem recepcji Klubu.
 6. Wpisowe do ligi wynosi  50 zł i należy je uiścić w recepcji klub przez rozegraniem pierwszego ligowego meczu
 7. Cena za wynajem kortu na mecz ligowy – 40  zł z możliwością odliczenia Multisport.
 8. Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, maksymalnie 1h od momentu zakończenia meczu ligowe, na piśmie które zostaje pozostawione w recepcji klubu. Obowiązkiem Organizatora jest ustosunkowanie się pisemne w terminie nie przekraczającym 24h od momentu złożenia wniosku.
 9. Punktacja meczów ligowych przedstawia się następująco:
 • Udział w meczu – 10 punktów
 • Zwycięstwo w meczu – 10 punktów
 • Zwycięski set – 2 punkty
 • Walkower dla zwycięzcy – 26 punktów
 • Walkower dla przegranego – minus 26 punktów
 1. Punktacja dodatkowa, przyznawana na zakończenie każdej kolejki, na podstawie zdobytej przez zawodnika pozycji w danej kolejce
 • 1 miejsce w grupie A – 100 pkt
 • 2 miejsce w grupie A – 95 pkt
 • 3 miejsce w grupie A – 90 pkt
 • 4 miejsce w grupie A – 86 pkt
 • 5 miejsce w grupie A – 84 pkt
 • 6 miejsce w grupie A – 80 pkt
 • 7 miejsce w grupie A – 76 pkt
 • 8 miejsce w grupie A – 72 pkt
 • 9 miejsce w grupie A – 68 pkt

 

 • 1 miejsce w grupie B – 40 pkt
 • 2 miejsce w grupie B – 38 pkt
 • 3 miejsce w grupie B – 36 pkt
 • 4 miejsce w grupie B – 34 pkt
 • 5 miejsce w grupie B – 32 pkt
 • 6 miejsce w grupie B – 30 pkt
 • 7 miejsce w grupie B – 28 pkt
 • 8 miejsce w grupie B – 26 pkt
 • 9 miejsce w grupie B – 24 pkt

 

 • 1 miejsce w grupie C – 22 pkt
 • 2 miejsce w grupie C – 20 pkt
 • 3 miejsce w grupie C – 18 pkt
 • 4 miejsce w grupie C – 16 pkt
 • 5 miejsce w grupie C – 14 pkt
 • 6 miejsce w grupie C – 12 pkt
 • 7 miejsce w grupie C – 10 pkt
 • 8 miejsce w grupie C – 8 pkt
 • 9 miejsce w grupie C – 6 pkt
 • Pozostałe lokaty – 0 pkt dodatkowych

 

 1. Zwycięzcą rozgrywek zostaje osoba która  na przestrzeni całych rozgrywek ligowych zdobędzie największą ilość punktów (suma punktów zdobytych w meczach bezpośrednich w danej kolejce + punkty dodatkowe za wywalczoną pozycję w danej kolejce)
 2. W odniesieniu do zawodników oddających mecze walkowerem przyjmuje się dodatkowe zasady:
 • Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery. Walkowery przyznawane są również w przypadku jeśli mecz w danej kolejce został już rozegrany
 • Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy w danej kolejce , lecz deklaruje dalszy udział w rozgrywkach
 1. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.
 2. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z ligą. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia oraz na portalach społecznościowych na kontach Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia . Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację
 3. Podczas turnieju Master’s,  wręczone zostaną nagrody wg poniższej specyfikacji:

KLASYFIKACJA GENERLANA

 • 1 miejsce w klasyfikacji generalnej – nagroda o wartości 1 500 brutto
 • 2 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 1 200 brutto
 • 3 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 1 000 brutto
 • 4 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 800 brutto
 • 5 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 550 brutto
 • 6 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 300 brutto
 • 7 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 200 brutto
 • 8 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 150 brutto
 • 9 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 100 brutto
 • 10 miejsce w klasyfikacji generalnej– nagroda o wartości 100 brutto

NAGRODY DODATKOWE

 • 9 nagród dodatkowych wylosowanych wśród wszystkich uczestników ligi o wartości 100 zł brutto
 • najlepsza zawodniczka ligi – nagroda o wartości 200 zł brutto

 

Regulamin sporządzony w dniu 31.08.2017