REGULAMIN LIGI SQUASHA „S4S – SQUASH ATTACK – Summer Edition 2017”

 1. Organizatorem rozgrywek ligowych S4S Squash Attack jest Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia.
 2. Rozgrywki ligowe odbywają się w klubie Silesia Club w Bytomiu
 3. Rozgrywki ligowe rozgrywane są od  1 lipca 2017 do 14 września 2017
 4. Do rozgrywek dołączyć można w każdej chwili, zgłaszając udział w recepcji klubu Silesia Club
 5. Uczestnikami ligi mogą być zawodnicy niesklasyfikowaniu w rankingu PFS lub zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach powyżej  miejsca 300-ego.
 6. Rozgrywki ligowe podzielone są 2 na kolejki .
 7. Rozgrywki odbywają się wg poniższego harmonogramu
 • 1 kolejka  1 lipiec 2017 – 6 sierpień  2017
 • 2 kolejka  7 sierpień 2017 – 14 wrzesień  2017
 1. Podsumowanie sezonu odbędzie się 16 września  2017, podczas turnieju Master’s
 2. Gracze ligowi podzieleni zostaną na 4 grupy, zgodnie z rankingiem PFS (nieklasyfikowani w drodze losowania)
 3. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą best of five (TYLKO JEDEN MECZ)
 4. Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.
 5. Gracze sędziują sobie sami.
 6. Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się osobiście lub za pośrednictwem recepcji Klubu.
 7. Wpisowe do ligi wynosi 35 zł. 
 8. Cena za wynajem kortu na mecz ligowy – 40  zł z możliwością odliczenia Multisport.
 9. Zawodniczy rozgrywają mecze piłeczką z dwoma żółtymi kropkami.
 10. Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, maksymalnie 1h od momentu zakończenia meczu ligowe, na piśmie które zostaje pozostawione w recepcji klubu. Obowiązkiem Organizatora jest ustosunkowanie się pisemne w terminie nie przekraczającym 24h od momentu złożenia wniosku.
 11. Punktacja meczów ligowych przedstawia się następująco:
 • Udział w meczu – 10 punktów
 • Zwycięstwo w meczu – 10 punktów
 • Zwycięski set – 2 punkty
 • Walkower dla zwycięzcy – 26 punktów
 • Walkower dla przegranego – minus 26 punktów
 1. Po zakończeniu każdej kolejki
 • 3 zawodników z najlepszymi wynikami z każdej grup, zostanie przeniesionych do Grupy Master, która będzie walczyła o Mistrzostwo  
 • Zawodnicy z miejsc 4-6, zostaną przeniesieni do Dywizji 2
 • Zawodnicy z miejsc  7-10, zostaną przeniesieni do Dywizji 3

 

 1. Zwycięzcą rozgrywek zostaje osoba która  na przestrzeni całych rozgrywek ligowych zdobędzie największą ilość punktów w grupie MASTER’S .
 2. Dodatkowo nagrody specjalne otrzymają zawodnicy którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w DYWIZJI 2 i DYWIZJI 3
 3. W odniesieniu do zawodników oddających mecze walkowerem przyjmuje się dodatkowe zasady:
 • Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery. Walkowery przyznawane są również w przypadku jeśli mecz w danej kolejce został już rozegrany
 • Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy w danej kolejce , lecz deklaruje dalszy udział w rozgrywkach
 1. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.
 2. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z ligą. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia oraz na portalach społecznościowych na kontach Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia . Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację
 3. Podczas turnieju Master’s,  wręczone zostaną nagrody wg poniższej specyfikacji:

GRUPA MASTER’S

 • 1 miejsce w grupie MASTER’S – nagroda o wartości  600 zł brutto
 • 2 miejsce w grupie MASTER’S – nagroda o wartości  400 zł brutto
 • 3 miejsce w grupie MASTER’S – nagroda o wartości  300 zł brutto
 • 4 miejsce w grupie MASTER’S – nagroda o wartości  200 zł brutto
 • 5 miejsce w grupie MASTER’S – nagroda o wartości  100 zł brutto
 • 6 miejsce w grupie MASTER’S – nagroda o wartości  100 zł brutto

DYWIZJA 2

 • 1 miejsce w DYWIZJI 2 – nagroda o wartości  100 zł brutto
 • 2 miejsce w DYWIZJI 2 – nagroda o wartości  50 zł brutto
 • 3 miejsce w DYWIZJI 2 – nagroda o wartości  50 zł brutto

DYWIZJA 3

 • 1 miejsce w DYWIZJI 3 – nagroda o wartości  100 zł brutto
 • 2 miejsce w DYWIZJI 3 – nagroda o wartości  50 zł brutto
 • 3 miejsce w DYWIZJI 3 – nagroda o wartości  50 zł brutto

 

 1. Nagrody specjalne:
 • Najlepsza zawodniczka ligi – nagroda o wartości 100 zł brutto