REGULAMIN ŚLĄSKIEJ LIGI SQUASHA W SCT

1. Głównym założeniem Śląskiej Ligi Squasha jest popularyzacja tego sportu w naszym regionie pszczyńskim i jego okolicach poprzez organizowanie potyczek na każdym poziomie zaawansowania, jednoczesnym podnoszeniu umiejętności oraz propagowaniu zdrowej, sportowej rywalizacji.

2. W Lidze mogą wziąć udział osoby nigdy wcześniej nie grające w squasha, stawiające pierwsze kroki, jak i osoby już z grające mające za sobą nie jedną potyczkę, turniej.

3. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich, kobiety i mężczyzn.

4. Gracze przydzielani są do grup wg stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

5. Zgłoszenia*

- zapisujemy się do każdego piątku uprzedzającego rozgrywki ligi do godz. 21.59

- można dopisać się w każdym momencie trwania ligi,

- grupy będą sześcio, siedmio, osmio, dziewięcio lub max dziesięcioosobowe (będzie to uzależnione od ilości osób zgłoszonych na dany dzień rozgrywek)

- o przydziale do grupy decyduje: wynik gracza z ostatniej kolejki; dzika karta organizatora; ranking ŚLS jeśli istnieje dla gracza

6.Opłata*

- opłata za ligę: przedpłata do czwartku koszt 50* zł, w piątek oraz w dniu rozgrywania meczów ligowych wpłata 65 zł w recepcji klubu lub przez stronę bo5.pl/sct

- opłata zawiera możliwość skorzystania ze strefy sauny po rozgrywkach, wodę i owoce podczas rozgrywek

7. Zasady rozgrywek

- gramy w grupach o ustalonych poziomach grania

- gramy w niedzielę co dwa tygodnie

- gramy każdy z każdym do dwóch wygranych setów; jeden set do 15 pkt lub 21 pkt; bądź dwa sety bez względu na wynik (organizator zastrzega sobie decyzję w zależności od ilości zgłoszonych osób na rozgrywki)

- gramy wg reguł squasha opublikowanych na stronie  www.pfs.com.pl

- każda grupa spotyka się o określonej godzinie i ma dwie lub trzy godziny na rozegranie wszystkich meczy (czas zależny od ilości osób zgłoszonych) na dwóch kortach

- rozgrywki trwają od  23 września do 26 maja (16 sesji)

- po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ŚLS zgodnie z rangą rozgrywek.

8. Awans otrzymują dwie osoby, które wygrywają rozgrywki w grupie

9. Spadek jest uzależniony od powrotów graczy z wyższych grup, po planowanej absencji w poprzedzającej kolejce, dzika karta organizatora przyznawana do grupy wyższej.

10. Osoba zgłaszająca się do udziału w turnieju/lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych w związku z prezentacją wyników rozgrywek i       rankingu zawodników

11. Uczestnikom Ligi przysługuje zniżka na wynajem kortów w okresie trwania Ligi od wrzesnia do maja w wysokości 10%

12. Uczestnicy rozgrywają mecze swoim sprzętem i swoimi piłeczkami.

13. Uczestnicy sędziują swoje mecze sami.

14. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczy w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko.

15. Po rozegraniu ostatniej kolejki zwycięzcy ŚLS zostają uhonorowani nagrodami: medale, dyplomy, puchary

16. Mistrzem/ Mistrzynią Śląskiej Ligi Squasha jest osoba, która jest najwyżej rankingowana, do głównego/końcowego rankingu zaliczanych jest 12 najlepszych wyników*

17. Oprócz nagrody głównej organizator przewiduje nagrody specjalne  za frekwencję

18. Uczestnicy Ligi wyrażają zgodę na utrwalanie i nieodpłatne wykorzystanie (publikację) swojego wizerunku w związku z działalnością Śląskiej Ligi Squasha.

19. Uwaga! Śląskie Centrum Tenisa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia, choroby i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej, oraz nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenie sprzętu do grania.

20. W sprawach nieujętych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje organizator.

21. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin klubu Śląskiego Centrum Tenisa

22. Na zakończenie każdej edycji Ligi zostanie zorganizowany uroczyste spotkanie, podczas którego zostaną wręczone nagrody. Uczestnicy pokrywają koszty własne organizacji bankietu. 

miejsce

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

 

1

2

3

4

5

6

7

1 miejsce

600

500

460

420

380

340

300

2 miejsce

570

490

450

410

370

330

290

3 miejsce

550

480

440

400

360

320

280

4 miejsce

530

475

435

395

355

315

275

5 miejsce

520

470

430

390

350

310

270

6 miejsce

510

465

425

385

345

305

265

7 miejsce

500

460

420

380

340

300

260

8 miejsce

490

455

415

375

335

295

255

9 miejsce

480

450

410

370

330

290

250

10 miejsce

   

405

365

325

285

245

 

*zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty.
Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy oraz recepcja klubu Płatności za kolejkę można dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe lub w recepcji  klubu.
Zgłoszenie uznawane jest za terminowe, jeśli uczestnik zgłosi i opłaci swój udział do czwartku (włącznie) poprzedzającego kolejkę ligową. Opłata przy terminowym zgłoszeniu wynosi 50 zł.

Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek w piątek przed kolejką ligową, jego zgłoszenie traktowanie jest jako nieterminowe. Opłata przy nieterminowym zgłoszeniu wynosi 65 zł.

Podział na grupy dokonywany jest w piątek około godziny 22.00
Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek po tym terminie trafia na listę rezerwową i jego udział będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwolni się miejsce w przewidzianej dla niego grupie, lub gdy organizator uzna, że zmiany nie będą skutkowały większymi utrudnieniami dla innych uczestników.
Opłata dla zawodników rezerwowych wynosi 65 zł.

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Maria Jarzembowska: 534044574 lub na adres maria.jarzembowska@centrumtenisa.pl).Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce ŚLS nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.


Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.

* pkt. 16 regulaminu do końcowego rankingu zaliczanych będzie 12 najlepszych wyników, ranking będzie prowadzony tylko w jednej kategorii OPEN, kobiety które będą najbardziej aktywne podczas Ligii zostaną nagrodzone nagrodami od klubu Śląskie Centrum Tenisa