REGULAMIN ŚLĄSKIEJ LIGI SQUASHA W SCT

1. Głównym założeniem Śląskiej Ligi squasha jest popularyzacja tego sportu w naszym regionie pszczyńskim i jego okolicach poprzez organizowanie potyczek na każdym poziomie zaawansowania, jednoczesnym podnoszeniu umiejętności oraz propagowaniu zdrowej, sportowej rywalizacji.

2. W Lidze mogą wziąć udział osoby nigdy wcześniej nie grające w squasha, stawiające pierwsze kroki, jak i osoby już z grające mające za sobą nie jedna potyczkę, turniej.

3. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich, kobiety i mężczyzn.

4. Gracze przydzielani są do grup wg stopnia zaawansowania, tak aby rywalizacja była atrakcyjniejsza dla uczestników. Po każdej kolejce gracze otrzymują odpowiednią liczbę punktów do klasyfikacji generalnej. Po rozegranych meczach następują awanse i spadki. Formuła dopuszcza dopisanie się nowych uczestników w dowolnym momencie rozgrywek.

5. Zgłoszenia*

- zapisujemy się do każdego czwartku uprzedzającego rozgrywki ligi

można dopisać się w każdym momencie trwania ligi,

- grupy będą sześcio lub siedmioosobowe (będzie to uzależnione od ilości osób zgłoszonych na dany dzień rozgrywek)

- o przydziale do grupy decyduje: wynik gracza z ostatniej kolejki; dzika karta organizatora; ranking ŚLS jeśli istnieje dla gracza

6.Opłata*

opłata za ligę: przedpłata do czwartku koszt 45 zł, w dniu rozgrywania meczów ligowych wpłata 60 zł w recepcji klubu

opłata zawiera możliwość skorzystania ze strefy sauny po rozgrywkach

7. Zasady rozgrywek

- gramy w grupach o ustalonych poziomach grania

- gramy w niedzielę co dwa tygodnie

- gramy każdy z każdym do dwóch wygranych setów; jeden set do 15 pkt lub 21 pkt; bądź dwa sety bez względu na wynik (organizator zastrzega sobie decyzję w zależności od ilości zgłoszonych osób na rozgrywki)

- gramy wg reguł squasha opublikowanych na stronie  www.pfs.com.pl

- każda grupa spotyka się o określonej godzinie i ma dwie lub trzy godziny na rozegranie wszystkich meczy (czas zależny od ilości osób zgłoszonych) na dwóch kortach

- rozgrywki trwają od  25 lutego do 17 czerwca (9 sesji)

- po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu ŚLS zgodnie z rangą rozgrywek.

8. Awans otrzymują dwie osoby które wygrywają rozgrywki w grupie

9. Spadek jest uzależniony od powrotów graczy z wyższych grup, po planowanej absencji w poprzedzającej kolejce, dzika karta organizatora przyznawana do grupy wyższej.

10. Osoba zgłaszająca się do udziału w turnieju/lidze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich publikację na stronach internetowych w związku z prezentacją wyników rozgrywek i rankingu zawodników

11. Uczestnikom Ligi przysługuje zniżka na wynajem kortów w okresie trwania Ligi od lutego do czerwca w wysokości 10%

12. Uczestnicy rozgrywają mecze swoim sprzętem i swoimi piłeczkami.

13. Uczestnicy sędziują swoje mecze sami.

14. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczy w okularach ochronnych. Grę bez okularów podejmują na własne ryzyko.

15. Po rozegraniu ostatniej kolejki zawodnicy zostają uhonorowani nagrodami: medale dyplomy, puchary

16. Mistrzem/ Mistrzynią Śląskiej Ligi Squasha jest osoba która jest najwyżej rankingowana

17. Oprócz nagrody głównej organizator przewiduje nagrody specjalne  za frekwencję

18. Uczestnicy Ligi wyrażają zgodę na utrwalanie i nieodpłatne wykorzystanie (publikację) swojego wizerunku w związku z działalnością Śląskiej Ligi Squasha.

19. Uwaga! Śląskie Centrum Tenisa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia, choroby i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej.

20. W sprawach nieujętych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje organizator.

21. Wszystkich uczestników obowiązuje regulamin klubu Sląskiego Centrum Tenisa

22. Na zakończenie każdej edycji Ligi zostanie zorganizowany uroczyste spotkanie, podczas którego zostaną wręczone nagrody. Uczestnicy pokrywają koszty własne organizacji bankietu. 

miejsce

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

 

1

2

3

4

5

6

1 miejsce

500

400

350

300

250

200

2 miejsce

470

390

340

290

240

190

3 miejsce

450

380

330

280

230

180

4 miejsce

430

370

320

270

220

170

5 miejsce

420

365

325

265

215

165

6 miejsce

410

360

320

260

210

160

7 miejsce

400

355

315

255

205

155

 

*zasady zgłoszeń i rezygnacji, opłaty.
Zgłoszenia do każdej kolejki ligowej przyjmują organizatorzy oraz recepcja klubu Płatności za kolejkę można dokonać internetowo korzystając z systemu Bo5 na którym prowadzone są rozgrywki ligowe lub w recepcji  klubu.
Zgłoszenie uznawane jest za terminowe, jeśli uczestnik zgłosi i opłaci swój udział do czwartku (włącznie) poprzedzającego kolejkę ligową. Opłata przy terminowym zgłoszeniu wynosi 45 zł.

Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek w piątek przed kolejką ligową, jego zgłoszenie traktowanie jest jako nieterminowe. Opłata przy nieterminowym zgłoszeniu wynosi 60 zł.

Podział na grupy dokonywany jest w piątek około godziny 20.00.
Jeśli uczestnik zgłosi się do rozgrywek po tym terminie trafia na listę rezerwową i jego udział będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwolni się miejsce w przewidzianej dla niego grupie, lub gdy organizator uzna, że zmiany nie będą skutkowały większymi utrudnieniami dla innych uczestników.
Opłata dla zawodników rezerwowych wynosi 60 zł.

Rezygnacje z udziału w kolejce ligowej muszą być zgłaszane bezpośrednio do organizatora rozgrywek (Maria Jarzembowska: maria.jarzembowska@centrumtenisa.pl).Jeśli rezygnacja z udziału w planowanej kolejce ŚLS nastąpi wcześniej niż 24h przed rozpoczęciem meczów, wniesiona opłata przechodzi na kolejną kolejkę ligową do której zgłosi się rezygnujący.


Jeśli rezygnacja nastąpi po tym terminie (później niż 24h przed rozpoczęciem gier) opłata nie będzie zwracana.