1. Wszystkie mecze Śląskiej Ligi Tenisa rozgrywane są w Śląskim Centrum Tenisa (SCT) w Pszczynie, ul. Bieruńska 78.
 • Edycja letnia rozgrywana jest na kortach zewnętrznych (mączka) w terminie: od 25 czerwca do 30 września.
 1. Śląska Liga Tenisa jest przeznaczona dla osób posiadających przynajmniej podstawowe umiejętności gry w tenisa, bez względu na stopień zaawansowania (podział na grupy), które swoje mecze w ramach Ligi będą rozgrywać systematycznie i w koleżeńskiej atmosferze.
 • Liga rozgrywana jest w następujących kategoriach:
  - kobiety gra pojedyncza,
  - mężczyźni gra pojedyncza,
 • Do uczestnictwa w Lidze zostają dopuszczeni zarówno amatorzy jak i zawodnicy.
 1. Osoby biorące udział w lidze uiszczają wpisowe w wysokości 50 zł. Uczestnicy Ligi razem solidarnie pokrywają opłatę za najem kortu na czas rozgrywania meczu w ramach Ligi.
 2. Uczestnicy mogą rezerwować korty tylko w ramach wolnych i dostępnych kortów, rezerwacje kortów oraz umawianie zawodników na swoje mecze, koordynuje pracownik Śląskiego Centrum Tenisa wytypowany do prowadzenia Śląskiej Ligi Tenisowej.
 3. Mecze Ligi rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W razie konieczności rozegrania trzeciego seta – jest to super tie-break (Match Tie-break do 10 pkt.).
 4. System rozgrywek, grupy:

- Organizator wyznaczy ranking każdemu uczestnikowi Ligi, osoby z najwyższym rankingiem trafią do grupy oznaczonej jako „Ekstraklasa”, następnie „1”, i dalej analogicznie.

- o  kolejności w grupie decyduje liczba zdobytych punktów wg poniższej punktacji:

a) 3 pkt – wygrany pojedynek 2:0 w setach;

b) 2,5 pkt – wygrany pojedynek 2:1 w setach;

c) 1,5 pkt – przegrany pojedynek 1:2 w setach;

d) 1 pkt – przegrany pojedynek 0:2 w setach

- odwołanie meczu może nastąpić nie krócej niż z wyprzedzeniem 48 godzin, nie dotrzymanie tego terminu jak również niestawienie się na umówiony mecz skutkuje walkowerem 0:2 ( 0:6,0:6). W tej sytuacji osoba, która oddała mecz walkowerem otrzymuje 0 pkt., natomiast przeciwnik 3 pkt.

W przypadku, gdy zawodnik nie może rozegrać zaplanowanego meczu ze względu na kontuzję, urlop itp., ma prawo do przełożenia spotkania, po ustaleniu terminu z przeciwnikiem. Nie zwalnia to jednak zawodnika od terminowego rozgrywania pozostałych meczy.

 1. Zaplanowane mecze należy rozegrać nie później niż w terminie ustalonym z pracownikiem SCT wyznaczonym do prowadzenia Śląskiej Ligi Tenisa lub wskazanym przez system Best Of 5, który służy obsłudze Śląskiej Ligi Tenisa. Istnieje możliwość dopisania się do ligi również po terminie naboru – do dnia 31 lipca. W wypadku zgłoszenia po tym terminie gracz zostaje automatycznie zapisany do ostatniej grupy, z obowiązkiem nadrobienia zaległych meczy.
 2. Jeżeli zawodnicy z ważnej przyczyny (kontuzja, urlop itp.) nie są w stanie rozegrać wyznaczonego meczu w terminie, są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie koordynatora ŚLT, który pomoże ustalić wspólny termin meczu.
  Jeżeli mecz nie zostanie rozegrany w terminie bez podania koordynatorowi ŚLT ważnej przyczyny, to zawodnik, który nie przyjął propozycji terminu meczu od przeciwnika, przegrywa mecz walkowerem i otrzymuje 0 pkt. Zawodnik, który w terminie próbował doprowadzić do rozegrania meczu, otrzymuje 3 pkt.
  O wszelkich przeszkodach w terminowym rozegraniu meczu należy niezwłocznie zawiadomić przeciwnika oraz koordynatora ŚLT.
 3. Uczestnicy rozgrywają mecz swoim sprzętem i swoimi piłkami.
 4. Uczestnicy sędziują mecz sami. Po zakończonym meczu, obaj zawodnicy podają wynik pracownikowi recepcji, składając podpisy pod pisemnym potwierdzeniem wyniku meczu.
 5. Po rozegraniu wszystkich meczy grupowych zostanie ustalona kolejność w każdej z grup. Zwycięzcy grup (najlepsza 1/3 graczy) awansują do wyższej grupy, natomiast zawodnicy zajmujący ostatnie miejsca (1/3 graczy z najmniejszą ilością punktów) w swojej grupie przechodzą do grupy niższej. Pozostali gracze utrzymują się w danej grupie.
 6. Mecze Ligi rozgrywane są według przepisów PZT.
 7. Dla zwycięzców organizatorzy przewidzieli: puchary, medale, dyplomy.
 8. Na zakończenie każdej z edycji Ligi zostanie zorganizowany uroczyste spotkanie, podczas którego zostaną wręczone: puchary, dyplomy, medale. Uczestnicy pokrywają koszty własne organizacji spotkania.
 9. Uwaga! Śląskie Centrum Tenisa  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej.
 10. W sprawach nieujętych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje Organizator.
 11. Uczestnik Ligi zapoznał się i akceptuje Regulamin obiektu Śląskie Centrum Tenisa oraz Regulamin usług tenisowych Śląskiego Centrum Tenisa, które są dostępne w miejscu widocznym w Recepcji SCT.
 12. Uczestnicy Ligi wyrażają zgodę na utrwalanie i nieodpłatne wykorzystanie (publikację) swojego wizerunku w związku z działalnością Śląskiej Ligi Tenisowej.
 13. Zwycięzca grupy „Ekstraklasa” uzyskuje tytuł Mistrza Śląskiej Ligi Tenisa.