1. Rozgrywki ligowe pod nazwą „ Liga Silesia Club  2023/2024” organizowane są przez firmę MW Sport Sp. z o.o.. w obiekcie Silesia Club w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 19.
 2. Liga zostanie rozegrana od 04.09.2023 do 31.05.2024.
 3. Udział w lidze można zgłosić w dowolnym momencie jej trwania poprzez:
 • stronę ligową https://bo5.pl/silesiaclub
 • aplikacja Bo5.pl (BestOfFive)
 • pod numerem 691 493 100(recepcja klubu), 571 327 668 (Rafał)

     4.Mecze ligowe rozgrywane są w trakcie 9 kolejek.

     5.Uczestnikiem ligi może zostać osoba prezentująca dowolny poziom gry w squasha.

     6. Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy 7 osobowe. Podział na grupy dokonany zostanie na podstawie rankingu lub przez Komisję Ligi, uwzględniając poziom                      sportowy prezentowany przez danego zawodnika .

     7. Zakończenie każdej kolejki oznacza:

 • awans 2 najlepszych zawodników z największą ilością pkt w danej grupie do grupy wyższej (n/d grup 1)
 • spadek 2 zawodników z najmniejszą ilością punktów w danej grupie do grupy niższej (n/d/ ostatniej grupy)
 • W przypadku gdy liczba zawodników w grupie będzie wyższa niż 7, spada taka ilość graczy by wyrównać grupę do 7 osób (nd grupy ostatniej i pierwszej)

     8. W przypadku zgłoszenia się nowych zawodników z wysokim rankingiem w trakcie trwania ligi, organizator zastrzega sobie możliwość przypisania ich do dowolnej                 grupy lecz nie wyższej niż grupa 2 .

     9. Mecze rozgrywane będą w systemie 5 setowym do 11 punktów . Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.

    10. Gracze sędziują sobie sami.

    11. Mecze ligowe odbywają się  piłką marki HEAD. Za zgodą obu zawodników dopuszcza się grę inną piłką.

    12. Na mecze ligowe zawodnicy umawiają się osobiście.

    13. Wpisowe do ligi wynosi 100zł.

    14. Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, maksymalnie 1h od momentu zakończenia meczu ligowego na piśmie, które zostaje pozostawione w recepcji klubu.                 Obowiązkiem Organizatora jest ustosunkowanie się pisemne w terminie nie przekraczającym 24h od momentu złożenia wniosku.

    15. Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje:

         20 pkt za wygranie meczu

        100pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 5:0
        80pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 4:1
        60pkt.  – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 3:2
        90pkt. - w przypadku otrzymania walkowera
       - Zawodnik pokonany otrzymuje:
        20pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 1:4
        40pkt. – w przypadku gdy mecz zakończył się wynikiem 2:3
        0pkt. - w przypadku oddania walkowera
      - Dodatkowe pkt. możliwe do uzyskania w rankingu miesięcznym:
        10 pkt. - za rozegranie mecz
        20 pkt. – za rozegranie wszystkich meczy w grupie 
        10 pkt.  – za wygranie seta 11:0 (raz na kolejkę)
        10 pkt – za wygranie wszystkich meczy w miesiącu bez utracenia seta

      Po każdej kolejce do klasyfikacji generalnej doliczane będą punkty za poziom grupy:

     - Grupa 1 – 200 pkt
     - Grupa 2 –  100 pkt
     - Grupa 3 –  60 pkt
     - Grupa 4 –  40 pkt
     - Grupa 5 –  20 pkt
     - Grupa 6 –  10 pkt
     - Grupa 7 –  10 pkt

   16. Osoba, która na przestrzeni całych rozgrywek ligowych zdobędzie największą ilość punktów zostaje ich zwycięzcą . Na punktację składają się suma punktów                zdobytych w meczach bezpośrednich w danej kolejce oraz punkty dodatkowe za poziom grupy w kolejce.

   17. Zawodników oddających mecze walkowerem obejmują następujące zasady:

 • w przypadku wycofania się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery.
 •  w sytuacji, gdy mecz w danej kolejce został już rozegrany walkower jest również przyznawany

   18. Zasady z pkt.17 regulaminu nie mają zastosowania, gdy zawodnik deklaruje dalszy udział w rozgrywkach, a z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy             w danej kolejce.

   19. W przypadku zawodników którzy celowo unikają rozgrywania meczy, można złożyć wniosek o przyznanie walkowera do Komisji Ligi w składzie Piotr Wiewióra, Tomasz          Pustelnik , Rafał Dudek. Wniosek na adres mailowy (ligasquash@silesiaclub.com) należy złożyć z opisem sytuacji i potwierdzeniem kontaktu z zawodnikiem w celu umówieniu         spotkania.

   20. Nierozegranie ani jednego spotkania przez dwie kolejki i brak kontaktu z Organizatorem, skutkuje usunięciem z ligi.

   21. Wszystkie mecze ligowe rozgrywane są w klubie Silesia Club Bytom.

   22. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu              Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego            przepływu. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia, które będą publikowane na stronie internetowej Silesia Club oraz na portalach społecznościowych na          kontach Silesia Club. Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację

   23. Podsumowanie sezonu odbędzie się w czerwcu 2024 na imprezie organizowanej przez MW Sport.

   24. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma               prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.

PODCZAS IMPREZY KOŃCZĄCEJ SEZON ROZDANE ZOSTANĄ NAGRODY O ŁĄCZNEJ PULI 13300 ZŁ !!! 

NAGRODY GŁÓWNE -KLASYFIKACJA GENERLANA

1 MIEJSCE:

 • Samochód na weekend z pełnym bakiem od firmy MIRAI, dealera samochodów Ford i Mazda. Wartość nagrody 1300 zł.
 • Voucher na produkty marki  Head o wartości 1000 zł do wykorzystania w sklepie Silesia Club.
 • Voucher na tor S-kart Bytom na wynajem toru na wyłączność dla 6 os. na 30 min. o wartośći 630 zł

Łączna wartość nagrody 2930 zł

2 MIEJSCE

 • Voucher  na produkty marki Head o wartości 700 zł do wykorzystania w sklepie Silesia Club.
 • Voucher na tor S-kart Bytom na 12 przejazdów 8 minutowych o wartości (12x44zł) 528 zł
 • Zaproszenie do restauracji Drewniany Bocian o wartości 200 zł

Łączna wartość nagrody 1428 zł

3 MIEJSCE

 • Voucher na produkty marki Head o wartości 500zł do wykorzystania w sklepie Silesia Club.
 • Voucher na tor S-kart Bytom na 6 przejazdów 8 minutowych o wartości ( 6x44zł) 264 zł
 • Zaproszenie do restauracji Drewniany Bocian o wartości 200 zł

 Łączna wartość nagrody 964 zł

4.MIEJSCE

 • Voucher na produkty marki Head o wartości 300zł do wykorzystania w sklepie Silesia Club
 • Voucher na tor S-kart Bytom na 3 przejazdy 8 minutowe o wartości 150 zł

Łączna wartość nagrody 450 zł

 

5.MIEJSCE

 • Voucher na produkty marki Head o wartości 200zł do wykorzystania w sklepie Silesia Club.
 • Voucher na tor S-kart Bytom na 3 przejazdy 8 minutowe o wartości 150 zł .

 Łączna wartość nagrody 350 zł

6.MIEJSCE

 • Voucher na tor S-kart Bytom na 2 przejazdy 8 minutowe o wartości 100 zł .
 • Zaproszenie do restauracji Stara Piekarnia o wartości 100 zł.

 Łączna wartość nagrody 200 zł

NAGRODY NA KONIEC SEZONU DLA ZWYZIĘZCÓW:

  GRUP 1-5

 • Voucher na tor S-kart Bytom na 3 przejazdy 8 minutowe o wartości  150 zł

    GRUPA 6

 • Voucher na tor S-kart Bytom na 2 przejazdy 8 minutowe o wartości 100 zł .

Łączna wartość nagród lig 1-6 850 zł

NAGRODA NA KONIEC SEZONU DLA NAJLEPSZEJ WŚRÓD PAŃ:

Voucher do Zmalovana Tarnowskie Góry na bezpłatny zabieg makijażu permanentnego brwi lub ust o wartości 800 zł 

 

CO MIESIĄC NAGRODY DODATKOWE*

 

 1. DLA ZWYCIĘZCÓW POSZCZEGÓLNYCH KOLEJEK GRUP 1,2,3 :

Voucher na tor S-kart Bytom na 2 przejazdy 8 minutowe o wartości 100 zł .

 

Łączna wartość nagrody 9 kolejek x 300 zł = 2700 zł

 

 1. DLA ZWYCIĘZCÓW POSZCZEGÓLNYCH KOLEJEK GRUP 4,5,6:

          1h godzina kortu gratis

Łączna wartość nagrody 9 kolejek x 150 zł = 1350 zł

 

 NAGRODA SPECJALNA

Wśród 10 uczestników ligi o najwyższym procencie rozegranych meczy rozlosowana zostanie nagroda specjalna ufundowana przez firmę MIRAI , dealera marek FORD oraz MAZDA- SAMOCHÓD Z PEŁNYM BAKIEM NA WEEKEND.

Wartość nagrody 1300 zł

 

*należy rozegrać co najmniej jeden mecz w kolejce